Tavoitteena terve ja inhimillisesti tehokas organisaatio

Tavoitteena terve ja inhimillisesti tehokas organisaatio

Autamme sinua rakentamaan terveen ja inhimillisesti tehokkaan organisaation, jossa sekä ihmiset että yritystoiminta voivat hyvin.

Ollakseen terve ja tehokas, organisaatiosi tarvitsee kokonaisvaltaista ymmärrystä nykytilanteesta sekä kykyä katsoa tulevaan. Autamme sinua analysoimaan organisaatiosi toimintaa kattavasti eri näkökulmista, tunnistamaan tarvittavat muutostoimenpiteet sekä toteuttamaan uudistukset oikealla tavalla.

Organisaatio toimii hyvin, kun otetaan huomioon sekä sen operatiivinen että inhimillinen tehokkuus. Operatiivisessa tehokkuudessa on kyse siitä, että tavoitteet, vastuut ja rakenteet ovat selkeitä. Inhimillinen tehokkuus tarkoittaa, että ihmisten psykologiset tarpeet kuten yhteisöllisyys, luottamus, motivoituminen, tunteet sekä merkityksellisyyden kokemus otetaan huomioon. Autamme sinua löytämään yrityksellesi tai organisaatiollesi sopivan tasapainon operatiivisen ja inhimillisen tehokkuuden välillä. 

Palvelumme

Organisaatiopsykologiassa keskitytään yrityksen toimintaan ja sen kehittämiseen. 

Lähdemme prosessissa liikkeelle selvittämällä yrityksesi toiminnan nyky- ja tavoitetilanteen. Näiden perusteella teemme suunnitelman tarvittavista kehitystoimista. Näitä voivat olla mm. organisaation rakenteiden selkeyttäminen, organisaatiokulttuurin kehittäminen tai esimiesten ja henkilöstön valmennus. Kehitysprojektien aikana ja jälkeen arvioidaan, miten tarvittavat muutokset on viety käytäntöihin ja miten organisaation oppimisprosessi on onnistunut.

Esimerkiksi näissä tilanteissa olemme apunasi

 • Organisaatiorakenteen kehittäminen
 • Organisaatiomuutoksen toteuttaminen
 • Johtamisen kehittäminen ja valmennus: henkilöjohtaminen, muutosjohtaminen, prosessien johtaminen ja tulosjohtaminen
 • Organisaatiokulttuuri ja sen kehittäminen.

Miten voisimme auttaa juuri sinun yritystäsi tai organisaatiotasi?;

Ota yhteyttä

Inhimillisen tehokkuuden valmennus

Inhimillisen tehokkuuden valmennus on palvelumme, jossa kartoitamme organisaation inhimillisen tehokkuuden nyky- ja tavoitetilan sekä teemme suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä kanssasi.

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa inhimillisten tekijöiden johtamisen osaamista ja parantaa organisaation tuottavuutta ja ihmisten hyvinvointia. Emme vain fasilitoi keskustelua, vaan tuomme organisaatiopsykologista osaamista kehittämistyöhön.

Valmennuksen lopputuloksena organisaatiollasi on selkeä suunnitelma tarvittavista kehittämistoimista. Meiltä saat myös tukea valmennuksessa tunnistettuihin kehityskohteisiin, organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Organisaation kehityshaasteet ja muutostilanteet

Suuri osa organisaatiomuutoksista ei saavuta tavoitteitaan: McKinsey:n globaalissa johtajille suunnatussa selvityksessä vain 37 prosenttia vastaajista kertoi muutoksen onnistumisesta. Organisaatiomuutokset epäonnistuvat usein siksi, että inhimillisiä tekijöitä ei ole riittävästi huomioitu.

Tuomme organisaatiomuutoksen läpivientiin vahvan organisaatiopsykologisen ymmärryksen ja tuemme johtoa operatiivisen ja inhimillisen muutosprosessin yhteensovittamisessa. Työskentelemme organisaatiosi kanssa tiiviissä yhteistyössä muutostavoitteiden saavuttamiseksi. Työkaluinamme ovat mm. johdon ja esimiesten kehittämisryhmätyöskentely tai johdon yksilölliset sounding board -keskustelut organisaatiopsykologin kanssa.

Executive counselling

Tutkimusten mukaan ylimmän johdon keskeinen haaste on pärjääminen johtotason tehtäviin kuuluvan kovan paineen kanssa. Vaikka kokeneiden johtajien paineensietokyky on tavallisesti keskimääräistä parempi, työssä ja elämässä tulee eteen tilanteita, jossa painetta on kerta kaikkiaan liikaa.

