Näin Suomi voi vuonna 2022: Sairauspoissaolojen määrä kasvoi runsaasti ja ne koskettivat yhä useampaa työnantajaa

13.2.2023

Terveystalon datasta selviää, että työikäisten sairastaminen kasvoi kymmeniä prosentteja vertailtaessa vuotta 2022 vuoden 2021 tilastoon. Sairastaminen myös näkyi yhä useammalla työpaikalla, sillä loppuvuoden flunssa-aalto oli poikkeuksellisen voimakas ja kontrasti koronavuosien sairastamiseen oli suuri. Mielenterveysperusteiset sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät poissaolot olivat molemmat laskusuunnassa, mutta muutosta ei voida pitää pelkästään positiivisena.

Kaksi hymyilevää terveydenhuollon ammattilaista

 

Infektioihin liittyvät sairastapaukset kasvoivat voimakkaasti

Ero vuosien 2021 ja 2022 välillä on infektiopoissaolojen osalta jopa 82%, mutta vertailukelpoisuuden varmistamiseksi Terveystalon datassa on analysoitu myös aineistoja koronapandemiaa edeltäviltä vuosilta.

Hengityselininfektioiden suhteen vuosi 2022 alkoi hiukan korkeammalla tasolla kuin vuosi 2021, mutta verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa, vuoden 2022 alkuvuosi oli selvästi matalammalla tasolla. Samoin vuoden 2022 toukokuusta alkaen aina joulukuulle asti hengityselininfektioista johtuvien sairauspoissaolojen määrä noudatti hyvin samaa tasoa mitä vuosina 2017-2019. Sen sijaan joulukuu 2022 oli selkeästi kaikkien seurantavuosien korkein taso, sillä vertailtaessa joulukuuta 2022 ns. normaalin vuoden 2019 joulukuulle, infektioista johtuvien poissaolojen määrä oli jopa 42% korkeampi.

Koronavuosina 2020 ja 2021 infektioihin liittyviä poissaoloja oli maltillisesti osin koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi, minkä vuoksi työnantajat olivat jo ehtineet tottua tiettyyn sairastamisen tasoon. Syksyn ja loppuvuoden aikainen lukuisten flunssavirusten liikkeelläolo aiheutti myös poissaoloissa räjähdysmäisen kasvun, mikä tuotti varmuudella haasteita työjärjestelyihin lukuisissa organisaatioissa, sanoo työterveyshuollon ylilääkäri Jukka Pitkänen Terveystalosta.

Myös omailmoitteisista lyhyistä (1-10 päivän) sairastapauksista johtuvat poissaolot kasvoivat vuoden 2022 aikana. Nämä tilastoidaan Terveystalossa kategoriaan Muut, jonka kasvu vuoden 2022 aikana oli 61%.

Koronapandemian myötä useissa asiakasorganisaatioissamme on otettu käyttöön omailmoitusmalli, joka tuo joustavuutta työhön ja viestii luottamuksesta. On kaikkien etu, että käytäntöä hyödynnetään; työnantajalle ja työntekijälle tämä säästää aikaa, vaivaa ja rahaa, minkä lisäksi käytäntö myös vähentää terveydenhuollon resurssien väärinkäyttöä ja auttaa suuntaamaan ammattilaisten aikaa paremmin, täydentää Pitkänen.

Mielenterveyden poissaolot kertovat sinnittelystä

Mielenterveysperusteiset poissaolot ovat olleet jo useamman vuoden kiinnostuksen kohteena, sillä niiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Terveystalon tilastoista selviää, että alkuvuodesta 2022 trendi jatkui ennallaan ja mielenterveyden poissaolot pysyivät vuoden 2021 tasoa korkeampana.

Sodan julistaminen Ukrainaan vavisutti odotetusti turvallisuuden tunnettamme ja nostatti huolta, joka näkyi erityisesti matalan kynnyksen palvelun yhteydenoton syissä sekä vastaanotoilla alkukeväällä. Uusi kriisitilanne tuli edellisen, psyykkistä kuormitusta aiheuttaneen poikkeuksellisen ajanjakson, eli pandemian kanssa osittain limittäin. Emme päässeetkään siirtymään takaisin normaaliin arkeen, vaan sopeutumiskykyä ja voimia tarvittiin jälleen, sanoo Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen.

