Yhtiökokous 2021

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2021 klo 13.00 alkaen. Koronapandemian vuoksi kokous pidettiin lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla poikkeusjärjestelyin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon kokouskutsussa tarkemmin esitettävällä tavalla.

Ilmoittatuminen ja ennakkoäänestys yhtiökokoukseen 2021

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyi 18.3.2021

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja kokouskutsu ovat saatavilla tällä sivulla. Palkitsemispolitiikka, Terveystalo Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla tällä sivulla. Myös Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä tällä sivulla.

Osakkeenomistajien esittämiä kysymyksiä

Tähän lisätään osakkeenomistajien ennakkoon esittämät kysymykset vastauksineen

N/A