Yrityksen kannattaa pitää huolta avainhenkilöistään. Autamme johtajaa uudelleen löytämään huippuvireensä auttamalla painetilanteiden hallinnassa ja ratkaisemisessa. Johtajan stressin hallinta paranee, palautuminen nopeutuu, resilienssi vahvistuu sekä työn ja kodin ihmissuhteet voivat paremmin.

Miksi investoida organisaation kehittämiseen?

 1. Tuottavuuden kasvu
  Operatiivinen ja inhimillinen tehokkuus ovat organisaatioissa tiukasti yhteen kytkeytyviä. Sisäinen laatu ja suorituskyky ovat lähtökohta henkilöstön hyvinvoinnille, ja tätä kautta tuottavuudelle sekä asiakkaille tuotetulle lisäarvolle. Toisaalta sisäistä laatua ei saavuteta elleivät ihmiset sitoudu ja motivoidu yhteisiin toimintatapoihin ja prosesseihin. Organisaation toimintakyvyn kehittämisessä on kyse operatiivisen ja inhimillisen tehokkuuden paremmasta yhteensovittamisesta.

   

 2. Organisaatiomuutosten onnistuminen
  Suuri osa organisaatiomuutoksista ei saavuta tavoitteitaan. Organisaatiomuutokset eivät epäonnistu siksi, etteivät muutosprojektien suunnitelmat ole selkeitä vaan siksi, että inhimillisiä tekijöitä ei ole otettu riittävästi huomioon. Kun transformaatioissa johdetaan operatiivisten asioiden lisäksi ihmisiä, muutosten tavoitteet saavutetaan.

   

 3. Ihmisten hyvinvoinnin kasvu
  Kun psykologiset perustarpeet huomioidaan, ihmiset voivat hyvin ja jaksavat töissä. Työntekijöillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja tuoda oma panoksensa työyhteisöön ja sen hyvinvointiin. Luovuus ja ongelmanratkaisu voivat kukoistaa.

   


 4. Haluatko kuulla lisää?

  Jätä meille yhteydenottopyyntö ja palaamme asiaan pian.

  Ota yhteyttä

  Lue lisää

   
   

  Tiimimme

  Tiimiimme koostuu maamme parhaista organisaatiopsykologeista, joille on kertynyt laajalla rintamalla kokemusta ja osaamista niin yksilöpsykologiaan, organisaatioiden toimintadynamiikkaan kuin liiketoimintaan liittyvän konsulttityön parissa.

  Organisaatiopsykologian tiimi

  Outi Ikonen, Sami Råman, Annamari Heikkilä ja muut ammattilaisemme auttavat organisaatiotanne kohti parempaa toimintakykyä.

  Antti Aro

  Antti Aro

  Antti Aro on toiminut työ- ja organisaatiopsykologian tehtävissä yli 30 vuoden ajan. Hän on toiminut mm. liiketoimintajohtajana johtoryhmätasolla, yksikönjohtajana keskijohdossa, liikkeenjohdon konsulttina yrittäjänä ja työterveyspsykologina isoissa terveysalan yrityksissä.

  Antin erityisenä kiinnostuksen kohteena on liiketoimintaymmärryksen ja organisaatiopsykologisen tiedon yhdistäminen.
  Kaisu Behm

  Kaisu Behm

  Kaisu Behm toimii organisaatiopsykologina ja johtavana työterveyspsykologina Helsingin seudulla. Kaisu on kokenut työelämän asiantuntija, jolla on vuosien kokemus asiakasyritysten työhyvinvoinnin kehittämisestä.

  Kaisu on pätevöitynyt organisaatiokonsultiksi ja toiminnallisen ryhmän ohjaajaksi.

  Annamari Heikkilä

  Annamari Heikkilä

  Annamari Heikkilä on organisaatiopsykologi, jolla on vahva ymmärrys yksilöiden, tiimien ja kokonaisten organisaatioiden psykologisen pääoman kehittämisestä ja johtamisesta.

  Koulutukseltaan hän on psykologi, filosofian tohtori ja kognitiivinen psykoterapeutti. Annamarin erityisenä kiinnostuksen kohteena on auttaa ihmisiä elämään elinvoimaista elämää, töissä ja kotona.
  Outi Ikonen

  Outi Ikonen

  Outi on organisaatiopsykologi, jolla on vahva liiketoiminnan ja talouden asiantuntijuus. Outin eritysosaamista on organisaatioiden rakenteiden ja prosessien parantaminen sekä johdon osaamisen kehittäminen.

