Varhainen tuki ja haastavat tilanteet

Tehokas ja aktiivinen varhaisen tuen mallin mukainen toiminta organisaatiossa on jokaisen työpaikan hyvinvoinnin perusta. Se on yhteisesti sovittu tapa työyhteisön toimivuuden takaamiseksi ja työkykyhaasteiden kohtaamiseksi. Varhaisen tuen toiminnassa jokainen työyhteisön jäsen on vastuullinen puuttumaan työkykyä ja työtehoa heikentäviin aiheisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Parhaimmillaan esimies on aktiivinen toimija ja tukija työyhteisössä. Varhaisen työkyvyn tuen suunnittelu ja haastavien esimiestilanteiden valmennus tukee organisaatiota työkykyjohtamisessa. Varhainen tuki ja haastavat tilanteet -valmennus keskittyy vahvistamaan esimiehen valmiuksia toimia proaktiivisesti tilanteissa, joissa työntekijän työkyky herättää huolta. Valmennus kirkastaa esimiehen roolia ja lisää esimiehen edellytyksiä toimia ammatillisesti vaikeissakin tilanteissa. Valmennuksen tavoitteena on aiempaa varhaisempi reagointi orastaviin työkykyongelmiin ja siten työntekijöiden työkyvyn tukeminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen sekä parempi työn laatu. Lisäksi tavoitteena on antaa työkaluja haastaviin esimiestilanteisiin, nivoa työterveyshuolto mukaan aktiivisena kumppanina työkykyjohtamiseen ja käytännön arkeen kumppanina haastavissa esimiestilanteissa.

Terveystalon asiantuntijoiden tuella arvioidaan ja päivitetään varhaisen työkyvyn tuen mallia organisaatiossa tunnistettujen työkykyhaasteiden näkökulmasta. Valmennus koostuu tyypillisesti ½-1 päivän mittaisesta työpajasta. Työterveyspsykologien vetämä Varhainen tuki ja haastavat esimiestilanteet -palvelu oivalluttaa esimiehiä käytännön harjoitteluiden ja pienryhmätyöskentelyn kautta. Konkreettiset esimerkit ja harjoitukset rohkaisevat osallistujia tarttumaan työssä vastaan tuleviin hankaliin esimiestilanteisiin.

Valmennuksen tavoitteena on, että esimiehet tuntevat työterveyden roolin ja osaavat hyödyntää sen keinovalikoimaa haastavien tilanteiden avaamiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisätietoja Terveystalon Varhainen tuki ja haastavat esimiestilanteet -palvelusta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai organisaation nimetyltä työterveyspsykologilta. Tarjouksen voi pyytää suoraan myös täältä.

Soita ja varaa aika 030 6000*

*Puhelun hinta on matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista.

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Työssä jaksaminen

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.

Työssä jaksaminen