Nopeasti leikkaushoitoon ja kuntoutuksen tuella takaisin arkeen

Tapaturmatilanteissa nopea hoitoon pääsy ja toimintakunnon saavuttaminen on sekä potilaan, yhteiskunnan että työnantajan etu. Tutkimusten ja mahdollisen leikkauksen viivästyminen sekä sairauspoissaolopäivät synnyttävät merkittäviä kustannuksia. Myös potilaan kuntoutumisen näkökulmasta nopea pääsy oikeaan hoitoon on ensiarvoisen tärkeää.

tapaturmapolku

 

Leikkaushoidon vaikuttavuus ja asiakaskokemus muodostuvat nopeasta hoitoon pääsystä, onnistuneesta leikkauksesta esi- ja jälkitoimineen sekä kuntoutuksesta. Terveystalossa leikkausta edeltävälle ortopedin vastaanotolle pääsee yleensä kolmessa työpäivässä yhteydenotosta ja leikkaukseen nopeimmillaan alle viikossa leikkauspäätöksestä.

Terveystalossa jokainen potilas täyttää ennen leikkausta sähköisen esitietolomakkeen, jonka perusteella anestesiologi arvioi leikkauskelpoisuuden ja on tarvittaessa yhteydessä potilaaseen. Asiakaskokemusta mitataan lähettämällä jokaiselle leikkauspotilaalle leikkauksen jälkeisenä päivänä sähköinen NPS (net promoter score) -kysely. Leikkaussalisairaanhoitaja soittaa potilaalle leikkauksen jälkeisenä päivänä varmistaakseen toipumisen ja kivunhoidon edistymisen sekä kotihoito-ohjeiden toteutumisen. Polven ja olkapään tähystysleikkauksissa sekä eräissä korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkauksissa potilas pisteyttää arvionsa toimintakyvystään ennen leikkausta sekä 3, 6 tai 12 kuukautta sen jälkeen vastaamalla sähköiseen omavointikyselyyn. Pisteytyksessä käytetään kansainvälisesti validoituja KOOS-, WORC-, WOSI- ja SNOT-22-kyselyitä, jotka mahdollistavat kansallisen ja kansainvälisen laatuvertailun.

Jokaisessa sairaalayksikössämme työskentelee lisäksi fysioterapeutteja ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen tapahtuvan kuntoutuksen parissa. Fysioterapia on keskeinen osa Terveystalon hoitoketjua, jossa ennen leikkausta tapahtuva ohjaus ja varhain aloitettu kuntoutus tukevat asiakkaan työhön paluuta ja oman toimintakyvyn palauttamista.

Leikkausturvallisuuden laatutuloksia

Ortopedinen leikkauspotilas kuntoutuu moniammatillisen tiimin tuella

Kehityshankkeessa luotiin suositukset ja sisäinen ohjeistus ortopedisen potilaan hoitopolulle. Potilas ohjataan sairausloman jälkeen työterveyslääkärille, joka arvioi työkyvyn. Varaamme tapaturmapotilaalle kuntoutumisen tueksi käynnit fysioterapeutille ja työterveyslääkärille ennen ja jälkeen leikkauksen. Hoitoprosessiin kuluvaa aikaa on lyhennetty myös poistamalla viiveitä hoitoon hakeutumisessa, nopeuttamalla maksusitoumusprosessia vakuutusyhtiöiden kanssa sekä kehittämällä ja yhdenmukaistamalla lääkäreiden sairauspoissaolojen määräyskäytäntöjä.

Infektioiden osuus alan keskiarvoa alempi

Laatumittareita hyödynnetään päivittäisessä työssä kaikessa Terveystalon leikkaustoiminnassa. Jokainen yksikönjohtaja ja konsernitoiminnot voivat seurata keskeisiä mittareita päivittäin päivittyvästä näkymästä, jossa raportoidaan muun muassa toteutuneiden leikkausten määrät erikoisa - loittain, tulevien leikkausten määrä, leikkaussalien käyttöaste, WHO:n leikkaussalin tarkistuslistan käyttöprosentti, infektioiden osuus ja NPS-suositteluindeksi. Ajantasaisen seurannan ansiosta toimintaa voidaan kehittää nopeasti. Infektioiden osuus Terveystaloissa tehdyissä leikkauksissa vuonna 2018 oli noin 0,58 %, kun kansallinen keskiarvo vuonna 2015 oli 2,1 %*.

* THL:n Sairaalainfektio-ohjelma SIRO

Takaisin päävalikkoon