Artikkeli Mielenterveys

Mielen pahoinvointi lisääntyy vauhdilla työelämässä – varhainen puuttuminen on osa vahvaa yrityskulttuuria

9.5.2023

Mielenterveyden ongelmien aiheuttamat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys ovat lisääntyneet vauhdilla. Työnantajan on yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden mielenterveydestä ennaltaehkäisevästi.

Töitä tehdään yhdessä tietokoneella

Työelämä on hyvin erilaista kuin kymmenen vuotta sitten. Työtahti on kiristynyt ja työntekijöiden on otettava haltuun isoja kokonaisuuksia, opittava jatkuvasti uutta ja annettava aina parastaan. Erityisesti nuoria aikuisia kuormittavat pätkä- ja projektiluontoiset työt sekä jo koulunpenkiltä alkanut ja työelämään siirtynyt kova kilpailu.

Mielenterveyden kuormitus voi näkyä ihmisessä esimerkiksi vetäytymisenä, suorituksen ongelmina, virheinä, vaikeuksina muistaa asioita ja hallita tietomäärää. Kuormittuneen ihmisen sietokyky kapeutuu, hermot palavat helpommin ja väärinymmärryksiä tulee sekä töissä että kotona, kertoo johtava psykologi ja psykoterapeutti Tuija Turunen Terveystalosta.

Mielelle ystävällinen työyhteisö on yrityskulttuurinen asia.

Terveystalon johtava psykologi ja psykoterapeutti Tuija Turunen

Sairauspoissaolot ja työkykyriski ovat lisääntyneet yhteiskunnassamme merkittävästi. Mielenterveydenhäiriöt ovat myös nousseet yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Kiristynyt tahti ja lisääntyvät suorituspaineet eivät kuitenkaan koske pelkästään työelämää vaan kaikkia elämän osa-alueita.

Ahdistus kasvaa yhteiskunnassamme kohisten. Silti vain noin puolet mielen häiriöistä kärsivistä hakeutuu hoitoon. Olemme sinnittelijäkansa,”Turunen sanoo.

Vakava oireilu esiin vasta vuosien päästä

Mielenterveyden häiriöt lisääntyvät maailmanlaajuisesti. WHO varoitti jo ennen koronapandemia-aikaa, että seuraava maailmanlaajuinen kriisi on mielenterveyskriisi ja pandemian aikaan puhuttiin rinnakkaiskriisistä.

Pandemia sekä sodan seuraukset ulottuvat arkeen myös meillä Suomessa: inflaatio, asuntolainojen korkojen nousu, energiapula, työllisyyden tulevaisuuden näkymät, nämä kaikki vaikuttavat meidän jokaisen omaan elämään.

Ihmiset sinnittelevät usein kriisien läpi hammasta purren ja hoitovelka seuraa perässä. Meidän on hyvä varautua siihen, että vakava oireilu tulee näkyviin vasta vuosien päästä, Turunen arvelee

Nyt kannattaa olla kiinnostunut omasta, työkavereiden ja läheisten hyvinvoinnista.

Ihminen on kokonaisuus – myös työntekijänä

Turunen muistuttaa, että meidän kaikkien mieli on joskus kuormittunut. Mieli on osa ihmistä ja mielen asioista on voitava puhua.

Mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja. Tunnetaidot vahvistuvat suhteessa muihin ihmisiin.

Työyhteisöissä mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy lähtee siitä, että muistetaan, että ihminen on kokonaisuus ja pidetään mieli mielessä. Mielen pitäisi olla yhtä tavallinen keskustelunaihe kuin liikuntaharrastukset ja ruokavalio. Mielelle ystävällinen työyhteisö on yrityskulttuurinen asia.

Turusen mukaan vaatimuksen siitä, että työntekijän pitäisi olla täysin terve tai täysin sairas, pitäisi työelämässä muuttua.

Mielenterveys on liukuma, jonka jossakin kohdassa meistä jokainen on. Kuormittavampikin elämänvaihe pitäisi sallia. On kriittisen tärkeää, että ihminen pysyy kiinni työelämässä mielenterveyshäiriöiden keskellä, sillä työ on kuntouttavaa ja tärkeä arjen struktuurille. Työ liittyy olennaisesti ihmisen identiteettiin.

Pahoinvointikeskustelussa ikäryhmistä korostuvat nuoret naiset. Pandemian aikana mielenterveyshäiriöt lisääntyivät kuitenkin eniten ruuhkavuosia elävillä. Pahoinvointia ilmenee kaikilla toimialoilla, kaikissa ikä- ja sukupuoliryhmissä.

Varhainen huomiointi on erittäin tärkeää mielenterveyden häiriöiden ehkäisyssä, sillä mielen ongelmat kroonistuvat nopeasti, Turunen sanoo.

