Surevan tuki

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Suru voi kohdata kenet tahansa meistä. Suru liittyy tavallisesti menetykseen, kuten läheisen kuolemaan, ihmissuhteen katkeamiseen, avioeroon tai elämäntilanteen muutokseen. Menetys voi olla yllättävä, jolloin ihminen usein reagoi shokilla. Ihmiset reagoivat menetyksiin ja suruun kuitenkin aina yksilöllisesti. Traumaattisella surulla tarkoitetaan yleisesti läheisen äkillisestä tai väkivaltaisesta kuolemasta johtuvaa reaktiota. Joskus voi olla tarpeen keskustella mieltä painavista ajatuksista ja tunteista ulkopuolisen asiantuntijan kanssa luottamuksellisesti. Tapahtuneen käsittely usein edistää suruprosessia ja auttaa muutokseen sopeutumisessa.

Varaa aika surun käsittelyyn perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos toivot ulkopuolista tukea menetyksen jälkeen.

Surevan tuki lyhyesti

  • Keskustelu psykologin tai psykoterapeutin kanssa

  • Menetykseen ja suruun liittyvien ajatusten ja tunteiden käsittelyä

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Kriisien ja traumojen hoito

Palvelut

Vakavaan sairauteen sopeutuminen

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Vakava sairastuminen ja diagnoosin saaminen on usein mieltä suuresti järkyttävä elämäntilanne. Sairauden luonne, ennuste ja vaikutukset normaaliin arkeen vaikuttavat yksilölliseen kokemukseen. Sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen ei ole helppoa ja monenlaisia ajatuksia ja tunteita saattaa olla mielessä. Omaisilla ja läheisillä voi myös olla hankaluuksia käsitellä omia reaktioitaan ja sopeutumista.

Palvelut

EMDR

Vastaanoton hinta on noin 145-464 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on menetelmä erityisesti järkyttävien kokemusten ja psyykkisen traumatisoitumisen hoitoon. EMDR nopeuttaa järkyttäviin kokemuksiin liittyvien haitallisten muistojen käsittelyprosessia ja lievittää niihin liittyvää psyykkistä stressiä. EMDR-hoidon tavoitteena on vähentää haitallisten traumaattisten tapahtumien vaikutusta elämässä.

Palvelut

Kriisituki

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Kriisiapua voi tarvita erilaisissa äkillisissä kuormittavissa tilanteissa, kuten onnettomuuksien, läheisen kuoleman tai muun järkyttävän tapahtuman jälkeenoin Ammattilaisen vastaanotolla pääset purkamaan järkyttävän kokemuksen nostattamia ajatuksia ja tunteita. Asiantuntijalta saat käytännönläheistä tukea ja ohjausta usein voimakkaiden, mutta täysin normaalien reaktioiden säätelyssä. Tapahtumia käsitellään sinulle sopivassa tahdissa.

Palvelut

Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-CBT)

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (TF-CBT) on erityisesti lapsille ja nuorille (sekä vanhemmille) suunnattu lyhytterapiamuoto, jossa käsittelyn kohteena ovat lapsen tai nuoren traumaattiset kokemukset. Terapiassa asiakkaat oppivat uusia taitoja hallita traumaattisiin muistoihin liittyviä ajatuksia ja tunteita. Terapiamuoto on todettu tehokkaaksi traumatisoituneiden lasten ja nuorten hoidossa.

Palvelut

Kriisi- ja traumapsykoterapia

Kriisi- ja traumapsykoterapiaa käytetään äkillisten tai pitkäkestoisten järkyttävien tai traumaattisten kokemusten käsittelyssä sekä traumaperäisten häiriöiden hoidossa. Psykoterapiassa pyritään lisäämään ymmärrystä järkytyksen ja traumatisoitumisen vaikutuksista sekä opetellaan lievittämään traumatisoitumisesta seuranneita oireita. Terapian tavoitteena on käsitellä traumaattisia tapahtumia sinulle sopivassa tahdissa sekä jäsentää tapahtumia osaksi elämäntarinaasi ja sisäistä kokemusmaailmaasi.

Palvelut

Sopeutumishäiriöiden tutkimus ja hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta riippuu käytetystä ajasta ja asiantuntijan ammatista. Sopeutumishäiriöt liittyvät merkittävään elämänmuutokseen, johon liittyy ahdistusta ja masentuneisuutta. Elämänmuutoksia saattavat olla muutokset työ- tai yksityiselämässä. Sopeutumishäiriöiden tyypillisiä oireita ovat ahdistus, masennus ja väsymys. Varaa aika psykiatrille, jos tarvitset lääkärin arviota tilanteeseesi. Psykiatri voi asettaa diagnooseja, arvioida työkykyä ja hoidon tarvetta, määrätä lääkitystä sekä arvioida sairausloman tarvetta. Keskustelutukea varten voit varata ajan psykologille tai psykoterapeutille.