Fysiatri

Fysiatrit ovat tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin ja niiden ei-kirurgiseen hoitoon perehtyneitä erikoislääkäreitä. Tyypillisesti fysiatri tutkii ja hoitaa niska-, selkä- tai olkapäävaivoja, jotka eivät ole tapaturmaisia. Fysiatria tarjoaa konsultaatiopalveluja laajasti muille erikoisaloille ja fysiatrit toimivat asiantuntijoina kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kuntoutustulosten arvioinnissa.

Fysiatrian erikoislääkäri eli fysiatri vastaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien ei-leikkauksellisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. Tarvittaessa fysiatri ohjaa potilaan myös kirurgiseen arvioon ortopedille tai muulle kirurgian erikoisalan ammattilaiselle.

Fysiatrin tyypillisiä potilaita ovat erilaisista tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista, erityisesti selkä-, niska- ja yläraajaoireista sekä nivel- ja pehmytkudosoireista kärsivät potilaat, usein myös kipupotilaat. Fysiatri hoitaa niin selkärangan, nivelten kuin lihasten kipuja sekä erilaisia vaivoja. Näitä voivat olla esimerkiksi niskan, olkapään, alaselän, lantion, lonkan sekä ylä- ja alaraajojen vaivat. Näiden lisäksi fysiatri voi hoitaa esimerkiksi päänsärkyä ja erilaisia leukanivelten vaivoja, samoin kuin liikunnasta aiheutuneita tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Fysiatrit tekevät tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitamisen lisäksi myös toiminta- ja työkykyarvioita. Myös kuntoutussuunnitelmat erilaisten sairauksien kohdalla sekä erilaisten apuvälineiden tarpeen arviointi kuuluvat fysiatrin työhön.

Hoidossa tavoitteena on ensin selvittää vaivan syy ja sitten luoda järkevä kuntoutussuunnitelma ja yhdistää tarvittaessa eri hoitomuotoja. Fysiatrit tekevät paljon yhteistyötä muiden kuntoutuksen ammattiryhmien, mm. fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja tarvittaessa psykologien kanssa. Fysiatrilla on keskeinen rooli erilaisten sairauksien ja vammojen aiheuttamien toimintarajoitteiden ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Milloin fysiatrille?

Jos sinulla on jokin tuki- ja liikuntaelinvaiva, joka haittaa toimintakykyäsi, aiheuttaa kipua tai huolestuttaa, varaa aika fysiatrille. Fysiatri selvittää oireiden syyn, suunnittelee hoidon, ja tekee potilaalle yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen kuntoutussuunnitelman. Tarvittaessa fysiatri määrää jatkotutkimuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi magneetti- ja röntgentutkimukset, hermoratatutkimus tai laboratoriokokeet.

Asiantuntijat