Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

työkavereita toimistolla

Mielen hyvinvoinnin haasteisiin liittyvät kasvaneet käynnit kielivät siitä, että ihmiset tunnistavat kaipaavansa apua, eivätkä jää ongelmiensa kanssa yksin. Paljon asioita voi nimittäin tehdä jo ennen kuin haasteet syvenevät. Etenkin, jos itse tunnistaa itsessään haitallista työkuormituksesta johtuvaa stressiä, löytyvät ratkaisut työstä.

– Jos omassa työssään kokee haitallista kuormitusta, on tärkeää ottaa asia puheeksi esihenkilön kanssa ja pyrkiä muokkaamaan työtä ennakoivasti siten, että kuormitus saadaan hallintaan. Näin voidaan ennaltaehkäistä mahdollinen työuupumusriski, Nuikki sanoo.

Keskustelua esihenkilön kanssa ei pidä arkailla, sillä heidän tehtäviinsä kuuluu huolehtia alaistensa työhyvinvoinnista. Jos haitallinen stressi on työperäistä, on esihenkilöllä suorastaan velvollisuus tukea työntekijää löytämään tasapaino työkuormituksen ja palautumisen suhteen.

– On hienoa, jos esihenkilö voi työtä muokkaamalla auttaa työntekijää selviytymään haasteellisissa elämäntilanteissa. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin, sillä tarvittaessa työterveys on esihenkilöiden apuna jo ennen kuin työntekijällä on diagnoosia tai sairaslomaa, Nuikki muistuttaa.

Välittävässä organisaatiokulttuurissa uskalletaan tarttua myös vaikeisiin aiheisiin

Vaikka mielenterveyshäiriöihin liittyvä stigma on hälvennyt, osalle meistä kynnys paljastaa oma haavoittuvuutensa on edelleen kovin korkea. Nuikki kannustaa rohkeasti kysymään kollegalta mitä kuuluu, jos on hänestä huolissaan.

Yksi keino ottaa asia puheeksi on kertoa kollegalle omista havainnoistaan ja huolestaan ja rohkaista häntä keskustelemaan esihenkilönsä kanssa, Nuikki vinkkaa.

Tarvittaessa kannattaa kertoa huolesta esihenkilölle, mutta tällöin on hyvä mainita asiasta avoimesti työkaverille etukäteen.

 Loppupeleissä esihenkilö työnantajan edustajana on avainasemassa siinä, että ottaa havaitsemansa muutokset ja huolet työntekijän kanssa puheeksi ja tarjoaa varhaisen välittämisen tukea, Nuikki kertoo.

Jos itse tunnistaa haasteita omassa jaksamisessaan, on hyvä hyödyntää työnantajan tarjoamia matalan kynnyksen mielenhyvinvointia tukevia palveluita tai ottaa yhteyttä työterveyden kautta työterveyspsykologiin. Nopeasti saatu ennaltaehkäisevä tuki ja tarpeen mukainen jatkohoitoon ohjaus on tässä tilanteessa tärkeää. Esimerkiksi työterveyden lyhytpsykoterapialla on saatu tutkitusti vaikuttavia tuloksia mielenterveyspoissaolojen estämisestä ja diagnoosin ehkäisemisestä, Nuikki täydentää. 

Lataa tästä työterveyspsykologin vinkit organisaatiosi käyttöön, PDF


Työturvallisuuslain päivitys ja psykososiaalisen kuormituksen hallinta 

Kesäkuisen työturvallisuuslain päivityksessä työnantajien velvollisuuksia täsmennettiin ja nykyään työnantajilta edellytetään vahvemmin myös psykososiaalisen kuormituksen tunnistamista ja hallintaa. 

Haitallista psykososiaalista kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä ja epäkohdat työyhteisön toimivuudessa. 

Lue lisää artikkelista

Lue lisää aiheesta

Siirry Terveystalon yrityssivustoon

Mielen hyvinvointi Työkykyjohtaminen

Mielen hyvinvointi

Mielenterveysongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan. Samalla mielenterveyskuntoutujien osuus on kasvanut ja mielenterveydenhäiriöt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2022 mielenterveydelliset syyt kattoivat yli kolmanneksen kaikista työeläkekuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksistä. Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden mielenterveydestä ennaltaehkäisevästi, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Työterveystiimimme ja työnhyvinvoinnin palvelumme ovat tukenasi mielen hyvinvoinnin työkykyjohtamisessa. Haluatko tietää lisää? Lataa Mielenpalveluista kertova esitteemme.

Ajankohtaista työterveydessä. Työterveys

Ajankohtaista työterveydessä

Mistä työelämässä tällä hetkellä keskustellaan? Tältä sivulta löydät työterveyden ajankohtaiset uutiset, artikkelit ja tietopaketit sekä tietoa tulevista webinaareista, tapahtumista ja koulutuksista. Tutustu työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen ja työterveyden vaikuttavuuteen liittyviin aiheisiin.

Tilaa työterveyden uutiskirje yrityspäättäjille Työterveys

Tilaa työterveyden uutiskirje yrityspäättäjille

Haluatko saada työn ja terveyden ajankohtaisia puheenaiheita sähköpostiisi? Uutiskirjeemme tarjoilee luettavaa muun muassa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin, johtamiseen sekä työterveyden vaikuttavuuteen liittyen. Uutiskirje on suunnattu yritysten edustajille, yritysjohdolle, liiketoimintapäättäjille ja yrittäjille.