Kipustimulaattori

Selkäydin- eli epiduraalistimulaattoria käytetään pitkäkestoisen neuropaattisen (hermovauriokivun) kivun hoidossa, silloin muin muut kivunhallintamenetelmät eivät riitä. Stimuilaattorihoitoprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä toimenpiteessä potilaalle laitetaan yleisimmin nukutuksessa stimulaattorielektrodi selkäydinkanavaan. Tämän jälkeen potilas suorittaa viikon mittaisen koejakson jossa arvioidaan tarkasti onko menetelmästä hyötyä potilaalle. Niille potilaille jotka hyötyvät hoidosta, asennetaan koejakson jälkeen pysyvä impulssigeneraattori (akku) ihon alle.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Kivun hoito