Työelämän kuumat aallot - Miksi gynekologisiin vaivoihin liittyviin työkykyhaasteisiin on puututtava?

14.11.2023

Tälläkin hetkellä merkittävä osa työikäisistä naisista kärsii vaihdevuosiin liittyvistä vaivoista ja osa heistä jopa työkykyä heikentävällä tavalla. Osin tämän väistämättömän tosiasian vuoksi Suomen hallitus on linjannut, että vaihdevuosioireiden tunnistamista ja hoitoa tulee edistää työterveydessä. Työelämän yhdenvertaisuuden nimissä myös muiden naisten työkykyä uhkaavien gynekologisten vaivojen tutkimus ja hoito on yhtä lailla osa työterveyttä siinä missä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito ja tutkimus. Naiseus ei ole sairaus, mutta gynekologinen sairaus ei ole osa normaalia naiseutta.

Kaisu Norbäck ja Anna-Mari Heikkinen

Vaihdevuodet ovat luonnollinen osa naisen elämää ja niiden vaikutus ulottuu paljon pidemmälle kuin pelkästään fyysisiin oireisiin. Suomessa tämä elämänvaihe koskettaa parhaillaan merkittävää osaa työvoimasta, sillä Tilastokeskuksen mukaan töissä olevista suomalaisista naisista tällä hetkellä noin 23% on siinä iässä, että voivat kokea vaihdevuosiin liittyviä oireita. Vaihdevuosivaivojen yleisyys työikäisillä naisilla korostaa tarvetta avoimelle keskustelulle ja tiedon lisäämiselle siitä, kuinka kokonaisvaltaisesti vaihdevuodet voivat vaikuttaa naisen elämään ja työkykyyn.

Vaikka vaihdevuodet liitetään usein fyysisiin oireisiin, kuten kuumiin aaltoihin ja unihäiriöihin, on tärkeää ymmärtää, että niiden vaikutukset ovat moninaisempia. Myös mielialan vaihtelut, ahdistus ja keskittymisvaikeudet ovat osa vaihdevuosien monimuotoista oirekuvaa. Fyysiset, emotionaaliset ja psykologiset oireet voivat heijastua työsuoritukseen ja työtyytyväisyyteen, minkä lisäksi työntekijöiden hyvinvointi on suoraan yhteydessä heidän sitoutumiseensa ja tuottavuuteensa.

Syvälle pinttynyt luulo siitä, että gynekologiset vaivat ovat naisen “oma asia” eivätkä kuulu työterveyteen pitää vihdoin kumota.

Myös muut gynekologiset vaivat voivat hoitamattomina alentaa työkykyä ja johtaa jopa sairauspoissaoloihin. Lähes 50 % Suomen työvoimasta on naisia, joten yhden merkittävän naisten gynekologisia sairauksia tutkivan erikoisalan sulkeminen pois työterveys- tai vakuutussopimuksista on syrjivää. Terveen ja oireettoman naisen ei ole enää tarpeellista käydä gynekologisessa tutkimuksessa ja PAPA-kokeessa vuosittain kehittyneen kohdunkaulan syövän diagnostiikan ja erinomaisen kansallisen seulontaohjelmamme ansiosta. Työelämän yhdenvertaisuuden nimissä naisten työkykyä uhkaavien gynekologisten vaivojen tutkimus ja hoito on yhtä lailla osa työterveyttä siinä missä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito.

Kehotamme naisia rohkeasti kertomaan lääkärille terveydellisistä huolista intiimeissäkin asioissa, sillä työkykyä haittaavat gynekologiset vaivat kuten vuodot, kivut tai äkilliset muutokset kuukautiskierrossa voidaan hoitaa työterveydessä. Työterveyden tehtävä on ennen kaikkea tukea henkilöiden työkykyä, joten työkykyyn vaikuttavien oireiden ilmetessä työterveyslääkäreillä on aina mahdollisuus ohjata asiakas tarpeen mukaan myös naisten gynekologisiin sairauksiin erikoistuneen lääkärin vastaanotolle saamaan apua. Valtaosa esimerkiksi Terveystalon yritysasiakkaiden työterveyssopimuksista mahdollistaa työkykyä haittaavien gynekologisten vaivojen tutkimisen ja hoitamisen työterveyshuollossa sekä työterveys- ja yleislääkärin vastaanotolla että erikoislääkärikonsultaatioiden avulla.

