Laatu ja vastuullisuus

Vastuullisuuden raportointi ja dokumentit

Terveystalon vastuullisuusraportointi on Global Reporting Initiativen GRI Standardien "Core" -laajuuden mukaista. Terveystalo raportoi myös usealle ulkopuoliselle yritysvastuun luokittelijalle, mikä helpottaa sidosryhmiä Terveystalon vastuullisuuden ja kestävän kehityksen saavutuksien arvioinnissa.

Ulkopuoliset tahot arvioivat säännöllisesti Terveystalon liiketoiminnan vastuullisuutta erilaisilla kestävän kehityksen mittareilla. Olemme mukana muun muassa seuraavissa arvioinneissa:

ISS ESG

Terveystalolla on ISS ESG Prime -vastuullisuusluokitus. Se tarkoittaa, että täytämme ISS ESG:n korkeat vastuullisuusvaatimukset toimialallamme ja kuulumme ISS ESG Prime -vastuullisuusluokituksen globaalisti parhaaseen 10 prosenttiin. Saimme keskiarvoa paremmat arvosanat erityisesti laadusta, potilasturvallisuudesta, työntekijäsuhteista ja työympäristöstä.

imagezaank.png

CDP

Vuonna 2022 Terveystalo vastasi toista kertaa CDP:n (ent. Carbon Disclosure Project) laajaan ilmastoarviointiin ja sai luokituksen C.

image4m4t.png

Upright Project

Vuonna 2021 Terveystalo sai Upright Projectin yhteiskunnallisten nettovaikutusten arvioinnissa luokituksen AA+ (Excellent+). Luokitus on korkeampi kuin 93,3 %:lla kaikista arvioiduista yrityksistä ja 96,1 % korkeampi kuin Nasdaq Helsingissä listatuilla yrityksillä ja 50 % korkeampi kuin muilla terveydenhuollon yrityksillä. Nettovaikutuksilla tarkoitetaan positiivisten ja negatiivisten vaikutusten erotusta, eli yritysten kokonaisvaltaista nettoarvonluontia. Yritysten nettovaikutusten Net Impact Scorecard kertoo, mitä resursseja yritys käyttää, ja mitä se saa niillä aikaiseksi. Scorecard on saanut inspiraationsa luottoluokituksista, ja jokaisen yrityksen nettovaikutukset on tiivistetty luokitukseen välille AAA-CC.

Upright project rating.png

 

 

 

 

 

 

Global Compact

Terveystalo on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, jonka mukaisesti edistämme ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristötyötä ja korruption vastaista toimintaa.

image979ma.png


Terveystalo on suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBS:n jäsen ja Helsinki Priden virallinen kumppani vuonna 2022.

imagegyln.png

Vastuullisuuden dokumentit

Vastuullisuusraportit

Laatusertifikaatit