Neurologia

Neurologian erikoisalaan kuuluvat hermoston eli aivojen, selkäytimen, ääreishermojen ja lihasten sairauksien selvittely ja konservatiivinen hoito. Tyypillisiä oireita ovat mm. erilaiset päänsäryt, muistivaikeudet sekä tasapaino- ja näköhäiriöt. Hoidettavia sairauksia ovat mm. Alzheimerin tauti, dementia, epilepsia ja MS-tauti.


Palvelut