Verkkovalmennukset yrityksille

Unen ryhmävalmennus

Unen ryhmävalmennuksessa käsitellään unettomuuteen liittyviä teemoja kuten stressiä, ajankäyttöä, unenhuoltoa sekä terveyttä edistäviä elintapoja monipuolisesti eri näkökulmista etä- tai lähitapaamisten yhteydessä. Valmennus antaa selkeää ja pitkäaikaista apua unettomuuteen, parantaa elämänlaatua ja vähentää unettomuudesta johtuvia sairauspoissaoloja. Valmennusta suositellaan kaikille, jotka kärsivät pitkäkestoisesta unettomuudesta.

Näkyykö väsymys työyhteisössänne?

Jopa kolmasosalla väestöstä on tilapäistä unettomuutta, ja noin joka kymmenennes kärsii pitkäkestoisesta unettomuudesta. Unettomuuteen kannattaa puuttua heti, sillä pitkittynyt unettomuus paitsi vaikuttaa elämänlaatuun, myös laskee työtehokkuutta, lisää sairauspoissaoloja ja voi olla uhka työkyvylle. 

Apua unettomuudesta kärsiville

Valmennus sopii kaikille, joilla unettomuus on pitkäkestoista, eli se on jatkunut yli kolme kuukautta, ja se vaikuttaa toimintakykyyn tai päiväaikaiseen vireyteen. 

Yleistä ryhmävalmennuksesta

Toteutustapa: reaaliaikainen etä/lähiopetus 
Työmäärä: 7,5 tuntia 
Aloitus: sovitaan ryhmän kanssa 
Ryhmäkoko: 5-10 hlöä
Hinta: 602,70 €/henkilö + alv 0-24%*

*) Alv on 0%, mikäli asiakkaalla on todettu unihäiriö ja suositus uniryhmästä on tuotu esille yrityksen työterveyden toimintasuunnitelmassa sekä palvelun antajana on työterveyshoitaja tai työterveysfysioterapeutti. Sairaanhoitajan antamana valmennus katsotaan TYHY-toiminnaksi, ja alv on tällöin 24% (1.9. alkaen alv 25,5%.)

 

Järjestämme sekä avoimia ryhmävalmennuksia, jotka ovat avoimia eri organisaatioiden henkilöstölle, että yksittäisille organisaatioille räätälöityjä ryhmävalmennuksia juuri organisaation spesifiä toimialaa varten. Riippuen toimipaikkanne sijainnista pyrimme järjestämään mahdollisuuden myös valmennuksen toteutukseen lähiopetuksena.

Tiesitkö?

Meillä on Suomen pitkäaikaisin kokemus unen ryhmävalmennuksista, ja tarjoamme maan kattavimman univalmentajien verkoston. Terveystalossa on Suomen yksityisistä toimijoista eniten palkittuja Vuoden unihoitajia, ja olemme hoitaneet unettomia vuodesta 2001 lähtien.

Valmennuksen hyödyt yksilölle

  • Noin 75% asiakkaista paranee tai saa selkeää apua unettomuuteen
  • Auttaa pääsemään mahdollisista unilääkkeistä eroon
  • Nukahtamisviive lyhenee, unen pituus lisääntyy ja unen virkistävä vaikutus paranee
  • Mahdolliset masennus- ja ahdistusoireet vähenevät ja elämänlaatu paranee

Valmennuksen hyödyt työyhteisölle

  • Vähentää unettomuudesta johtuvia sairauspoissaoloja
  • Toimii pitkäaikaisena apuna työtehokkuuden ja työkyvyn lisäämiseksi
  • Työntekijän työn laatu, keskittymiskyky sekä vireys työssä kohenevat
  • Työntekijän päätöksenteko helpottuu ja työmotivaatio sekä muisti paranevat

Valmennuksen sisältö

Unen ryhmävalmennus koostuu viidestä 1,5-2 tunnin etätapaamisesta ja kestää kokonaisuudessaan vähintään 7,5 tuntia.

Perusasioita unesta ja unettomuudesta​

Tapaamisessa opit unettomuuden altistavista, laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä. Saat ohjeistuksen kotona tehtävistä harjoitteista sekä univalvepäiväkirjan täytöstä.​

Kognitiiviset ja behavioraaliset tekijät unettomuuden ylläpitäjinä​

Tapaamisessa käsitellään mielen ylivireyttä ja ajatusten noidankehää. Opit keinoja kehon ja mielen ylivireyden purkamiseen ja saat itsehoitoharjoitteita.​

Unettomuuden pelko​

Tapaamisessa käsitellään unettomuuden virheellisiä ajatusmalleja, pelon vaikutuksia uneen sekä unettomuuden ehdollistumista. Opit keinoja ajatusten ja tunteiden säätelyyn ja saat itsehoitoharjoitteita.​

Stressi ja tietoinen läsnäolo​

Tapaamisessa käsitellään yksilöllisten stressitekijöiden hallintaa ja purkua, tietoisen läsnäolon merkitystä unettomuuden hoidossa, unettomuuteen liittyvien myyttien purkua sekä päiväsaikaisia tapoja, jotka edistävät parempaa yöunta.​

Ohjeita takaiskujen varalle​

Tapaamisessa käsitellään hyväksymistä, arvoja ja myötätuntoa sekä näiden vaikutusta uneen. Tapaamisessa kerrataan ydinasiat, annetaan vinkkejä jatkoon sekä tarvittaessa opastetaan unilääkkeistä. Tarvittaessa voidaan sopia myös seurantakäynnistä noin 6 kk kuluttua.​

Valmennusvastaavat

Asiantuntijamme ovat luoneet ryhmävalmennuksen ohjelman ja vastaavat kaikkien univalmentajien kouluttamisesta.

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Ota yhteyttä