Kivunhoitolääketieteen erityispätevyys

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyys on Lääkäriliiton myöntämä erityispätevyys. Erityispätevyyden suorittanut lääkäri osaa suunnitella kipupotilaan hoidon kokonaisuuden tuntien eri hoitomuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset.

Kipu on epämiellyttävä aisti- ja tunnekokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan, tai tällaista kokemusta muistuttava tuntemus. Krooninen kipu on merkittävin ihmisen toiminta- ja työkyvyn sekä elämänlaadun huonontaja.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Kivun hoito