Työkykyvalmennus työterveyden lähetteellä

Työkykyvalmennus on osa ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Sen tavoitteena on käynnistää työhön paluun tukitoimet oikeaan aikaan ja varmistaa edellytykset työssä jatkamiseen. Valmennuksessa työkykyvalmentaja auttaa sinua löytämään konkreettisia ratkaisuja. Hän auttaa laatimaan suunnitelman työelämässä jatkamiseen ja selvittää mikä on tilanteessa paras tukimuoto- ja järjestelmä. Tapaamiskertoja on yleensä yhdestä viiteen. Tapaamisten ratkaisut menevät tiedoksi työterveyshuoltoon. Työkykyvalmentajalle pääsee työterveyslääkärin, -hoitajan tai työfysioterapeutin lähetteellä.

Työkykyvalmentaja auttaa, kun työntekijän jatkaminen nykyisessä työssä on uhattuna terveydellisistä tai muista työkykyyn vaikuttavista syistä tai työsuhteen päättymisestä johtuen. Hän voi antaa konkreettista tietoa ammatillisista vaihtoehdoista, käytännön apua sopivaan työhön paluuseen liittyvien asioiden hoitamiseen sekä tietoa toimeentulosta ja muista sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Työkykyvalmentaja etsii aina työntekijän kanssa laaja-alaisesti mahdollisuuksia jatkaa työssä, tavoitteena pitkäkestoinen, työuraa tukeva ratkaisu.

Terveystalon työkykyvalmennuksen tavoite on käynnistää työhön paluun tukitoimet oikeaan aikaan ja varmistaa edellytykset työssä jatkamiseen. Työkykyriskeihin puututaan ajoissa, mikä auttaa ennakoimaan mahdollista työkyvyttömyyttä tai työkyvyttömyyden pitkittymistä.

Palvelu on suunnattu sekä yrityksille että eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöille, joille toimimme ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajina. Voit ostaa palvelun myös itse. Mikäli maksat itse, suosittelemme että otat kuitenkin ensin yhteyttä työterveyslääkäriin – sinulla voi olla mahdollisuus ohjautua työkykyvalmennukseen työterveyshuollon kautta.

Noin kahdella kolmesta työkykyvalmentajalle ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuvista on taustalla sosiaalialan asiantuntijan käynnit. Työterveydessä on todettu, että sosiaalialan asiantuntijan suosituksesta aloitetut toimenpiteet varhaistavat kuntoutusprosessin alkua ja säästävät sekä aikaa että kustannuksia kuntoutuksen jatkuessa.

Jätä soittopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä, annamme lisätietoa palveluista ja sovimme kanssasi tapaamisajan.

Tutustu tarkemmin työkykyvalmennukseen

Yritysasiakkaat

Lue lisää miten voit työterveyspalveluiden kautta edistää henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia sekä ottaa palveluita käyttöön henkilöstöllesi.

Siirry Terveystalon yrityssivustoon

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Työssä jaksaminen

Palvelut

Työnohjauspalvelut työterveysasiakkaalle

Omia työtapoja on välillä syytä arvioida sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Työnohjaus edistää työhyvinvointia ja parantaa johtamista ja työmotivaatiota. Työnohjaus auttaa kirkastamaan ja jäsentämään työn tavoitteita ja omaa työroolia. Työnohjausta voi hyödyntää, kun esimerkiksi haluaa tukea omien työtapojen arviointiin sekä yksilö- että organisaatiotasolla, kun halutaan ammattilaisten tukea uusien näkökulmien avaamiseen tai halutaan löytää työhön uutta motivaatiota ja jaksamista.

Palvelut

Psykososiaaliset kriisitilanteet työpaikalla

Kun työpaikalla sattuu jotakin järkyttävää, esimerkiksi väkivaltatilanne, uhkaava tilanne, onnettomuus tai työntekijän äkillinen kuolema, ihmisissä herää monenlaisia tunteita ja reaktioita. Jotkut niistä voivat tuntua vaikeilta kestää ja pitkittyessään ne voivat jopa uhata työkykyä. Työterveyspsykologi, psykologi tai psykoterapeutti tukee työntekijöitä ja työyhteisöjä kriisitilanteissa tarjoamalla tukea yksilöille ja ryhmille tilanteesta riippuen.

Palvelut

Palautuminen

Terveyden kannalta tärkeää on kyky ja taito palautua työn aiheuttamasta kuormittuneisuudesta. Kovakaan paine työssä ei ole haitallista, kun siitä palautuu riittävästi. Omaa palautumista voi tehokkaasti edistää yksinkertaisilla keinoilla. Palautumisen hallinta -ryhmässä harjoitetaan yhdessä omaa palautumiskykyä. Ryhmä voidaan muodostaa esimerkiksi työyhteisön kesken.

Palvelut

Defusing

Defusingilla tarkoitetaan psyykkisesti kuormittavan tilanteen purkamista työryhmässä muutaman tunnin sisällä tapahtumasta. Ryhmän ohjaajan ei tarvitse olla ulkopuolinen asiantuntija, vaan voi olla esimerkiksi työyhteisön esimies. Purkukokouksen tarkoituksena on edistää työntekijöiden paluuta normaaliin työhön, mutta myös kartoittaa mahdollisen lisätuen tarve. Terveystalon asiantuntijoilta, kuten psykologeilta tai psykoterapeuteilta, on mahdollista saada tukea yksittäisille työntekijöille tai koko työryhmälle.

Palvelut

Varhainen tuki ja haastavat tilanteet

Tehokas ja aktiivinen varhaisen tuen mallin mukainen toiminta organisaatiossa on jokaisen työpaikan hyvinvoinnin perusta. Se on yhteisesti sovittu tapa työyhteisön toimivuuden takaamiseksi ja työkykyhaasteiden kohtaamiseksi. Varhaisen tuen toiminnassa jokainen työyhteisön jäsen on vastuullinen puuttumaan työkykyä ja työtehoa heikentäviin aiheisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.