Aivovamman kuntoutus ja hoito

Aivovamman kuntoutus ja hoito kuuluu neurologian erikoisalaan. Aivovamman kuntoutus ja hoito suunnitellaan neurologin vastaanotolla ja usein suunnittelussa käytetään hyväksi muiden ammattihenkilöiden arvioita (fysioterapeutti, toimintaterapeutti, neuropsykologi yms.).

Aivovamman hoito on yksilöllistä riippuen jälkioireista, kuntoutumisen vaiheesta ja arvioidun hoidon tavoitteesta. Hoidon tavoite voi esimerkiksi liittyä työelämään tai tiettyyn ammattiin palaamiseen, mahdollisimman itsenäiseen omassa asunnossa selviämiseen tai muuhun vastaavaan yksilölliseen tavoitteeseen.
 
Aivovammapotilaan ensihoidossa on tärkeää kirjata kaikki tajunnan, tarkkaavaisuuden ja puheen oireet sekä muut välittömät oireet. Lisäksi on syytä kirjata mahdollisen vamman jälkeisen ja sitä edeltävän muistiaukon kesto. Ensioireet auttavat aivovamman vaikeusasteen määrittelyssä. Joskus kuitenkin vakavia jälkioireita voi seurata, vaikka ensioireet eivät olisi olleet kovin voimakkaita, kuten lyhyt tajuttomuus.
 
Aivovamman seuraukset ovat yksilöllisiä, koska ne riippuvat aivojen vaurioituneen kohdan sijainnista ja laajuudesta. Monenlaisten vammamekanismien, kuten hermosolukon vaurion, turvotuksen tai hapenpuutteen, takia jälkioireiden laatu vaihtelee, ja ne voivat olla ohimeneviä tai pysyviä.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Neurologia

Palvelut

Migreenin hoito

Migreeni on neurologinen sairaus, jolle on ominaista voimakas, jyskyttävä tai sykkivä päänsärky. Päänsärkyyn liittyy usein myös pahoinvointia, oksentelua sekä valo- ja ääniherkkyyttä. Jos migreenikohtauksia on useammin kuin kerran viikossa tai migreeni haittaa tavallista arkea, on hyvä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Palvelut

Epilepsian hoito

Epilepsia on aivojen sähkökemiallinen häiriötila, joka voi aiheuttaa tajunnan menetyksen tai lihaskouristelua. Epileptinen kohtaus vaatii aina neurologiset tutkimukset.

Palvelut

Muistisairaudet

Muistisairaudet heikentävät muistia, tiedonkäsittelyä ja muita ajatustoimintoja. Yleisin etenevä muistisairaus on Alzheimerin tauti. Muistihäiriöitä voivat aiheuttaa myös ohimenevät tai hoidettavissa olevat tekijät kuten stressi, masennus tai kilpirauhasen vajaatoiminta. Muistihäiriöt on tärkeä tutkia viivyttelemättä. Muistisairauksien varhainen toteaminen mahdollistaa parhaan mahdollisen hoidon ja tukitoimenpiteet sairastuneelle ja hänen läheisilleen.

Palvelut

Botuliinitoksiinihoidot: migreeni, dystonia, spastisuus

Botuliinitoksiinihoidoille on monta käyttöaihetta neurologin vastaanotolla, kuten lihasdystoniat, liikahikoilu ja migreeni. Hoidon aloitus suunnitellaan vastaanottokäynnin yhteydessä.

Palvelut

Aivoverenkiertohäiriöiden hoito

Aivoverenkiertohäiriöitä ovat esim. aivoverisuonitukokset ja aivoverenvuodot. Aivoverenkiertohäiriöt tulevat usein täysin yllättäen. Aivoverenkiertohäiriö aiheuttaa aivojen toimintahäiriön, jonka tavallisia seurauksia ovat tajunnan menetys, halvaus ja tasapainohäiriöt.

Palvelut

Neuropsykologinen tutkimus

Tutkimuksen hinta on noin 969–2217 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta määräytyy tutkimuksen laajuuden mukaan. Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan henkilön tiedonkäsittelyä eli kognitiivisia toimintoja, käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Tiedonkäsittelyllä tarkoitetaan mm. oppimista, muistia, keskittymistä ja päätelmien tekemistä. Tutkimuksessa arvioidaan näissä mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia ja muutoksia sekä selvitetään niiden vaikeusastetta ja haittaavuutta. Lääkärin lähetteellä tehdyistä psykologin tutkimuksista saa Kela-korvauksen.