Artikkeli

Tulevaisuuden työelämässä teknologia on mahdollistaja ja tiimien ongelmanratkaisukyky resepti menestykseen

14.11.2023

Elämme aikakautta, joka on täynnä epävarmuutta ja nopeaa teknologista kehitystä. Generatiivinen tekoäly on noussut 2023 vuoden aikana kaikkien tietoisuuteen ja organisaatioissa mietitään millä tavalla tekoäly muuttaa työtä ja tekemisen tapoja. Teknologian nopea kehitys asettaa haasteita, mutta luo samaan aikaan mahdollisuuksia. Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa Maria Ritola, teknologiavaikuttaja ja Iris.ai:n perustaja, jakoi näkemyksiään siitä, miten rakentaa hyvää työelämää ja valjastaa teknologia työn tekemisen apuriksi.

Maria Ritola Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät - tapahtumassa

Kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja epävarmuus lisääntyy, on helppo vetäytyä sivustaseuraajaksi ja tukeutua tuttuihin toimintamalleihin. Arkailun sijaan Ritola kannustaa kuitenkin olemaan hereillä nopean teknologisen kehityksen vallankumouksessa ja hyppäämään muutoksen kelkkaan, jotta voimme hyödyntää sitä matkalla kohti tavoiteltavaa tulevaisuutta.

– Yksi yhteinen nimittäjä aikakaudella, jota elämme on lisääntyvä epävarmuus, ja tähän liittyvät ehkä voimakkaatkin tunteet, kuten kuulunko minä tai miten pysyn kelkassa mukana. Muutos koputtaa ovella ja se koputus muuttuu takomiseksi, mikäli emme kutsu muutosta sisään ja yritä ymmärtää, mistä siinä on kyse. Moni on kertonut pelkäävänsä työpaikkansa puolesta. Varmasti moni työtehtävän toteutus tulee teknologisen kehityksen kautta muuttumaan, mutta tämä ei tarkoita töiden loppua. Päinvastoin, työssä on aina ollut kyse ongelmien ratkaisemisesta ja ongelmiahan meiltä ei puutu. Tavat ratkaista ongelmia kehittyvät eteenpäin, kuten tekoälyn kehitystrendi meille nyt osoittaa, ja niin ratkaisutapojen pitääkin kehittyä, sillä totutut lähestymistavat eivät riitä ajassa, jota leimaa nopeasti muuttuvat tilanteet ja haasteiden moniulotteisuus.

Kehityksen jyrkän vauhdin vuoksi olemme tilanteessa, jossa sääntely ei meinaa pysyä innovaatioiden matkassa. Organisaatioiden onkin syytä olla erityisen hereillä tämän kanssa ja analysoitava teknologiaan liittyvien valintojen vaikutuksia laaja-alaisesti.

Kun ympäristö on epävarma ja tilanteet muuttuvat nopeasti, on kyettävä reagoimaan ja ratkomaan ongelmia joustavasti. On selvää, että tällainen ongelmanratkaisu onnistuu parhaiten, kun on ihmisiä ympärillä, joiden kanssa pallotella vaihtoehtoja. Panostammeko siihen, miten ihmiset työskentelevät yhdessä? Tiedämmekö, mikä tekee vuorovaikutuksesta laadukasta? Näitä kysymyksiä organisaatioiden on nyt kysyttävä itseltään, kun tiimityön ja monialaisen osaamisen yhdistämisen merkitys kasvaa työelämässä.

Teknologiavaikuttaja Maria Ritola

Teknologia ihmisen tukena

Missä koneen ja ihmisen äly kohtaavat? Ritola korostaa, että koneet alkavat olla taitavia useissa tehtävissä, kuten datan keräämisessä, analytiikassa ja ennusteissa. Tämä vapauttaa ihmisten aikaa uusiin asioihin. Se on hyvä asia, sillä ratkaistavat ongelmat ovat luonteeltaan aiempaa monimutkaisempia, systeemisiä. Meidän ihmisten on vahvistettava tiettyjä taitoja, jotta kykenemme luovimaan viisaasti eteenpäin. 

– Näistä taidoista keskeisimpiä ovat vuorovaikutustaidot. Tästä esimerkiksi Harvard Business Review julkaisi selvityksen jokin aika sitten. Sen mukaan vuorovaikutuksen määrä on kasvanut organisaatioissa keskimäärin 50% kuluneen kahden vuosikymmenen aikana. Selvityksen mukaan monissa organisaatioissa yli 75% ajasta kuluu kommunikoiden kollegojen kanssa. Tälle on luonteva syy. Kun ympäristö on epävarma ja tilanteet muuttuvat nopeasti, on kyettävä reagoimaan ja ratkomaan ongelmia joustavasti lennossa. On selvää, että tällainen ongelmanratkaisu onnistuu parhaiten, kun on ihmisiä ympärillä, joiden kanssa pallotella vaihtoehtoja.