Työkyvyn ennaltaehkäisyn hyödyt näkyvät laajasti

Työnantajan on yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden mielenterveydestä ennaltaehkäisevästi, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Mielenterveyden haasteet tulee tunnistaa ja tunnustaa. Kynnys tuen hakemiseen pitää olla matala ja tarpeellisiin palveluihin tulee päästä viiveettä.

Kun ihminen tulee kohdatuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on ja saa avun oikea-aikaisesti, alkaa se säteillä positiivisesti koko työyhteisöön, työn tuottavuuteen ja työnantajamielikuvaan, Turunen kertoo.

Hoidettaessa työssä käyvää aikuista, jolla on mahdollisesti lapsia kotona, tehdään myös ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä suhteessa lapsiin. Tästä hyötyy koko yhteiskunta, Turunen lisää.

Terveystalon asiantuntijat auttavat löytämään ratkaisuja työyhteisöä kuormittaviin tekijöihin ennaltaehkäisevästi. Kun yksilötasolla tilanne on hallinnassa, katsotaan isompaa kuvaa aina työn muokkaustarpeista organisaation työkyvyn, inhimillisyyden ja kulttuurin johtamiseen.

Me emme voi valita sitä mitä elämä tuo eteen, mutta voimme valita, että silloin kun tarvitsee apua, sitä voi luontevasti pyytää. Yksin ei tarvitse pärjätä, Turunen sanoo.


Parempi työkyky ja mielen hyvinvointi

Tutustu mielenterveyttä tukeviin työterveyspalveluihimme: Työterveyden lyhytpsykoterapiaan ja Mielen chat ja sparriin. Ota palvelut vaivattomasti yrityksesi käyttöön.

Tutustu Mielen hyvinvoinnin palveluihimme

 

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Artikkeli

Tekoäly oppi ennustamaan mielenterveyden diagnooseja, tuloksia voi hyödyntää ennaltaehkäisyyn

Tekoäly oppi tunnistamaan terveyttä ja hyvinvointia arvioivan työterveyskyselyn vastauksista piirteitä, jotka voivat ennustaa tulevaa mielenterveysdiagnoosia, selviää Terveystalon ja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Tulos valottaa tekoälyn potentiaalia mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Tavis Amanda -patsas nostaa tavallisuuden jalustalle Artikkeli

Mielenterveyteen liittyvät käynnit ovat lisääntyneet merkittävästi Terveystalossa: Tavis Amanda -patsas muistuttaa kasvavista suorituspaineista

Naisten osuus masennus- ja ahdistuneisuusdiagnooseissa on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna, mutta mielenterveysongelmat jatkavat kasvuaan ikään ja sukupuoleen katsomatta. Terveystalo on mukana kampanjassa, joka nostaa huomioon erityisesti naisten kasvavat suorituspaineet.

työkavereita toimistolla Artikkeli

Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

Terveystalon psykologi juttelee tunteista asiakkaan kanssa verkkotapaamisessa Artikkeli

Miten tunteisiin oikein pitäisi suhtautua? Aina tunteista ei tarvitse puhua, kertoo psykoterapeutti

Tunteet ovat tärkeitä vihjeitä, mutta huonoja ohjeita. Mielenterveysviikolla puhumme Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävin kanssa tunteista – vaikka aina niistä ei tarvitsekaan puhua.

Ilari Rikhardt Artikkeli

Tekoäly tulevaisuuden työelämässä

Generatiivinen tekoäly, kuten Chat GPT, on tuonut tekoälyn uuteen valoon viime aikoina. Erityisesti sen vaikutus työelämään on kuluvan vuoden aikana puhututtanut niin Suomessa kuin maailmallakin. Terveystalon digitaalisten palveluiden johtaja Ilari Richardt jakoi näkemyksensä tekoälyn tuomista mahdollisuuksista Terveystalon tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa.

Maria Ritola Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät - tapahtumassa Artikkeli

Tulevaisuuden työelämässä teknologia on mahdollistaja ja tiimien ongelmanratkaisukyky resepti menestykseen

Elämme aikakautta, joka on täynnä epävarmuutta ja nopeaa teknologista kehitystä. Generatiivinen tekoäly on noussut 2023 vuoden aikana kaikkien tietoisuuteen ja organisaatioissa mietitään millä tavalla tekoäly muuttaa työtä ja tekemisen tapoja. Teknologian nopea kehitys asettaa haasteita, mutta luo samaan aikaan mahdollisuuksia. Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa Maria Ritola, teknologiavaikuttaja ja Iris.ai:n perustaja, jakoi näkemyksiään siitä, miten rakentaa hyvää työelämää ja valjastaa teknologia työn tekemisen apuriksi.