Organisaatiopsykologian tiimi
auttaa kehittämään organisaationne toimintakykyä

Organisaatiopsykologian tiimi
auttaa kehittämään organisaationne toimintakykyä

Viritämme organisaationne soimaan huippuvireessä

Soidakseen huippuvireessä organisaatio tarvitsee kokonaisvaltaista ymmärrystä nykytilanteesta sekä kykyä katsoa tulevaan. Autamme organisaatioita analysoimaan toimintaansa kattavasti eri näkökulmista, tunnistamaan tarvittavat muutostoimenpiteet sekä toteuttamaan uudistukset tarkoituksenmukaisella tavalla.

Terveystalon kokenut organisaatiopsykologian tiimi keskittyy toiminnassaan organisaatioiden toimintakyvyn parantamiseen ja auttaa organisaatioita virittämään toimintansa huippuvireeseen.

Ota yhteyttä - kerromme lisää


Miten organisaation huippuvire saavutetaan?

Organisaation huippuvire saavutetaan, kun organisaatiossa huomioidaan sekä operatiivinen että inhimillinen tehokkuus.

Inhimillinen tehokkuus muodostuu mm. motivoituneista ja oppimishaluisista työntekijöistä, luottamuksellisesta ja turvallisesta työyhteisöstä, toimivasta kommunikaatiosta sekä työstä, joka koetaan merkitykselliseksi.

Organisaation toimintakyky viritetään huippuunsa, kun ihmisten psykologiset tarpeet otetaan huomioon, ja samaan aikaan organisaation tavoitteet, vastuut ja rakenne ovat selkeitä ja tukevat työntekoa.

Ainutlaatuisen organisaatiopsykologisen osaamisemme ja kokonaisvaltaisen toimintamallimme avulla autamme löytämään teidän organisaatiollenne sopivan tasapainon operatiivisen ja inhimillisen tehokkuuden välillä. Näin edistämme organisaationne omia oppimisprosesseja ja toimintakykyä.

Grafiikka organisaation toimintakyvystä

Palveluitamme

Autamme yritysjohtoa ja kokonaisia organisaatioita löytämään huippuvireensä. Sparraamme johtoa, valmennamme esimiehiä ja edistämme muutosprosesseja organisaatiopsykologisella työotteella. Olemme tukena erilaisissa solmukohdissa, mutta myös ennakoivasti jo ennen kuin solmuja pääsee syntymään. Ennen kaikkea tarjoamme organisaatiollenne parempaa toimintakykyä!

Organisaatioklinikka ja -sparraus

Johdon sparraus ja coaching

Organisaation kehityshaasteet ja muutostilanteet

 

Tiimimme

Tiimiimme koostuu maamme parhaista organisaatiopsykologeista, joille on kertynyt laajalla rintamalla kokemusta ja osaamista niin yksilöpsykologiaan, organisaatioiden toimintadynamiikkaan kuin liiketoimintaan liittyvän konsulttityön parissa.

Tiimi

Outi Ikonen, Kari Kaarento, Jaakko Sahimaa, Sami Råman, Annamari Heikkilä ja muut ammattilaisemme auttavat organisaatiotanne kohti parempaa toimintakykyä.

Sami Råman

Sami Råman

Samin intohimona on organisaatioiden kehittäminen yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa. Vaativat toimintaympäristöt ovat hänelle tuttuja vuosikymmenen työstä asiantuntijoiden ja johtajien kanssa.

Organisaatiopsykologian lisäksi hän on koulutukseltaan psykologian maisteri ja työnohjaaja erikoisalana kompleksiset systeemit. Sami on tottunut muiden organisaatiotiimiläisten tavoin auttamaan organisaatioita siellä missä haasteet ovat suuret ja siellä missä halutaan kasvaa kohti erinomaisuutta.

Ota yhteyttä: 0505304234,
sami.raman@terveystalo.com

Outi Ikonen

Outi Ikonen

Outi on organisaatiopsykologi, jolla on vahva liiketoiminnan ja talouden asiantuntijuus. Outin eritysosaamista on organisaatioiden rakenteiden ja prosessien parantaminen sekä johdon osaamisen kehittäminen.

Outi on koulutukseltaan psykologi ja kauppatieteiden maisteri. Outi on työskennellyt ennen psykologin uraansa talousjohdon asiantuntijatehtävissä, ja hän auttaa nyt organisaatioita menestymään Terveystalon organisaatiopsykologitiimissä

Ota yhteyttä: outi.ikonen@terveystalo.com
Kari Kaarento

Kari Kaarenketo

Kari on organisaatio- ja työterveyspsykologi, jolla on 25 vuoden kokemus erilaisten yritysten ja organisaatioiden sekä niissä toimivien johtajien ja asiantuntijoiden konsultoinnista ja valmentamisesta.

Hän on koulutukseltaan psykologian lisensiaatti, executive ja business coach, työnohjaaja, organisaatiokonsultti sekä yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti. Karilla on myös vuosien omakohtainen kokemus johtajana ja esimiehenä toimimisesta. Kari yhdistelee työssään luovasti ratkaisukeskeisiä, psykodynaamisia ja kognitiivisia tekniikoita sekä omaa kokemustaan, jolloin mahdottomiltakin vaikuttaviin tilanteisiin löytyy lopulta voimaannuttava, eteenpäin vievä oivallus ja ratkaisu.

Ota yhteyttä: 040-5335087,
kari.kaarento@terveystalo.com
Jaakko Sahimaa

Jaakko Sahimaa

Jaakko on organisaatiopsykologi, jolla on laaja-alaista osaamista organisaatioiden toimintakyvyn, johtamisen ja esimiestyön kehittämisen parista.

Koulutustaustaltaan Jaakko on sekä psykologi että tuotantotalouden diplomi-insinööri. Erityistä osaamista Jaakolle on kertynyt työn merkityksellisyys -teemaan liittyen. Tämän ja monien muiden teemojen parissa hän auttaa organisaatioita osana Terveystalon organisaatiopsykologian tiimiä.

Ota yhteyttä: 050 597 7734, jaakko.sahimaa@terveystalo.com
Annamari Heikkilä

Annamari Heikkilä

Annamari Heikkilä on organisaatiopsykologi, jolla on vahva ymmärrys yksilöiden, tiimien ja kokonaisten organisaatioiden psykologisen pääoman kehittämisestä ja johtamisesta.

Koulutukseltaan hän on psykologi, filosofian tohtori ja kognitiivinen psykoterapeutti. Annamarin erityisenä kiinnostuksen kohteena on auttaa ihmisiä elämään elinvoimaista elämää, töissä ja kotona.

Ota yhteyttä: 050 595 2973,
annamari.heikkila@terveystalo.com
Antti Aro

Antti Aro

Antti Aro on toiminut työ- ja organisaatiopsykologian tehtävissä yli 30 vuoden ajan. Hän on toiminut mm. liiketoimintajohtajana johtoryhmätasolla, yksikönjohtajana keskijohdossa, liikkeenjohdon konsulttina yrittäjänä ja työterveyspsykologina isoissa terveysalan yrityksissä.

Antin erityisenä kiinnostuksen kohteena on liiketoimintaymmärryksen ja organisaatiopsykologisen tiedon yhdistäminen.

Ota yhteyttä: 040 038 2501,
antti.v.aro@terveystalo.com
 

Ota yhteyttä - kerromme lisää