Kivun hoito

Vastaanoton hinta on asiantuntijasta riippuen noin 107,60–482 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Kipu luokitellaan akuuttiin ja krooniseen kipuun. Akuutti kipu on useimmiten kudosvaurioon liittyvää kipua ja sen voimakkuus on suhteessa kudosvaurion laajuuteen. Kroonisena kipua voidaan pitää, jos sen kesto ylittää kudosvaurion paranemiseen tarvittavan ajan, joka on muutamasta viikosta 3–4 kuukauteen. Pitkittynyt tai pitkäkestoinen kipu voi vaikuttaa suurestikin arjen toimintakykyyn, eli kykyymme tehdä meille tärkeitä asioita. Kivun kokemus on jokaiselle yksilöllinen ja siihen vaikuttaa aina vaihteleva määrä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä.

Suosituimmat palvelut

Kipustimulaattori

Selkäydin- eli epiduraalistimulaattoria käytetään pitkäkestoisen neuropaattisen (hermovauriokivun) kivun hoidossa, silloin muin muut kivunhallintamenetelmät eivät riitä. Stimuilaattorihoitoprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä toimenpiteessä potilaalle laitetaan yleisimmin nukutuksessa stimulaattorielektrodi selkäydinkanavaan. Tämän jälkeen potilas suorittaa viikon mittaisen koejakson jossa arvioidaan tarkasti onko menetelmästä hyötyä potilaalle. Niille potilaille jotka hyötyvät hoidosta, asennetaan koejakson jälkeen pysyvä impulssigeneraattori (akku) ihon alle.

Lue lisää

Kivun fysioterapeuttinen hoito

Vastaanoton hinta on noin alk. 107,60 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Kipufysioterapiaan perehtyneellä asiantuntijalla on sinulle aikaa. Hän käy kanssasi läpi tilannettasi kokonaisvaltaisesti, sinua kuunnellen, perusteellisesti tutkien ja hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät laajasti huomioiden. Fysioterapeutti auttaa löytämään keinoja toimintakyvyn parantamiseksi ja kivun lievittämiseksi ja auttaa sinua valloittamaan elämääsi takaisin. Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden kivun hoitoon erikoistuneiden ammattilaisten kanssa.

Lue lisää

Kivun psykologinen hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Pitkittynyt tai pitkäkestoinen kipu voi olla arjen toimintoja rajoittavaa ja toimintakykyä lamaavaa. Kipu voi aiheuttaa mielialaoireita, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta. Mielialaoireet saattavat toisaalta voimistaa kipukokemusta. Kivun psykologiaan perehtynyt asiantuntija huomioi tilanteesi kokonaisvaltaisesti. Asiantuntijan kanssa yhdessä keskustellen voit löytää käytännön keinoja kipuoireiden kanssa toimeen tulemiseen ja sopeutumiseen mahdollisessa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Lue lisää

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Kivun hoito

Kivun hoitoon perehtyneet ammattilaiset auttavat, kun kipu on poikkeavan voimakasta tai pitkittynyttä, eikä taustalla oleva vamma tai sairaus selitä oireita. Vaikean kivun hoito on usein moniammatillista eli kivun hoidossa tarvitaan eri ammattilaisten osaamista. Terveystalon kipuklinikka kokoaa yhteen tärkeimmät kivun hoidon ammattilaiset: kivun hoitoon erikoistuneet lääkärit, fysioterapeutit ja psykologit.

 

Yleisimmät kiputilojen syyt

Suurin osa vaikeasta kivusta johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Yleisin syy on selkäkipu. Krooninen kipu voi olla seurausta myös vammoista. Joskus syynä on vaikeammin tunnistettavia kiputiloja, kuten neuropaattinen kipu tai complex regional pain syndrome (CRPS).

Neuropaattisen kivun hoito edellyttää yleensä kivun hoitoon perehtyneen lääkärin hoitoa. Oikea diagnoosi on edellytys onnistuneelle hoidolle. Kivun hoitoon erikoistuneet lääkärit osaavat tehdä diagnoosin vaikeassa kiputilassa.

 

Miten kipua hoidetaan?

Kivun hoidossa hyödynnetään usein eri menetelmiä. Hoito tehoaa yleensä sitä paremmin, mitä aikaisemmin se päästään aloittamaan. Hoidon aikana kivun voimakkuutta voidaan seurata yksinkertaisilla kyselyillä. Käytetyin kipumittari on kuvata kivun voimakkuutta asteikolla 0:sta 10:een.

Kivun lääkkeetön hoito voi pitää sisällään erilaisia fysioterapeutin ohjaamia harjoitteita, fysikaalista hoitoa tai psykologin antamaa terapiaa. Jos lääkkeetön kivun hoito ei ole riittävää voidaan käyttää lisänä eri kipulääkkeitä ja puudutuksia. Vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää apuna selkäydinstimulaattoria.

 

Milloin lääkäriin?

Kivun hoitoon erikoistuneelle lääkärille kannattaa varata aika, kun kipu on poikkeuksellisen voimakasta tai pitkäkestoista. Vaikealle kiputilalle on tyypillistä oireiden lisääntyminen vamman parantuessa, huono vaste tavanomaisille kipulääkkeille, epäsuhta oireiden ja taustalla olevan syyn välillä. Jos tilanne on vaikea, oma lääkärisi osaa suositella hakeutumaan kivun hoitoon erikoistuneelle lääkärille.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja -vammat

Palvelut

Olkapää

Olkanivel on ihmisen liikkuvin nivel. Tämän vuoksi se on erityisen altis tapaturmien aiheuttamille ja rasitusvammoille.

Palvelut

Kyynärpää

Kyynärpäälle tyypillisiä vaivoja ovat olkaluun alaosan sivunastojen alueiden rannetta liikuttavien lihasten kiinnityskohtien kiputilat. Nämä johtuvat tavallisesti poikkeuksellisesta rasituksesta.

Palvelut

Tapaturmapäivystys

Tapaturmapäivystyksessä saat nopean avun tapaturmien hoitoon. Käynnin hinta-arvio on 108–479 €. Kokonaishinta muodostuu asiantuntijan aikaveloituksesta, tarvittavista tutkimuksista (esim. kuvantamistutkimukset), hoidosta (esim.kipsaus, lastoitus) ja tarvikkeista sekä palvelu- ja Kanta-maksusta.

Palvelut

Selkä ja niska

Selkävaivat ovat hyvin tavallisia oireita aikuisväestössä, usein jo nuorillakin ihmisillä. Useassa tapauksessa selkäkipu on hyvänlaatuista toiminnallista selkäkipua, joka on vaaratonta ja ohimenevää, mutta voi esiintyessään aiheuttaa haittaa päivittäisessä elämässä. Selän ja niskan oireita tutkivat ja hoitavat ortopedit, fysiatrit ja fysioterapeutit.

Palvelut

Ortopediset leikkaukset

Tyypillisiä tuki- ja liikuntaelimistön leikkauksia ovat olkapään, kyynärpään, lonkan, polven ja nilkan leikkaukset. Valtaosa niistä voidaan hoitaa nopeasti ja tehokkaasti tähystysleikkauksena. Leikkauksia tehdään kaikissa sairaalatoimipaikoissamme. Leikkausvalikoima vaihtelee paikkakunnittain.

Palvelut

Ranne ja käsi

Ranne ja sormet altistuvat helposti erilaisille vammoille. Tavallisimmat nivelsidevammat ranteessa ovat veneluun ja puolikuuluun välisen nivelsiteen repeäminen tai värttinäluun ja kyynärluun välisen nivelsiteen repeäminen.