Eerina Hyvärinen

Eerina Hyvärinen

Psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti

Ihmisläheinen psykoterapeutti

Esittely

Olen Valviran hyväksymä psykoterapautti ja tarjoan pari- ja perhepsykoterapiaa pareille ja perheille. Teen myös työterveyshuollon lyhytpsykoterapiaa. Minulla on pitkä kokemus erilaisten perheiden ja kaikenikäisten kanssa työskentelystä. Pyrin vahvistamaan perheenjäsenten ja parien keskinäistä vuorovaikutusta ja löytämään heidän omia voimavaroja sekä uusia näkökulmia asioihin. Vahvuuksiani ovat dialoginen ja voimavarakeskeinen työote ja minulle on tärkeää aito kohtaaminen, luottamuksellinen suhde ja asiakkaan kuulluksi tuleminen. Kela-pätevyys pari- ja perheterapiaan. Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni!

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)