Työkykyjohtaminen

Mielen hyvinvoinnin huomioiminen on tärkeä osa työkykyjohtamista

Mielen hyvinvoinnin ongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkykyriskit ovat olleet kasvussa jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2020 joka kolmannen työkyvyttömyyseläkkeen syyt liittyivät mielenterveyden häiriöihin. Työnantajan on siis yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden mielen hyvinvoinnista, jotta työntekijöiden ja työyhteisön työkyky säilyy. Työterveystiimimme ja työnhyvinvoinnin palvelumme ovat tukenasi mielen hyvinvoinnin työkykyjohtamisessa.

Ennakoi työkykyriskit

  • Mielen hyvinvoinnin ongelmat voivat alentaa työntekijöiden ja työyhteisön työkykyä sekä työssä pärjäämistä. Esihenkilön on tärkeää tunnistaa työntekijöidensä psykososiaaliset kuormitustekijät ja ennakoida niihin liittyvät riskit.
  • Esihenkilön säännöllinen vuorovaikutus työntekijöiden kanssa on avainasemassa riskien tunnistamisen kannalta. Kommunikaation toimiessa työntekijät uskaltavat ottaa esille psyykkisesti kuormittavia tekijöitä, joita he työssään kohtaavat. Kun yhteydenpito on jatkuvaa, esihenkilön on myös helpompi tunnistaa työntekijöiden käyttäytymiseen tai työn tuloksellisuuteen liittyviä muutoksia tai haasteita.
  • Esihenkilön on tärkeää pysyä kartalla työntekijöiden mielenterveyteen liittyvistä sairauspoissaoloista: jos poissaoloja alkaa kertymään paljon, on hyvä keskustella siitä, millaisesta tuesta työntekijä hyötyisi.
  • Terveystalon työterveystiimin tuella voit seurata ennakoivia signaaleja, joita havaitaan tukiälyn avulla. Esihenkilö saa tukiälyn avulla tietoa muun muassa muistikuormituksesta ja Terveyskyselyn perusteella havaituista riskeistä.

Johda työntekijöidesi mielen hyvinvointia

  • Esihenkilön on tärkeää selvittää jokaisen työn psykososiaalisesti kuormittavat tekijät ja reagoida niihin, kun ne ovat tiedossa. Työtä, työn sujuvuutta ja esihenkilötyötä tulisi johtaa ja kehittää aktiivisesti.
  • Työyhteisön vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin tulisi panostaa. Esihenkilön on hyvä kannustaa ja rohkaista työntekijöitä tuomaan ilmi epäkohtia ja ratkomaan mahdollisia konflikteja.
  • Jokaisen työntekijän työkyky ei ole samanlainen. Esimerkiksi osatyökykyiselle työntekijälle on tärkeää löytää sopiva työtehtävä. Työkykyyn liittyvissä haastavissa tilanteissa esihenkilö etsii ratkaisuja yhteistyössä HR:n ja työterveystiimin kanssa.
  • Sinun ei tarvitse jäädä yksin työntekijöidesi mielen hyvinvoinnin johtamisen ja siitä huolehtimisen kanssa - Terveystalon osaavat työterveystiimit ovat apunasi.

Mittaaminen ja seuraaminen työterveytesi tukena

Tutustu mielen hyvinvointia tukeviin työterveyspalveluihimme

Varhainen välittäminen on työkykyjohtamisen ydin

Pyydä tarjous ja kysy lisää

Tarjouspyyntö työterveyspalveluista