Millainen yritys, sellainen Terveystalo

Kahta samanlaista ihmistä ei ole, kuten ei työnantajaakaan.

Aidosti asiakaslähtöinen toimintamallimme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön; jatkuvaan kuunteluun ja palvelukokonaisuuden vaikuttavuuden arviointiin. Sovimme yhteisistä tavoitteista, mittaamme ja seuraamme panos-terveys -suhteen toteutumista tarkasti. Teemme yhteistyötä niin yrityksen sisällä, kuin työterveyttä tukevien viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Näin voimme taata aina tarkoituksenmukaisimman palvelukokonaisuuden kaikenkokoisille työnantajille: yrittäjästä ja pienyrityksestä suuriin yrityksiin ja julkisen sektorin työnantajiin. Tutustu asiakkaisiimme ja tuloksiin.

Pienyritykset ja yrittäjät

Mitä pienempi yritys, sitä nopeammin sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys näkyvät ja tuntuvat. Juuri oikein kohdennetut, työntekijästä huolta pitävät työterveyspalvelut voivat olla sekä kullanarvoisia että kustannustehokkaita. Oma hoitotiimi tuntee yrityksesi tarpeet.

Lue lisää

Keskisuuret ja suuret yritykset

Yrityksen koon kasvaessa palvelukokonaisuuden hallinta ja koordinaatio ovat keskeisiä tekijöitä. Laajin toimialatuntemus, kattavin toimipaikkaverkosto ja jatkuvaa työkyvyn ja tuottavuuden johtamista tukevat tiedolla ohjaamisen työkalut kohdistavat oikeat toimenpiteet oikeaan paikkaan. Oma asiakkuuspäällikkö ja hoitotiimi ovat palveluksessanne.

Ota yhteyttä

Julkishallinto ja -yhteisöt

Valtionhallinnon, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen työnantajat ovat pitkäaikaisia kumppaneitamme. Tunnemme hankinta- ja toimintamallit ja osaamme kohdistaa työterveyspalvelut tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Ota yhteyttä
 

Valitse yrityksellesi sopivin työterveyspalvelu

Valitse ehdotuksistamme