Koko vuotta 2022 tarkastellessa poissaoloissa tapahtui kuitenkin selkeä notkahdus syksyllä ja mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja oli lopulta 5% vähemmän kuin vuonna 2021.

Vaikka kuinka miellyttävältä tuntuisi ajatus siitä, että ihmiset aidosti voisivat paremmin, on notkahduksessa todennäköisesti kyse pikemminkin 90-luvun lama-ajalta jo tutuksi tulleesta ilmiöstä sinnittelystä. Kun uhka tulee lähelle, ja alkaa vaikuttaa arkeemme, käperrymme sisäänpäin ja keskitymme perusarjesta selviämiseen, Turunen kertoo.

Sodan seuraukset ulottuvat arkeen myös meillä Suomessa: inflaatio, asuntolainojen korkojen nousu, energiapula, työllisyyden tulevaisuuden näkymät, nämä kaikki vaikuttavat meidän jokaisen omaan elämään. Erityisesti jos oma toimeentulo huolettaa, ei välttämättä uskalleta tunnustaa omaan jaksamiseen liittyviä haasteita ja sinnitellään töissä, Turunen jatkaa.

Terveystalon datasta selviää, että poissaolojen muutos on ollut suhteellisesti suurinta ruuhkavuosia elävässä ikäluokassa 30-40-vuotiaissa, joilla on usein huolehdittava oman toimeentulonsa lisäksi myös perheestä.

Matalan kynnyksen vastaanotoillamme onkin erityisesti loppuvuoden aikana yhä useammin autettu itsetuhoisista ajatuksista kärsiviä ja huolta on ollut myös koko perheen, erityisesti lasten hyvinvoinnista.   Jotta emme yhteiskuntana toistaisi lama-ajan virheitä, organisaatioissa tulisi luoda psykologisesti turvallinen ympäristö, jossa toiminta on mahdollisimman ennakoitavaa ja rakentaa luottamusta ja varmuutta. Huolehtimalla vanhemmista tuemme myös seuraavan sukupolven työkykyä, Turunen neuvoo.

Pitkät poissaolot lyhenevät oikea-aikaisen hoidon ansiosta

Pitkien mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen määrässä ei juurikaan havaita muutosta viimeisten vuosien välillä, mutta lyhyet poissaolojaksot ovat hiukan kasvaneet vuoden 2022 aikana. Tähän trendimuutokseen vaikuttaa ennaltaehkäisevä työ, jossa yhtenä olennaisena elementtinä on työterveyden lyhytpsykoterapia.

Jo aiemmin julkaisemassamme selvityksessä havaittiin, että mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät työterveysasiakkaillamme noin 40 prosenttia, kun työntekijöille mahdollistettiin lyhytpsykoterapiajakso osana työterveyttä. Siirtymä pitkistä poissaolojaksoista lyhyisiin kertoo, että kun hoito on aloitettu ajoissa, poissaolojaksot eivät pitkity ja mielenterveyden häiriö muutu yhä vakavammaksi, Pitkänen kuvaa.

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen poissaoloissa näkyy pitkäjänteinen kehitystyö

Muiden poissaolojen kasvaessa, tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyvät poissaolot ovat laskeneet merkittävästi. Trendi on ollut laskusuunnassa jo pidempään, mutta vuoden 2022 aikana havaittu 13 prosentin muutos on tavanomaiseen muutokseen verrattuna suuri. Ajurina muutokselle on toiminut työterveyshuoltolain uudistus, jossa työfysioterapeutit palasivat työterveyden ammattihenkilön asemaan vuoden 2022 alusta.

Lakimuutoksen myötä uudistimme omat toimintamallimme siten, että työfysioterapeutit ovat entistä vahvemmin mukana työyhteisön ennaltaehkäisevässä työssä. Tavoitteenamme oli myös ohjata tuki- ja liikuntaelinvaivoissa suoraan ammattilaiselle, joka tuntee fyysisen työympäristön ja osaa siten neuvoa potilaalle rajoitteet huomioivia työn tekemisen tapoja. Suoraviivaisemmat hoitopolut näkyvät nyt työkykyisyyden paranemisena ja poissaolojen vähentymisenä, toteaa Terveystalon johtava työfysioterapeutti Janina Achrén.