  Outi on koulutukseltaan psykologi ja kauppatieteiden maisteri. Outi on työskennellyt ennen psykologin uraansa talousjohdon asiantuntijatehtävissä, ja hän auttaa nyt organisaatioita menestymään Terveystalon organisaatiopsykologitiimissä.
  Antti Kauppi

  Antti Kauppi

  Antti Kauppi on organisaatiopsykologi, jolla on laaja kokemus erilaisten organisaatioiden ja henkilöstön kehittämisestä sekä esimiehen, työterveyspsykologin että konsultin rooleissa.

  Antti on tehnyt töitä Suomessa, Moskovassa ja New Yorkissa. Hänen erityisosaamistaan on organisaatiomuutosten johtamisen konsultointi ja muutoskyvykkyyden vahvistaminen organisaation kaikilla tasoilla. Antin missio on auttaa asiakkaita luomaan sosiaalisesti turvallisia, aktiivisia ja eteenpäin meneviä työpaikkoja, jotka pelkän selviämisen lisäksi oppivat myös kasvamaan tulevaisuuden yhä nopeammissa muutoksissa.

  Karoliina Mellanen

  Karoliina Mellanen

  Karoliina Mellanen on organisaatioiden muutoskyvystä, liiketoiminnan kehittämisestä ja uusista yritysmaailman tuulista kiinnostunut organisaatiopsykologi.

  Karoliinan intohimona on olla mukana luomassa uudenlaista työelämää. Hänellä on vahvaa erityisosaamista johtamiseen, työn organisointiin, viestintään, vuorovaikutukseen, itseohjautuvuuteen sekä nuoriin työntekijöihin liittyen. Karoliina on koulutukseltaan psykologi ja kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin valmentajana ja konsulttina työyhteisöjen ja organisaation kehittämisen parissa yhdessä työntekijöiden, esimiesten ja johtoryhmien kanssa.

  Anne Rantala

  Anne Rantala

  Anne Rantala on organisaatiopsykologi (PsL) ja sertifioitu business coach, jolla on pitkä kokemus organisaatioiden kehittämisestä sekä esimiesten valmentamisesta.

  Annen erityisosaamista ovat työkyvyn johtamisen valmennukset johtoryhmistä työntekijätasolle. Anne toimii Terveystalossa myös yhtenä sen neljästä johtavasta työterveyspsykologista.

  Sami Råman

  Sami Råman

  Sami Råmanin intohimona on organisaatioiden kehittäminen yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa. Vaativat toimintaympäristöt ovat hänelle tuttuja vuosikymmenen työstä asiantuntijoiden ja johtajien kanssa.

  Organisaatiopsykologian lisäksi hän on koulutukseltaan psykologian maisteri ja työnohjaaja erikoisalana kompleksiset systeemit. Sami on tottunut muiden organisaatiotiimiläisten tavoin auttamaan organisaatioita siellä missä haasteet ovat suuret ja siellä missä halutaan kasvaa kohti erinomaisuutta.
  Jaakko Sahimaa

  Jaakko Sahimaa

  Jaakko Sahimaa on organisaatiopsykologi, jonka erityisosaamista on työn merkityksellisyyden teema niin yksilöiden ja organisaatioidenkin tasolla.

  Lisäksi hän työskentelee mieluusti esimiestyön ja johtamisen kehittämisen, työyhteisön ilmapiirihaasteiden sekä inhimillisen tehokkuuden optimoimisen parissa rakentaen entistä terveempää työelämää. Jaakko on koulutukseltaan psykologian maisteri ja tuotantotalouden diplomi-insinööri. Hän on urallaan työskennellyt sekä työterveyden, organisaatiokonsultoinnin että valmennustyön parissa ja kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaansa.

  Jyrki Talvitie

  Jyrki Talvitie

  Jyrki Talvitie on työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, jonka erityisosaamista ovat modernin asiantuntijatyön ja tietotyön piirteet, ja työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen.

  Jyrki toimii Terveystalossa myös johtavana työterveyspsykologina Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.

  Eveliina Holmgren

  Eveliina Holmgren on organisaatiopsykologi, jolla on vahva kokemus yksilöiden ja organisaatioiden kehittymisestä ja kehittämisestä.  Hän on erityisesti kiinnostunut tarkastelemaan ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia organisaatioiden ja tiimien kulttuureita. Koulutukseltaan hän on psykologian tohtori sekä kauppatieteiden ja filosofian maisteri. Työssään Eveliina pyrkii kehittämään yksilöiden ja organisaatioiden hyvinvointia, ongelmien ratkaisemisen kykyä ja tavoitteiden saavuttamista laaja-alaisesti.

   

  Ota yhteyttä