Parisuhteen tuki

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta määräytyy varatun ajan pituuden mukaan. Parisuhteen aikana voi ilmeitä erilaisia kriisitilanteita tai muita haasteita. Hankalassa tilanteessa keskustelutukea on mahdollista saada matalalla kynnyksellä. Käynneillä voidaan keskittyä esimerkiksi ajankohtaisen kriisitilanteen purkamiseen tai puolisoiden välisen keskusteluyhteyden ja vuorovaikutukseen vahvistamiseen. Mielenterveyden ammattilainen tukee paria ratkaisujen löytämisessä.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Parisuhteen hyvinvointi

Palvelut

Pariterapia

Paripsykoterapia on psykoterapiamuoto pariskunnille. Paripsykoterapiassa käsitellään muun muassa pariskunnan vuorovaikutuksen haasteita ja kriisitilanteita. Psykoterapia on tavoitteellista ja tavoitteet asetetaan asiakaskohtaisesti. Paripsykoterapiassa voidaan keskustelun lisäksi tehdä harjoituksia ja kotitehtäviä. Psykoterapeutti tukee paria omien ratkaisujen löytämiseen. Paripsykoterapian teoriatausta vaihtelee psykoterapeutin koulutuksen mukaan, jolloin lähestymistapa voi olla esimerkiksi tunne- tai voimavarakeskeinen.

Palvelut

Seksuaaliterapia

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa (yksilö- ja parikäynnit) sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Hinta määräytyy varatun ajan pituuden mukaan. Seksuaalisuus on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Siihen liittyviin ongelmiin on hyvä hakea apua ammattilaiselta, mikäli ne tuntuvat liian haastavilta ratkaista yksin. Koulutetut seksuaaliterapeutit ja seksuaalineuvojat antavat keskusteluapua seksuaalisuuteen liittyvissä haasteissa.

Palvelut

Tunnekeskeinen paripsykoterapia (EFT)

Tunnekeskeinen pariterapia (EFT, Emotionally Focused Couple Therapy) on tehokkaaksi todettu terapeuttinen menetelmä pariskunnille. Terapiassa keskitytään tunteiden tutkimiseen ja kohtaamiseen. Puolisoita tuetaan tunnereaktiotapojen muutokseen tyydyttävämmän vuorovaikutuksen lisäämiseksi parisuhteessa. Sekä tunne- että vuorovaikutustaitoja harjoitellaan terapiaistuntojen aikana.

Palvelut

Eroauttaminen

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Parisuhteesta eroaminen on usein raskas tilanne. Erilaisten ajatusten ja tunteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan voit luottamuksellisesti käsitellä kokemuksiasi asiantuntevan psykologin tai psykoterapeutin kanssa ja siten edesauttaa sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen. Jos eroon liittyy haasteita ja perheeseen kuuluu lapsia, voi eroauttamisella edistää sovinnollista eroa niin, että lapsilla säilyy yhteys ja suhde molempiin vanhempiinsa.

Palvelut

Seksuaalisuuden kysymykset

Vastaanoton hinta on noin 154–277 euroa sisältäen palvelu- ja Kanta-maksut. Seksuaalisuus on tärkeä elämän osa-alue. Seksuaaliseen liittyvät kysymykset voivat koskea esimerkiksi sukupuolta, sukupuoli-identiteettiä ja -rooleja, seksuaalista suuntautumista, seksuaalisia suhteita, lisääntymistä ja muita seksiin liittyviä aiheita. Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset voivat pohdituttaa ja joissakin tapauksissa aiheuttaa hämmennystä tai ahdistuneisuutta. Seksuaalisuuteen perehtynyt asiantuntija voi auttaa omien ajatustesi ja tunteidesi selvittelyssä.

Palvelut

Voimavarakeskeinen pari- ja perheterapia

Voimavarakeskeinen pari- ja perheterapia on pariskunnille ja perheille suunnattu terapeuttinen menetelmä. Voimavarakeskeisessä pari- ja perheterapiassa keskitytään puolisoiden tai perheenjäsenten väliseen dialogiin ja vuorovaikutukseen, jota psykoterapeutin avulla pyritään myönteisesti edistämään. Terapiassa pyritään keskittymään parin/perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin. Terapiatapaamisten kokoonpano saattaa perheterapiassa vaihdella. Terapiaistunnon kesto on tavallisesti 90 minuuttia. Terapian kesto ja tiheys määritellään tilannekohtaisesti.