Lapsen ikäkausitarkastukset

Lapsen määräaikaisissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen hyvinvointia, terveydentilaa ja kehitystä. Samalla keskitytään koko perheen hyvinvointiin ja vanhempien tukemiseen sitä tarvittaessa.

Terveystarkastukset mahdollistavat havaitsemaan sellaiset poikkeamat, jotka viittaavat hoitoa vaativiin sairauksiin. Tarkastuksessa lapsi tutkitaan tarkkaan. Lapselta mitataan paino ja pituus, arvioidaan ryhti ja taidot. Myös lapsen kuulo ja silmät tutkitaan kehitystä haittaavien sairauksien (esim. synnynnäinen kaihi) poissulkemiseksi. Terveystarkastuksen tarkka sisältö riippuu lapsen iästä.

Tarkastusten tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen ja perheen tuen tarpeet. Ongelmiin puuttuminen voi vaatia jatkotutkimuksia ja yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (esim. silmälääkäri, ortopedi, psykologi, foniatri, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti).

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Lapsen kasvu ja kehitys