Terveystalo mukana kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa

Olemme analysoineet toimintaamme ja liiketoimintastrategiaamme suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t) pohtimalla positiivisia ja negatiivisia vaikutuksiamme. Valitsimme ja priorisoimme 17 tavoitteen ja 169 alatavoitteen joukosta meille olennaisimmat, joita sitoudumme toiminnassamme edistämään. Edistämme toiminnallamme aktiivisesti kahdeksaa kestävän kehityksen tavoitetta.

Terveyttä ja hyvinvointia

Terveytta_hyvinvointia3 500x500.jpg

Tärkein kestävän kehityksen tavoitteemme. Meillä on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Yleiskattavan terveydenhoidon takaamisessa meillä on kokoamme suurempi positiivinen merkitys. Mahdollinen negatiivinen vaikutuksemme syntyy esimerkiksi liiallisesta tai tarpeettomasta lääkkeiden määräämisestä. Tätä pyrimme lääketieteellisessä laatutyössämme määrätietoisesti vähentämään.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ihmisarvoista_tyota8 500x500.jpg

Meillä on runsaasti suoria positiivisia vaikutuksia tavoitteeseen muun muassa talouskasvun, tuottavuutta parantavien innovaatioiden ja työllistämisen kautta. Toimimme myös vahvana mahdollistajana tarjoamalla työterveyspalveluita, joilla ylläpidämme ja kehitämme asiakkaidemme työkykyä. Kasvumme lisää ihmisten hyvinvointia vaarantamatta luonnonvaroja.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrestruktuureja

Kestavaa_teollisuutta9 500x500.jpg

Terveydenhuolto on tärkeä osa infrastruktuuria. Olemme investoineet tarjoamamme hoidon laadun ja vaikuttavuuden kehitykseen ja hoidon saatavuutta parantaviin innovaatioihin. Biopankkimme tukee tieteellistä tutkimusta.

Yhteistyö ja kumppanuus

Yhteistyo17 500x500.jpg

Tuotamme terveyspalveluita kustannustehokkaasti tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Julkiset kumppanuudet muodostavat kolmanneksen liiketoiminnastamme.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Rauhaa16 500x500.jpg

Toimimme läpinäkyvästi, oikeudenmukaisesti ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Olemme jäsenenä sitoutuneet YK:n Global Compact-aloitteen periaatteisiin. Edistämme periaatteiden toteutumista toiminnassamme Eettisillä ohjeilla ja koulutuksilla.

Hyvä koulutus

Hyva_koulutus4 500x500.jpg

Koulutamme ammattilaisiamme ja teemme tutkimus- ja koulutusyhteistyötä useiden yliopistojen kanssa. Edistämme myös nuorten työllistymistä muun muassa trainee-ohjelmillamme.

Vastuullista kuluttamista ja ilmastotekoja

Vastuullista_kuluttamista12 500x500.jpg

Ilmastotekoja13 500x500.jpg

Raportoimme ympäristövaikutuksistamme läpinäkyvästi. Olemme sitoutuneet kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Pienennämme toiminnastamme syntyviä päästöjä käyttämällä yhä enemmän päästövapaata vihreää sähköä ja suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Edistämme toimitusketjuissamme luonnonvarojen säästämistä ja kestävää käyttöä vähentämällä muovin käyttöä, kierrättämällä, tehostamalla materiaalinhallintaamme ja vähentämällä pientilaustemme määrää. Edistämällä digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä yhteiskunnassa vähennämme tarpeettomasta matkustuksesta aiheutuvia päästöjä.