Työpaikoilla toistuvat samat ystävyyden ilmiöt kuin lapsilla kouluissa

Haluamme tuntea itsemme hyväksytyksi ja nähdyksi omana itsenämme, olemme sitten lapsia tai aikuisia. Parhaan ystävän kanssa tätä voi kokea vahvemmin kuin isossa ryhmässä, mutta työpaikoilla sydänystävyydet voivat aiheuttaa myös haasteita.

Mies ja kaksi naista ovat kahvitauolla ja nauravat

Ystävyyksiä on eritasoisia, mutta sydänystävyyttä yhdistävät tietyt piirteet.

− Sydänystävyyden erottaa muista ystävyyksistä läheisyyden ja luottamuksen aste. Sydänystävän kanssa on tunne siitä, että saa olla kokonainen ihminen haavoittuvuuksineen ja yhdessä jaetaan niin ilot kuin surut, Terveystalon johtava organisaatiopsykologi Outi Ikonen kuvailee.

Sydänystävät kokevat usein voimakasta emotionaalista yhteyttä. Toinen on niin sanotusti minun ihmiseni. 

− Ystävyyteen voi siksi liittyä mustasukkaisuutta: entä jos ystävä hylkää tai löytää jonkun toisen parhaan ystävän? Aina sydänystävyys ei myöskään ole tasapuolista tai vastavuoroista: toinen voi olla esimerkiksi aktiivisempi yhteydenpidossa ja toinen kokee jäävänsä altavastaajaksi. Jos tällaista huomaa, on hyvä pohtia, onko sydänystävyys nimellistä vai aitoa, Ikonen täydentää.

Onko lasten sydänystävyys erilaista kuin aikuisten? 

Ikosen mukaan ystävyys on varsin samanlaista tunnekokemuksena, olipa lapsi tai aikuinen. 

− Kaiken ikäisille ihmisille on tärkeää tuntea itsensä hyväksytyksi ja nähdyksi omana itsenään. Sydänystävän kanssa tätä voi kokea vahvemmin kuin isossa ryhmässä.

 Lapsilla sosiaaliset- ja ystävätaidot ovat kuitenkin vielä kehittymässä. 

− Yhteentörmäyksiä ja pahastumisia voi tulla herkemmin kuin aikuisten välisessä ystävyydessä, vaikka eivät aikuisetkaan loukkaantumisilta välty. Lapset näyttävät kuitenkin tunteitaan kaikin tavoin välittömämmin kuin aikuiset. 

Miksi etsimme myös parhaita työkavereita?

Meillä on myös taipumus hakeutua samanhenkisten ihmisten seuraan, koska heidän kanssaan oleminen on turvallista. 

− Samoin kuin muutenkin ystävyydessä, paras ystävä työpaikalla tuo turvaa. Hänen kanssaan voi keskustella työpaikan vaikeistakin asioista luottamuksellisesti. 

Työelämässä kaveripareilla on Ikosen mukaan myös toiminnallinen tarkoitus. 

− Jos jonkun kanssa työt sujuvat paremmin kuin toisen, kokee, että saa hyvän työkaverin kanssa yhdessä paljon aikaan. Energiaa ei mene erilaisten työtapojen ja kommunikaation yhteensovittamiseen.

Parhaat työkaverit voivat sulkea muita ulkopuolelle

Niin luonnollista ja iloa tuottavaa kuin ystävyyksien muodostuminen onkin, parhaat kaverit usein sulkevat muita ulkopuolelle. 

− Tätä ystävykset eivät välttämättä edes huomaa. Toiset työtoverit voivat kokea, että ystävykset tekevät työt pääasiassa kahdestaan ja muut jäävät ulkopuolisiksi. Erityisen haitallista työpaikalla on, jos esihenkilö on hyvä ystävä tiimiläisensä kanssa, ja se näyttäytyy muille ystävän suosimisena, Ikonen kertoo.

Sydänystäväsuhteita ei kannata korostaa työpaikalla

Ikosen mukaan hyvä ohjenuora on, että sydänystäväsuhteet eivät vaikuta töiden tekemiseen eikä niitä korosteta työpaikalla. 

− Kaikkia työtovereita tulee kohdella ja kohdata yhtä hyvinä työystävinä. Vaikka on luonnollista, että toisten kanssa tulee toimeen paremmin, aikuisena on vastuu siitä, että ei anna tämän vaikuttaa omaan käyttäytymiseen. 

Hyvä toimintatapa tiimissä on myös se, että parityötä vaativat asiat tehdään joustavasti eri työtovereiden kanssa. 

−  Usein saa huomata, että kun tekee töitä sellaisen henkilön kanssa, jonka kanssa ei välittömästi löydy yhteistä säveltä, oppiikin itsestään ja työn tekemisen tavoista paljon enemmän kuin tutun ja turvallisen kollegan, Ikonen kertoo.

Kohti inhimillisesti tehokasta organisaatiota

Lue lisää työterveyden artikkeleita