Varhainen tuki ja haastavat tilanteet

Tehokas ja aktiivinen varhaisen tuen mallin mukainen toiminta organisaatiossa on jokaisen työpaikan hyvinvoinnin perusta. Se on yhteisesti sovittu tapa työyhteisön toimivuuden takaamiseksi ja työkykyhaasteiden kohtaamiseksi. Varhaisen tuen toiminnassa jokainen työyhteisön jäsen on vastuullinen puuttumaan työkykyä ja työtehoa heikentäviin aiheisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Parhaimmillaan esimies on aktiivinen toimija ja tukija työyhteisössä. Varhaisen työkyvyn tuen suunnittelu ja haastavien esimiestilanteiden valmennus tukee organisaatiota työkykyjohtamisessa. Varhainen tuki ja haastavat tilanteet -valmennus keskittyy vahvistamaan esimiehen valmiuksia toimia proaktiivisesti tilanteissa, joissa työntekijän työkyky herättää huolta. Valmennus kirkastaa esimiehen roolia ja lisää esimiehen edellytyksiä toimia ammatillisesti vaikeissakin tilanteissa. Valmennuksen tavoitteena on aiempaa varhaisempi reagointi orastaviin työkykyongelmiin ja siten työntekijöiden työkyvyn tukeminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen sekä parempi työn laatu. Lisäksi tavoitteena on antaa työkaluja haastaviin esimiestilanteisiin, nivoa työterveyshuolto mukaan aktiivisena kumppanina työkykyjohtamiseen ja käytännön arkeen kumppanina haastavissa esimiestilanteissa.

Terveystalon asiantuntijoiden tuella arvioidaan ja päivitetään varhaisen työkyvyn tuen mallia organisaatiossa tunnistettujen työkykyhaasteiden näkökulmasta. Valmennus koostuu tyypillisesti ½-1 päivän mittaisesta työpajasta. Työterveyspsykologien vetämä Varhainen tuki ja haastavat esimiestilanteet -palvelu oivalluttaa esimiehiä käytännön harjoitteluiden ja pienryhmätyöskentelyn kautta. Konkreettiset esimerkit ja harjoitukset rohkaisevat osallistujia tarttumaan työssä vastaan tuleviin hankaliin esimiestilanteisiin.

Valmennuksen tavoitteena on, että esimiehet tuntevat työterveyden roolin ja osaavat hyödyntää sen keinovalikoimaa haastavien tilanteiden avaamiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisätietoja Terveystalon Varhainen tuki ja haastavat esimiestilanteet -palvelusta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai organisaation nimetyltä työterveyspsykologilta. Tarjouksen voi pyytää suoraan myös täältä.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika puhelimitse asiakaspalvelustamme.

*Puhelun hinta on 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min + mpm/pvm. Jonotus on maksullista.

Työssä jaksaminen

Palvelut

Työnohjauspalvelut työterveysasiakkaalle

Omia työtapoja on välillä syytä arvioida sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Työnohjaus edistää työhyvinvointia ja parantaa johtamista ja työmotivaatiota. Työnohjaus auttaa kirkastamaan ja jäsentämään työn tavoitteita ja omaa työroolia. Työnohjausta voi hyödyntää, kun esimerkiksi haluaa tukea omien työtapojen arviointiin sekä yksilö- että organisaatiotasolla, kun halutaan ammattilaisten tukea uusien näkökulmien avaamiseen tai halutaan löytää työhön uutta motivaatiota ja jaksamista.

Palvelut

Psykososiaaliset kriisitilanteet työpaikalla

Kun työpaikalla sattuu jotakin järkyttävää, esimerkiksi väkivaltatilanne, uhkaava tilanne, onnettomuus tai työntekijän äkillinen kuolema, ihmisissä herää monenlaisia tunteita ja reaktioita. Jotkut niistä voivat tuntua vaikeilta kestää ja pitkittyessään ne voivat jopa uhata työkykyä. Työterveyspsykologi, psykologi tai psykoterapeutti tukee työntekijöitä ja työyhteisöjä kriisitilanteissa tarjoamalla tukea yksilöille ja ryhmille tilanteesta riippuen.

Palvelut

Työkykyvalmennus työterveyden lähetteellä

Työkykyvalmennus on osa ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Sen tavoitteena on käynnistää työhön paluun tukitoimet oikeaan aikaan ja varmistaa edellytykset työssä jatkamiseen. Valmennuksessa työkykyvalmentaja auttaa sinua löytämään konkreettisia ratkaisuja. Hän auttaa laatimaan suunnitelman työelämässä jatkamiseen ja selvittää mikä on tilanteessa paras tukimuoto- ja järjestelmä. Tapaamiskertoja on yleensä yhdestä viiteen. Tapaamisten ratkaisut menevät tiedoksi työterveyshuoltoon. Työkykyvalmentajalle pääsee työterveyslääkärin, -hoitajan tai työfysioterapeutin lähetteellä.

Palvelut

Palautuminen

Terveyden kannalta tärkeää on kyky ja taito palautua työn aiheuttamasta kuormittuneisuudesta. Kovakaan paine työssä ei ole haitallista, kun siitä palautuu riittävästi. Omaa palautumista voi tehokkaasti edistää yksinkertaisilla keinoilla. Palautumisen hallinta -ryhmässä harjoitetaan yhdessä omaa palautumiskykyä. Ryhmä voidaan muodostaa esimerkiksi työyhteisön kesken.

Palvelut

Defusing

Defusingilla tarkoitetaan psyykkisesti kuormittavan tilanteen purkamista työryhmässä muutaman tunnin sisällä tapahtumasta. Ryhmän ohjaajan ei tarvitse olla ulkopuolinen asiantuntija, vaan voi olla esimerkiksi työyhteisön esimies. Purkukokouksen tarkoituksena on edistää työntekijöiden paluuta normaaliin työhön, mutta myös kartoittaa mahdollisen lisätuen tarve. Terveystalon asiantuntijoilta, kuten psykologeilta tai psykoterapeuteilta, on mahdollista saada tukea yksittäisille työntekijöille tai koko työryhmälle.