Kaisu Norbäck ja Anna-Mari Heikkinen
Kaisu Norbäck ja Anna-Mari Heikkinen

Kaisu Norbäck on pitkän linjan työterveyden ammattilainen ja yksi Terveystalon johtavista työterveyshuollon erikoislääkäreistä. Työkykyasiat ja työssä jatkamisen tuki ovat työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä Kaisun mielestä. Kaisulle. Vapaa-aikanaan Kaisu viihtyy hevosten ja koirien sekä liikunnan parissa.

Anna-Mari Heikkinen on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja Terveystalon gynekologian erikoisalajohtaja, jolle naisen terveyteen liittyvät asiat ovat lähellä sydäntä.

Lue lisää Terveystalon blogeja

Jukka Pitkänen Terveystalo Blogi

Miltä työterveys näyttää vuonna 2030?

Työelämä on murroksessa. Monet voimat haastavat yhtä aikaa sekä työnantajia, että työvoimaa. Työterveyttä on yhtä lailla kehitettävä aktiivisesti toivomamme tulevaisuuden suuntaan, ettemme vain ajaudu virran mukana.

Eveliina Holmgren Blogi

Työperäisen maahanmuuton onnistuminen vaatii kurkottamista ja kutomista

Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi kaksinkertaistaa työperäisen maahanmuuton määrä vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Suomeen pyritään seuraavan seitsemän vuoden aikana saamaan noin 50 000 työntekijää ulkomailta. Tämän jälkeen Suomeen toivotaan työn vuoksi muuttavan noin 10 000 henkilöä vuosittain. Työperäisen maahanmuuton määrän kasvaessa on tärkeää kysyä, mitä tämä tarkoittaa työn arjessa ja millaisia muutoksia henkilöstön moninaistuminen edellyttää johtajilta.

Janina Achrén Blogi

Tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolot vähenivät vuonna 2022 13% – Mikä sai laivan vihdoin kääntymään?

Muistan hyvin piirustuksen, jonka tein erikoistumisaikanani muistikirjaani. Piirsin janaa pitkin juoksevan tikku-ukon; tikku-työfysioterapeutin. Hahmottamani jana kuvasi työterveyshuollon ja työelämän muutosta edeltävän parin sadan vuoden ajalta; aina teollisesta vallankumouksesta, työterveyden alkumuodoista ja tehdaslääkäreistä lähtien, 2000-luvun työterveyshuoltolakiin ja laajoihin työterveyshuollon asiantuntijatiimeihin. Vaikka työterveyttä oli matkan varrella kehitetty harppauksin, työelämä ja toimintaympäristömme oli muuttunut vielä nopeammin. Juoksuaskelista huolimatta, tikku-työfysioterapeutti oli silti jatkuvasti askeleen perässä, usein mukana vasta silloin, kun ongelma oli jo syntynyt. Kirjoitin piirustukseni alle kysymyksen; milloin työterveys pääsee niin pitkälle, että kuljemme työelämän rinnalla ja näemme tulevan, jotta voimme sen ennaltaehkäistä? Tikku-työfysioterapeuttini joutui odottamaan tuota vastausta vielä reilun vuosikymmenen…

Ville Iho Blogi

Maailman paras työterveyshuolto on Suomelle 24 miljardin euron kysymys

Suomalaisen työterveyshuollon ovat vuosien kuluessa rakentaneet työnantajat ja työntekijät, jotka myös rahoittavat sen lähes kokonaan (työnantajat n. 80 %, työntekijät 20 %). Työterveydenhuollon piirissä on yli 1,9 miljoonaa työikäistä suomalaista, joiden terveydellä ja työkyvyllä on ratkaiseva merkitys koko Suomen menestykselle, kilpailukyvylle ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidolle. Työterveyshuolto on täysin keskeinen osa terveydenhuolloin järjestelmäämme; se toimii erityistehtävänsä lisäksi julkisen terveydenhuollon kasvavan taakan tasaajana kansainvälisesti ainutlaatuisella tavalla ja erinomaisin tuloksin.

Ilari Richardt Blogi

Terveystietoa tarvitaan onnistuneeseen työkykyjohtamiseen: mutta mitä terveystieto on ja miten se tulisi organisaatiossa suojata?

Työterveyden tärkeimmät tehtävät ovat sairauksien ehkäisy ja työkyvyn ylläpitäminen. Tämä onnistuu, kun käytettävissä on tietoa henkilöstön terveydentilasta. Tieto kulkee kuitenkin aina käsi kädessä tietosuojan kanssa.