Elina Kallio

Elina Kallio

Psykoterapeutti

Näytä vapaat ajat Hinnasto

Esittely

Olen kognitiivis-analyyttisen viitekehyksen psykoterapeutti ja tarjoan lyhytterapiajaksoja työterveyshuollon ja vakuutusyhtiöiden asiakkaille. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja minulla on lähes 15 vuoden työkokemus aikuisten psykiatrian erikoissairaanhoidosta. Minulla on laaja-alaista työkokemusta sekä osaamista erilaisiin elämänkriiseihin ja mielenterveyden ongelmatilanteisiin liittyen (esim. masentuneisuus, ahdistuneisuus, unettomuus, tunne-elämän säätelyvaikeudet, ihmissuhdevaikeudet, työssäjaksamisen tai vanhemmuuden haasteet). Psykoterapeuttina minulle on tärkeää luoda lämmin, turvallinen, tasavertainen ja luottamuksellinen hoitosuhde asiakkaan kanssa. Työtäni ohjaa vahva ammattietiikka. Vastaanotolleni ovat tervetulleita yli 18-vuotiaat asiakkaat. Tapaamiset on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden välityksellä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)

Vastaanotto

Otan vastaan yli 16-vuotiaita.