Martin Westerling

Martin Westerling

Psykologi, psykoterapiakoulutuksessa

Näytä vapaat ajat Hinnasto

Esittely

Työssäni läsnäolo toimii ohjenuorana, on tärkeää, että tulet kuulluksi ja nähdyksi. Yhdessä kartoitamme elämäsi haasteet, asetamme halutessamme tavoitteita ja aloitamme muutosprosessit käyttäen lyhytterapeuttisia menetelmiä. Voimme myös pysähtyä elämän teemojen ääreen ilman yhdessä sovittuja päämääriä ja vaan tarkastella menneitä, tätä hetkeä tai tulevaa. Psykologina tärkeimmät ominaisuuteni ovat aktiivinen kuuntelu, avoimuus, energinen vuorovaikutus ja analyyttinen reflektointi. Työskentelyssäni tasavertaisuus on tärkeä punainen lanka. Työskentelyprosessiin voi kuulua harjoituksia, visualisointia ja kirjoittamista. Som psykolog är mina viktigaste verktyg aktivt lyssnande, öppenhet, energisk växelverkan och analytisk reflektion. Mitt arbetssätt präglas av ett aktivt och jämbördigt tankeutbyte. Jag hjälper dig att sätta ord på tankar och känslor som känns svåra. Vi använder oss också av korttidsterapeutiska verktyg som kan inkludera övningar, visualiserande och skrivande processer.

Kielitaito

ruotsi (äidinkieli), suomi, englanti

Vastaanotto

Otan vastaan yli 7-vuotiaita.