Minna Pajaniemi

Minna Pajaniemi

Psykologi, psykoterapeutti

Ammattitaitoinen psykologi ja psykoterapeutti

Erikoisalat ja muu pätevyys

Psykoterapia

Esittely

Olen koulutukseltani psykoterapian erikoispsykologi (integratiivinen viitekehys), kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja sekä traumapsykoterapeutti. Erityisosaamistani ovat vakava traumatisoituminen, EMDR-terapia, psykoterapian muutosprosessi sekä psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde. Työtäni ohjaa vahva ammattietiikka ja osaaminen pitkän työkokemuksen sekä kouluttautumisen ja työnohjauksen pohjalta. Ammattitaitoinen, oikea-aikainen, yksilöllisesti mitoitettu sekä yksilöllisten tarpeiden mukainen ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen on minulle tärkeää. Psykoterapian näen asiakkaan ja psykoterapeutin yhteisenä tavoitteellisena matkana, joka parhaimmillaan lisää henkilön tietoisuutta mielensisäisistä tapahtumista, itseymmärrystä, arjen toimivuutta sekä elämänlaatua. Minulla on myös mahdollisuus luennoida ja antaa työnohjausta osaamisalueisiini liittyen. Juuri nyt minulla ei valitettavasti ole mahdollisuutta ottaa uusia Kelan tukemia pitkäkestoisia kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita.

Vastaanotto

Otan vastaan yli 18 vuotiaita.

Kielitaito

suomi (äidinkieli), englanti