– Unileverin toimitusjohtaja taannoin totesi, että meidän tänä päivänä kohtaamamme ongelmat ovat niin suuria ja niin haastavia, että on selvää, ettemme pysty yksin niitä ratkomaan. Muut on pakko pyytää mukaan. Osaammeko pyytää ja tiedämmekö, mikä tekee vuorovaikutuksesta laadukasta? Panostammeko siihen, miten ihmiset työskentelevät yhdessä? Näitä asioita organisaatioiden on nyt tärkeää kysyä itseltään.

Vaikka paikkariippumaton työ tarjoaa joustavuutta, hybridimallilla toimiminen ei kaikissa tapauksissa välttämättä tue tiimien työskentelyä, koska vuorovaikutus verkon välityksellä on erilaista. Ongelmien ratkaiseminen vaatii jatkuvaa oppimista. Organisaatiossa, joissa työtä tehdään etänä ja hybridimallilla tuleekin panostaa kohtaamisiin ja läsnäoloon sekä kouluttaa esihenkilöille etäjohtamisen taitoja.

Tulevaisuuden työelämän tekijät

Järjestimme 13.9.2023 Tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtuman, jonka teemana oli kokonaisvaltainen työkykyjohtaminen tulevaisuuden työelämässä. Tapahtumassa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja tulevaisuuden työelämän trendeistä, ennaltaehkäisevästä työkykyjohtamisesta ja tekoälyn mahdollisuuksista tulevaisuuden työelämässä sekä saatiin katsaus työterveyden 2030 visioon.

Katso tapahtuman tallenne

Lue lisää työterveyden artikkeleita

työkavereita toimistolla Artikkeli

Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

Terveystalon psykologi juttelee tunteista asiakkaan kanssa verkkotapaamisessa Artikkeli

Miten tunteisiin oikein pitäisi suhtautua? Aina tunteista ei tarvitse puhua, kertoo psykoterapeutti

Tunteet ovat tärkeitä vihjeitä, mutta huonoja ohjeita. Mielenterveysviikolla puhumme Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävin kanssa tunteista – vaikka aina niistä ei tarvitsekaan puhua.

Ilari Rikhardt Artikkeli

Tekoäly tulevaisuuden työelämässä

Generatiivinen tekoäly, kuten Chat GPT, on tuonut tekoälyn uuteen valoon viime aikoina. Erityisesti sen vaikutus työelämään on kuluvan vuoden aikana puhututtanut niin Suomessa kuin maailmallakin. Terveystalon digitaalisten palveluiden johtaja Ilari Richardt jakoi näkemyksensä tekoälyn tuomista mahdollisuuksista Terveystalon tulevaisuuden työelämän tekijät -tapahtumassa.

Artikkeli

Ilman systemaattisuutta ja systeemisyyttä ennakointi on vailla syvyyttä

Ainoastaan tunnistamalla vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja niihin vaikuttavia muutosajureita, voimme tehdä valintoja toivotun tulevaisuuden eteen. Olemalla aktiivinen toimija, meistä tulee tulevaisuuden arkkitehtejä, sen sijaan, että olisimme sen uhreja. Tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo nosti Terveystalon Tulevaisuuden työelämän tekijät –tapahtumassa esille muutosajureita, jotka olisi hyvä tiedostaa kaikissa organisaatioissa.

Nainen töissä kotitoimistolla Artikkeli

Onnistuneen etätyön johtamisen avainpiirteet

Yksi työelämän voimakkaimmista muutosajureista on teknologian kehitys. Koronapandemian myötä organisaatioissa otettiin nopeasti käyttöön etätyön mahdollistavia työkaluja ja käytäntöjä, minkä myötä myös etäjohtaminen arkipäiväistyi. Paluuta takaisin täysimääräiseen lähityöhön tuskin tapahtuu, mutta hybridimallinkin toimivaksi saaminen edellyttää sopivien rakenteiden luomista sekä etätyölle että etäjohtamiselle.

Artikkeli

Millaista johtamista kaivataan haastavina aikoina?

Tiukat talousajat näkyvät nyt Suomen yrityskentässä. Myös Tilastokeskus uutisoi hiljattain, että konkurssihakemusten sekä yrityssaneerausten määrät ovat jatkaneet nousuaan, joten yhä useampi yritysjohtaja on haasteellisen tilanteen edessä – kuinka selviytyä kovien talouspaineiden alla ja käsitellä muutoksia inhimilliset tekijät huomioiden?