Marjo Rosengren

Marjo Rosengren

Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on tärkeää.

Esittely

Olen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeutti sekä perhe- ja paripsykoterapeutti. Lisäksi olen neuropsykiatrinen valmentaja ja sertifioitu MBB-terapeutti. Psykoterapeuttina minulle on tärkeää, että koet tulevasi kuulluksi ja nähdyksi. Työotteeni on aktiivinen ja kannustava. Pyrin tukemaan Sinua uusien näkökulmien muodostamisessa sekä toimivampien ajattelu- ja toimintamallien omaksumisessa. Haluan tukea Sinua matkalla parempaan itsetuntemukseen ja psykologiseen joustavuuteen. Psykoterapiatyöskentelyn kohteena voivat olla mm. ahdistus-, mieliala-, paniikki-, uupumus- ja traumaoireet, pelot, elämänkriisit ja muutosvaiheet, tarkkaavuuden- ja toiminnanohjauksen vaikeudet sekä muut psyykkiset ongelmat, jotka vaikuttavat ihmissuhteisiin tai huonontavat työ- tai opiskelukykyä. Pääsääntöisesti teen työterveyshuollon lyhytpsykoterapiavastaanottoja. Asiakkaaksi voi tulla myös vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)