Lapsen kasvu ja kehitys

Lapsi kasvaa ja kehittyy ensimmäisten vuosien aikana nopeasti. Nopean kehityksen takia myös lapsen kasvua ja kehitystä tulisi seurata säännöllisin väliajoin. Näin mahdolliset häiriöt kasvussa ja kehityksessä voidaan havaita ajoissa.

Jokainen lapsi kasvaa omalla tavallaan ja vauhdillaan. Lasten kasvu etenee kuitenkin keskimäärin hyvin samankaltaisia linjoja. Kun ison joukon terveitä lapsia kasvutiedot kerätään yhteen, voidaan näistä luoda kasvukäyrät jotka kertovat ikään suhteutettuna keskimääräisen pituuden ja painon ja niiden tyypillisen vaihtelun.

Lapsen kasvuun vaikuttavat muun muassa:

· Oma perimä

· Ravitsemus

· Mahdolliset kasvuun vaikuttavat sairaudet

Terveen lapsen kasvu on johdonmukaista, eikä siinä yleensä ole väestön ja vanhempien kasvusta suurta poikkeavuutta. Kasvukäyrä voi joskus paljastaa poikkeavuuden tai sairauden jo ennen kuin mitään muita oireita on nähtävissä. Kasvun tulkinnassa ammattilaisen arvio on aina tärkeä. On myös hyvä muistaa, että kaikkilla niin sanotuilla normaaleilla kasvukäyrillä kasvavilla lapsillakin voi olla jokin sairaus, eivätkä toisaalta käyrien "ulkopuolella" kasvavat lapset läheskään aina sairaita.

Lastenlääkäri, lasten endokrinologi tai lasten neurologi arvioi lapsen normaalin kasvun ja kehityksen. Lääkäri tutkii lasta, mittaa pituuden ja painon, piirtää kasvukäyrän ja tarvittaessa ottaa laboratoriokokeita tai röntgenkuvan luustosta.Lapsen painoa verrataan joko samanpituisen lapsen keskimääräiseen painoon tai ikäkohtaiseen painoindeksiin. Paino on aina tärkeä suhteuttaa pituuteen ja tästä syystä ikäkohtaisia painokäyriä käytetäänkin melko vähän. Ne ovat hyödyllisiä lähinnä pituuskasvun loppuvaiheessa. Kasvun seurannan yksi tavoitteista on myös havaita vähäoireiset krooniset sairaudet kuten keliakia, kilpirauhasen vajaatoiminta tai muu krooninen sairaus jolla on vaikutusta lapsen kasvuun.

Jos lapsen pituuskasvu hidastuu, tulee asiaa selvitellä lääkärissä. Pituuskasvun kehitykseen kiinnitetään erityistä huomiota lastenlääkärin vastaanotolla. Lapsen kasvun merkittävät poikkeavuudet odotetusta tai selvät muutokset kasvutavassa ansaitsevat aina ammattilaisen arvion. On tavallista, että mitään sairautta ei löydy. Toisaalta jälkikäteen arvioitaessa voidaan myös nähdä, että moni sairaus ja tila ovat aiheuttaneet selviä muutoksia kasvuun jopa vuosia ennen diagnoosia.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Lasten ja nuorten terveys