TyöOptimi-voimavarakysely uudistui – kysely tunnistaa tietotyön kuormituksen organisaatiotasolla

Uutiset 12.4.2023

Työn liiallinen kuormittavuus voi johtaa uupumukseen ja altistaa masennukselle. Tätä edeltävä ylivireysvaihe voi kestää jopa vuosia. TyöOptimi-voimavarakysely auttaa tunnistamaan kuormituksen varhaisessa vaiheessa työyhteisö- ja organisaatiotasolla – silloin korjaavat toimenpiteet saadaan käynnistettyä ajoissa ja onnistutaan huolehtimaan henkilöstön työkyvystä.

Työ on iso osa elämäämme, ja usein hektinen työelämä saattaa imaista mukanaan. Kun työn imu ylittää voimavarat eikä palautuminen onnistu, vaarana on työuupumus ja loppuun palaminen. Pitkään kestänyt kuormitus kasvattaa riskiä sairastua masennukseen ja muihin sairauksiin, ja voi pahimmillaan johtaa jopa ennenaikaiseen työkyvyttömyyseläkkeelle joutumiseen. Työn kuormittavuuteen voi kuitenkin puuttua.

– Kuormituksen tunnistaminen ei ole välttämättä yksinkertaista, sillä jatkuvan tekemisen tarve ohittaa palautumistarpeen viestin. Terveystalon TyöOptimi-voimavarakysely soveltuu erityisesti työyhteisöille, joissa tehdään tietotyötä ja toimitaan asiantuntijatehtävissä. Kyselyn avulla kartoitetaan työn, voimavarojen ja palautumisen suhdetta, ja se toimii esimerkiksi hyvänä lähtötasomittauksena ja toimenpiteiden suuntaajana työhyvinvointihankkeissa, kertoo Terveystalon vastaava psykologi, psykoterapeutti Jyrki Talvitie.

– Huomaamattoman kuormituksen tunnistaminen on järkevää, sillä lieväkin työuupumus heikentää työmuistia, ja siitä palautuminen kestää kuukausia. Myös kuormittavuuden oireet, kuten ärtyisyys, unettomuus ja erilaiset kiputilat vaikuttavat merkittävästi työkykyyn, Talvitie jatkaa.

Tavoitteena aivojen palautuminen ja tasapaino

Sopiva haasteellisuus ja työn hallinta takaavat työsuorituksen optimaalisen tehokkuuden. Kun työn vaativuus ja siihen tarvittava kapasiteetti eivät ole tasapainossa, työ on vaarassa muuttua liian kuormittavaksi.

– Ihmisillä on sisäsyntyinen tapa innostua uudesta ja tehdä paljon, mutta se voi mennä myös liiallisuuksiin. TyöOptimi antaa tietoa työhön liittyvistä konkreettisista kuormitustekijöistä, jolloin myös toimenpiteiden suunnittelu on helpompaa. Ongelmiin puuttumalla voidaan lisätä työssä jaksamista sekä auttaa työntekijöitä löytämään tasapaino työn ja muun elämän välillä, Talvitie sanoo.

Vuonna 2023 uudistunut TyöOptimi-voimavarakyselyn raportointi mahdollistaa aiempaa tarkempien alaryhmien raportoinnin.

– Alaraja vastaajaryhmän muodostamiselle on 10 henkilöä, mutta muutoin mahdollisuuksia on hyvin paljon. Uudistunut raportointi auttaa pureutumaan tarkemmalla tasolla organisaation eri alaryhmiin muun muassa sen perusteella työskenteleekö vastaaja esihenkilönä, päivä- vai vuorotyössä tai etätöissä, Talvitie kertoo.

Valittavaa otosta vertaillaan Terveystalon vuosina 2017-2022 keräämään noin 10 000 vastaajan vertailudataan, joka antaa yrityksille tietoa työntekijöidensä joustavasta ongelmaratkaisukyvystä suhteessa kuormittavuuteen sekä tilanteesta muihin yrityksiin verrattuna.

– Yleisellä tasolla datasta on nähtävissä, että työelämän muutos on viime vuosina kiihtyvästi kasvattanut työikäisen väestön kognitiivista kuormitusta ja työ vaikuttaa kuormittavan aivoja yhä enemmän. Kyselyn avulla tavoitteena on antaa tietoa työhön liittyvästä kuormittumisesta konkreettisella tasolla, jotta voidaan kehittää ratkaisut kuormituksen purkamiseen ja työn hallintaan, Talvitie kertoo.

Sähköisen kyselyn pohjalta vaikuttavuutta toimenpiteiden kohdentamiseen

TyöOptimia voidaan käyttää esimerkiksi osana työpaikkaselvitystä tai työhyvinvointihankkeen yhteydessä. Se tunnistaa työntekijöiden työkyvyn tason noin kolmen seuraavan vuoden ajalle ja soveltuu erityisesti tietotyötä tai asiantuntijatyötä tekeville. TyöOptimi-voimavarakysely on mahdollista toteuttaa suomeksi tai englanniksi sähköisesti Terveystalon sovelluksen tai verkkopalvelun kautta, ja vastaaminen kestään noin 10-15 minuuttia. Vastauksista koostetaan organisaatio- tai työyhteisötason palauteaineisto, joka täydentää organisaation työhyvinvoinnin kokonaiskuvaa ja auttaa kohdentamaan työyhteisötason toimenpiteitä.