Eniten suomalaisia vaivaa edelleen selkä, johon liittyvät vaivat kattavat kolmanneksen tuki- ja liikuntaelinpoissaoloista.

Terveystalossa on ollut koko vuoden 2022 ajan käytössä epäspesifin alaselkäkivun digitaalinet hoitopolku, joka tukee asiakkaan omahoitoa vastaanottojen välillä. Siinä missä lakimuutos tukee hoidon käynnistymistä oikealla asiantuntijalla, digitaalinen hoitopolku varmistaa, että hoitopolku jatkuu katkeamattomana ja vaiva saadaan kuntoon, Pitkänen kertoo.

Lue lisää työterveyden artikkeleita

Artikkeli

Tekoäly oppi ennustamaan mielenterveyden diagnooseja, tuloksia voi hyödyntää ennaltaehkäisyyn

Tekoäly oppi tunnistamaan terveyttä ja hyvinvointia arvioivan työterveyskyselyn vastauksista piirteitä, jotka voivat ennustaa tulevaa mielenterveysdiagnoosia, selviää Terveystalon ja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Tulos valottaa tekoälyn potentiaalia mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Tavis Amanda -patsas nostaa tavallisuuden jalustalle Artikkeli

Mielenterveyteen liittyvät käynnit ovat lisääntyneet merkittävästi Terveystalossa: Tavis Amanda -patsas muistuttaa kasvavista suorituspaineista

Naisten osuus masennus- ja ahdistuneisuusdiagnooseissa on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna, mutta mielenterveysongelmat jatkavat kasvuaan ikään ja sukupuoleen katsomatta. Terveystalo on mukana kampanjassa, joka nostaa huomioon erityisesti naisten kasvavat suorituspaineet.

Artikkeli

Miten voi erottaa murtuman ja venähdyksen? Lääkäri kertoo ainoan oikean vastauksen

Talvikuukausina ranne- ja nilkkamurtumia sekä aivotärähdyksiä sattuu yli tuplasti enemmän kuin muina vuodenaikoina. Terveystalon tapaturmapäivystyksen vastuulääkäri Jarkko Pajarinen kertoo, miten murtuman voi tunnistaa ja voiko oikeanlaista kaatumistekniikkaa harjoitella.

Artikkeli

TPS Jalkapallon Riku Riski kuntoutumisestaan: "Ilman fysioterapeuttia palaisin kentälle liian aikaisin"

Fysioterapeutti on yksi loukkaantuneen urheilijan tärkeimmistä tukihenkilöistä. Miten kaksikko pelaa yhteen kuntoutumisen aikana? TPS Jalkapallon laitahyökkääjä Riku Riski ja Terveystalon fysioterapeutti Marko Grönholm kertovat.

työkavereita toimistolla Artikkeli

Työterveyspsykologin vinkit työyhteisön mielenhyvinvointivallankumoukseen

Mielenterveyden haasteisiin liittyvä stigma on onneksi väistymässä. Sen lisäksi, että työnantajia nykyään ohjataan vahvemmin huolehtimaan psykososiaalisesta kuormituksesta, mielenterveyden haasteita uskalletaan puhua avoimemmin ja niihin osataan hakea apua. Tämä selviää myös Terveystalon tilastoista, joissa niin ahdistushäiriöihin kuin masennustiloihin liittyvät käynnit ovat kasvaneet koko 2020-luvun ajan. Terveystalon johtava työterveyspsykologi Sari Nuikki kertoo, kuinka pienillä arkisilla teoilla työpaikoilla voidaan tukea mielen hyvinvointia.

Terveystalon psykologi juttelee tunteista asiakkaan kanssa verkkotapaamisessa Artikkeli

Miten tunteisiin oikein pitäisi suhtautua? Aina tunteista ei tarvitse puhua, kertoo psykoterapeutti

Tunteet ovat tärkeitä vihjeitä, mutta huonoja ohjeita. Mielenterveysviikolla puhumme Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Matti Isosävin kanssa tunteista – vaikka aina niistä ei tarvitsekaan puhua.