Pirre Hiltunen

Pirre Hiltunen

Työterveyspsykologi

Tuen työ- ja henkilökohtaisen elämän haasteissa olevia asiakkaita ja esimiehiä sekä haastavissa tilanteissa olevia työyhteisöjä.

Esittely

Työskentelen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä työyhteisöissä (esimiesten tukeminen, erilaiset työyhteisöjen kuormitustilanteiden selvittelyt ja tukiprosessit, työhyvinvointiluennot ym.) että yksilötasolla. Työterveyspsykologin vastaanotollani tyypillisimmät keskusteluteemat liittyvät työssä jaksamiseen, elämänkriiseihin, ihmissuhdeongelmiin, unettomuuteen sekä masennus- ja ahdistusoireiluihin. Terveystalo Redissä vastaanotan pääsääntöisesti työterveyden lyhytpsykoterapia-asiakkaita. Psykoterapiaviitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen. Terapian fokuksena voi olla esim. kuormittavien elämäntilanteiden, työuupumuksen, ahdistus- tai mielialaoireilun tai ihmissuhde- tai elämäntilannekriisien kanssa toimivampien suhtautumis- ja toimintatapojen löytäminen.

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli), englanti