Lasten univaikeuksien hoito

Lasten yleisimpiä unihäiriöitä ovat nukahtamisvaikeudet, yöheräily sekä liian varhainen herääminen. Varhainen syiden selvitys ja hoito on tärkeää. Lääkäriin on syytä ottaa yhteys, jos aiemmin hyvin nukkunut lapsi alkaa heräillä tiheästi, on kivuliaan oloinen, kuorsaa jatkuvasti tai on päivisin väsynyt. Toistuva lapsen yöheräily on pidemmän päälle raskasta, ja myös perhe voi tarvita silloin tukea.

Riittävä uni on välttämätöntä lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle sekä hyvinvoinnille. Ongelmia voi olla unen määrän lisäksi myös sen laadussa. Lasten unihäiriöt ovat yksi lapsiperheitä eniten kuormittavista ongelmista. Niissäkin tilanteissa, joissa lapsi itse saa riittävästi unta, hänen univaikeutensa voivat johtaa vanhempien unenpuutteeseen.

Lasten uniongelmat

Tavallisimpia lasten uniongelmia ovat yöheräily, nukkumaan rauhoittumisen ja nukahtamisen hankaluudet, sekä liian varhainen herääminen. Yleinen pienten lasten ongelma on niin sanottu uniassosiaatiohäiriö. Uniassosiaatiohäiriöllä tarkoitetaan sitä, että imeväinen lapsi on tottunut nukahtamaan esimerkiksi äidin rinnalle. Lapsen herätessä yöllä hän etsii taas äitiä, eikä osaa rauhoittua nukkumaan ennen kuin äiti on läsnä. Ongelma voidaan ratkaista lasten univalmennuksella.

Leikki-iästä lähtien heräilyä voivat aiheuttaa painajaiset, unissakävely ja yölliset kauhukohtaukset. Myös tahaton yöllinen vuoteenkastelu kuuluu unenaikaisiin erityishäiriöihin. Sen hoitamiseksi on erilaisia keinoja.

Vuorokausirytmin opettelu

Vastasyntyneellä vauvalla vuorokausirytmi on kypsymätön ja uni kehittymätöntä ensimmäisten kuuden kuukauden ajan. Siksi on tärkeää, että vauvaa autetaan aktiivisesti löytämään oikea vuorokausirytmi. Mikäli uniongelmat pitkittyvät, vanhemmat voivat jäädä vaille riittävää unta eivätkä jaksa toimia unijärjestelyjen suhteen johdonmukaisesti. Vauvan uniongelmat ovat yhteydessä äidin masennusoireisiin erityisesti silloin, jos myös äidin uni häiriintyy.

Tulisiko leikki-ikäisen lapsen nukkua päiväunia?

Uusimpien tutkimusten mukaan enintään 90 minuutin pituiset päiväunet parantavat erityisesti lasten motorisen muistin ja taitomuistin kehittymistä. Päiväunien nukkumista voi siis suositella kaikille lapsille. Päiväunet eivät tee pahaa lasten vanhemmillekaan, jos sellaisiin vain on mahdollisuus. Lyhyiden päiväunien nukkuminen ei huononna yöunen laatua, kunhan päiväunet nukutaan noin kello 11-16 välillä. Mikäli leikki-ikäinen lapsi ei nukahda päiväunille, lasta ei tule pakottaa.

Univaikeuksien syyt

Joskus uniongelmien syy on ilmeinen, kuten liian pitkät päiväunet, nukkumapaikan levottomuus, allergia-, kipu- tai muut oireet, päivärytmin epäsäännöllisyys tai liiallinen älylaitteiden käyttö illalla. Yksi tavallisimpia uniongelmien syitä pienten lasten kohdalla on unettomuus eli unensaannin vaikeus iltaisin sekä yöheräily. Univaikeudet heikentävät lapsen päiväaikaista vointia ja altistavat muille unihäiriöille kuten parasomnioille.

Jatkuvasti suu auki nukkuvalla ja mahdollisesti kuorsaavalla lapsella voi olla suuret kita- ja/tai nielurisat. Myös pienten lasten uniapnea voi aiheutua suurista kita- ja/tai nielurisoista. Jatkuva suu auki nukkuminen aiheuttaa myös sen, ettei kielen kärki kosketa nukkuessa etuhampaiden takareunaa, jolloin seurauksena voi olla purentavirhe. Mikäli lapsen kova suulaki on hyvin korkea ja kapea, voi kyseeseen tulla niin sanottu yläleuan levityshoito erityisellä suukojeella, jonka oikomishammaslääkäri asentaa. Lapsen normaalista yöhengityksestä huolehtimalla voidaan ehkäistä uniapnean kehittymistä vanhemmalla iällä. Suunnittelemme tapauskohtaisesti mahdolliset tutkimus- ja hoitotarpeet.

Univaikeuksien hoito

Olennaista tilanteen parantamiseksi on säännöllinen vuorokausirytmi ja iltarutiinit, riittävät virikkeet ja aktiviteetit päivällä, rauhallinen nukkumisympäristö ja järjestelmällisyys sekä kärsivällisyys lapsen nukkumisen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisessa.

Uniongelmien vaikuttaessa arkeen, kannattaa kääntyä lääkärin vastaanotolle, jossa arvioidaan taustalla olevia syitä ja ohjataan tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoihin kuten Lasten univalmennukseen. Terveystalon lasten univalmennus on suunniteltu 0-12 vuotiaille. Ikäryhmälle on suunniteltu ja koulutettu omat hoitopolut. Hoito on täten yksilöllistä ja perhettä tukevaa, millä saadaan uniongelmiin apua.

Milloin lääkäriin?

Osalla lapsista uniongelmat ja ilta-aikaiset sekä yöllisten heräilyjen jälkeiset nukahtamisvaikeudet saattavat jäädä päälle, jolloin perheen on suositeltavaa hakea apua lapsen ja oman hyvinvointinsa ja jaksamisensa tueksi.

Jos aiemmin hyvin nukkunut lapsi ei saakaan enää unta, alkaa heräillä tiheästi tai liian aikaisin, on kivuliaan oloinen, kuorsaa tai on päivisin väsynyt ei asiaa kannata jäädä seuraamaan vaan uniongelmien ratkaisemiseksi suositellaan varaamaan aika lääkärilleTilanteen läpikäyminen yhdessä ammattilaisen kanssa auttaa löytämään univaikeuksien syitä ja suunnitelmaan hoito yksilöllisesti. Selkeät ohjeet ja uniongelmien hoito auttavat lasten ohella myös koko perhettä jaksamaan paremmin väsymyksen keskellä.

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Lapsen kasvu ja kehitys