Kipustimulaattori

Selkäydin- eli epiduraalistimulaattoria käytetään pitkäkestoisen neuropaattisen (hermovauriokivun) kivun hoidossa, silloin muin muut kivunhallintamenetelmät eivät riitä. Stimuilaattorihoitoprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä toimenpiteessä potilaalle laitetaan yleisimmin nukutuksessa stimulaattorielektrodi selkäydinkanavaan. Tämän jälkeen potilas suorittaa viikon mittaisen koejakson jossa arvioidaan tarkasti onko menetelmästä hyötyä potilaalle. Niille potilaille jotka hyötyvät hoidosta, asennetaan koejakson jälkeen pysyvä impulssigeneraattori (akku) ihon alle.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Kivun hoito

Palvelut

Kivun fysioterapeuttinen hoito

Vastaanoton hinta on noin alk. 107,60 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Kipufysioterapiaan perehtyneellä asiantuntijalla on sinulle aikaa. Hän käy kanssasi läpi tilannettasi kokonaisvaltaisesti, sinua kuunnellen, perusteellisesti tutkien ja hyvinvointiisi vaikuttavat tekijät laajasti huomioiden. Fysioterapeutti auttaa löytämään keinoja toimintakyvyn parantamiseksi ja kivun lievittämiseksi ja auttaa sinua valloittamaan elämääsi takaisin. Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden kivun hoitoon erikoistuneiden ammattilaisten kanssa.

Palvelut

Kivun psykologinen hoito

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Pitkittynyt tai pitkäkestoinen kipu voi olla arjen toimintoja rajoittavaa ja toimintakykyä lamaavaa. Kipu voi aiheuttaa mielialaoireita, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta. Mielialaoireet saattavat toisaalta voimistaa kipukokemusta. Kivun psykologiaan perehtynyt asiantuntija huomioi tilanteesi kokonaisvaltaisesti. Asiantuntijan kanssa yhdessä keskustellen voit löytää käytännön keinoja kipuoireiden kanssa toimeen tulemiseen ja sopeutumiseen mahdollisessa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Palvelut

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyys

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyys on Lääkäriliiton myöntämä erityispätevyys. Erityispätevyyden suorittanut lääkäri osaa suunnitella kipupotilaan hoidon kokonaisuuden tuntien eri hoitomuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset. <p>Kipu on epämiellyttävä aisti- ja tunnekokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan, tai tällaista kokemusta muistuttava tuntemus. Krooninen kipu on merkittävin ihmisen toiminta- ja työkyvyn sekä elämänlaadun huonontaja.</p>

Palvelut

Kipua hoitavat lääkärit

Kivun hoidossa korostuu tarve usean eri ammattilaisen palveluille. Suurin osa pitkittyneestä kivusta johtuu tuki- ja liikuntaelin sairauksista. Vaikeaan kiputilaan voi liittyä hermoston toimintahäiriöitä. Monimutkaisen kiputilan mekanismit eivät yleensä ole tarkkaan määriteltävissä. Kivun hoitoon perehtynyt lääkäri voi olla esimerkiksi fysiatrian erikoislääkäri, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri tai neurologian erikoislääkäri. Kipua hoitava lääkäri varmistaa diagnoosin ja laatii hoitosuunnitelman hyödyntäen sekä lääkkeetöntä hoitoa että lääkehoitoa.