Univalmentaja

Univalmentaja on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut unettomuuden lääkkeettömiin hoitomenetelmiin. Hän antaa unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa, tukee hoidon edistymisessä, arvioi unettomuuden syitä ja tekee yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa sinun hoitosi parhaaksi. Lisäksi univalmentajat käyvät läpi elämäntapoihin ja työhön liittyviä unettomuutta ylläpitäviä tekijöitä.

Mikä on Univalmentaja? 

Univalmentaja on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut unettomuuden lääkkeettömiin hoitomenetelmiin. Hän antaa unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa, tukee hoidon edistymisessä, arvioi unettomuuden syitä ja tekee yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa sinun hoitosi parhaaksi. 

Univalmennus voi olla joko yksilö- tai ryhmämuotoisina, sekä paikan päällä että etävalmennuksina. Terveystalo tarjoaa myös Unen ryhmävalmennuksia yrityksille.

Univalmentajat käyttävät erilaisia menetelmiä, joiden avulla tutkitaan, arvioidaan ja muutetaan ajatusmalleja, uskomuksia ja toimintatapoja, jotka liittyvät uneen, unettomuuteen ja vireystilaan. Lisäksi univalmentaja tarkastelee elämäntapoihin ja työhön liittyviä tekijöitä, jotka voivat ylläpitää unettomuutta. 

 

Mitä on univalmennus?

  • Univalmennus on tehokas, lääkkeetön hoitotapa unettomuuteen kokeneiden univalmentajien johdolla. 
  • Tavoitteena asiakkaan unenlaadun parantaminen ja unettomuuden hallinta. 
  • Jokainen univalmennus on yksilöllinen ja luottamuksellinen. 
  • Terveystalon Univalmennus perustuu kognitiivisbehavioraaliseen terapiaan (CBT-i). 
  • Tutkimusten mukaan noin 75 % asiakkaista saa merkittävää apua unettomuuteensa univalmennuksessa. 
  • Univalmennus vähentää sairauspoissaoloja ja auttaa vähentämään unilääkkeiden tarvetta samalla parantaen unta ja yleistä hyvinvointia. 
      

Univalmennus on tehokas ja lääkkeetön tapa hoitaa unettomuutta Terveystalossa kokeneiden univalmentajien ohjauksessa. Univalmennuksessa hyödynnetään kognitiivisbehavioraalisia menetelmiä, jotka auttavat parantamaan unen laatua ja nopeuttamaan nukahtamista. Tavoitteena on asiakkaan unenlaadun parantaminen ja unettomuuden hallinta. Univalmennus perustuu lähestymistapaan, joka keskittyy asiakkaan käyttäytymisen, ajatusten ja tulkintojen tutkimiseen unettomuuteen liittyen. 

Jokainen univalmennus on yksilöllinen ja täysin luottamuksellinen. Terveystalon Univalmennus perustuu maailmanlaajuisesti tunnustettuun kognitiivisbehavioraaliseen terapiaan (CBT-i), joka on osoittautunut tehokkaaksi unettomuuden hoidossa. Tutkimusten mukaan noin 75 % asiakkaista saa merkittävää apua unettomuuteensa univalmennuksen avulla. Univalmennus vähentää sairauspoissaoloja ja voi auttaa vähentämään unilääkkeiden tarvetta, samalla tuoden myönteisiä vaikutuksia uneen ja yleiseen hyvinvointiin. 

 

Kenelle univalmennusta suositellaan? 

Mikäli on havaittu ei-elimellinen unettomuus eli muut syyt on saatu poissuljettua unettomuuden taustalta, voidaan univalmennusta suositella kaikille, joilla on unen kanssa ongelmia. Oli kyseessä sitten nukahtamisvaikeus, yölliset heräämiset, liian varhainen aamuöinen herääminen tai virkistämätön yöuni. 

Kuinka kauan univalmennus kestää? 

Suosittelemme 3–6 univalmennuskertaa (lyhytaikaisessa unettomuudessa voi riittää 1-2 kertaa). Näiden käyntikertojen aikana käydään läpi mielen ja kehon harjoituksia, joilla pyritään purkamaan unettomuutta ylläpitävää jännitystä ja stressiä. 

 Univalmennuksen aikana käsitellään myös muita unettomuuteen liittyviä aiheita, kuten stressinhallintaa, ajankäyttöä, unenhuoltoa ja terveyttä edistäviä elintapoja eri näkökulmista.   

Miten päästä univalmentajan vastaanotolle? 

Jos olet kiinnostunut univalmennuksesta, voit hakeutua suoraan univalmentajan vastaanotolle varaamalla ajan. Tärkeää huomata on, että univalmennukseen ei tarvitse erikseen lääkärin lähetettä.  

Univalmennukseen voi olla mahdollista päästä myös työterveyden kautta. Tämä riippuu työpaikalla olevasta työterveyssopimuksesta. Joissakin tapauksissa työterveyden palveluihin voi kuulua uniapneatutkimuksia, univalmennuksia ja erikoislääkäreiden konsultaatioita. Lisäksi on mahdollista saada näitä palveluita etänä. On kuitenkin huomioitava, että tietyt tutkimukset vaativat fyysisen läsnäolon ja tapahtuvat valituissa toimipisteissä. 

 

Asiantuntijat

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.