Pakko-oireiden tutkimus ja hoito

Pakko-oireet voivat ilmetä eriasteisina toistuvina pakkoajatuksina ja/tai -toimintoina, jotka ovat usein tavallista arkielämää rajoittavia. Pakkoajatuksiin liittyy usein ahdistuneisuuden kokemusta, jota pyritään ajatuksilla ja toiminnoilla neutraloimaan. Yleisimpiä pakkoajatuksia ovat pelko sairauksista ja tautien tarttumisesta, pakonomainen symmetrian tarve sekä seksuaaliset ja aggressiiviset ajatukset. Pakko-oireisiin liittyy usein esimerkiksi rituaaleja, kuten tarkistelua, järjestelyä, laskemista, peseytymistä sekä uskomuksia uhkaavien tapahtumien estämisestä pakkoajatuksia tai –toimintoja suorittamalla. Pakko-oireita hoidetaan tavallisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä, kuten altistamisella. Psykiatri arvioi tarvittaessa lääkehoidon tarpeen.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.