Kognitiiviset menetelmät

Kognitiivisten menetelmien avulla työstetään haitallisia ajatuksia, tunteita ja uskomuksia. Kognitiiviset menetelmät ovat hyödyllisiä erityisesti masennus- ja ahdistusoireiden sekä univaikeuksien hoidossa. Asiantuntijan kanssa käytävien keskusteluiden sekä tehtävien harjoitusten ja kotitehtävien avulla pyritään lisäämään ajattelun joustavuutta, lievittämään negatiivisia tunteita ja löytämään uusia ajattelu- ja käyttäytymistapoja.

Kognitiiviset menetelmät

Kognitiivisia menetelmiä hyödynnetään osana terapeuttista työskentelyä, esimerkiksi kognitiivisessa tai integratiivisessa psykoterapiassa. Suunnitelma keskustelutuen tai psykoterapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa.

Varaa aika kognitiivisiin menetelmiin perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos haluat apua arkea haittaaviin haitallisiin ajattelu- ja käyttäytymistapoihin.

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.