Tehoavaa hoitoa mielenterveyden häiriöihin

Mielenterveyden häiriöistä kärsii joka toinen suomalainen jossain vaiheessa elämää ja jokaisella on joskus tilanteita, jolloin oma tai läheisen mieli on lujilla. Kelan tilastojen mukaan mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina kaikissa ikäryhmissä ja etenkin naisilla. Mielenterveyden häiriöitä voidaan tehokkaasti hoitaa niin, että työ- ja toimintakyky säilyy tai palautuu.

mielen hyvinvointi

Digitaaliset palvelut Mielen chat ja Mielen sparri tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden harjoitella stressin- ja tunteidensäätelytaitoja asiantuntijan kanssa.

Terveystalossa mielenterveyshäiriöt ovat neljänneksi yleisin lääkäriin hakeutumisen ja toiseksi yleisin sairausloman syy. Vuonna 2018 Terveystalossa kirjattiin noin 204 000 käyntiä mielenterveyshäiriöiden vuoksi masennuksen ollessa näistä yleisin (33 %). Seuraavaksi eniten oli ahdistuneisuus- sekä unettomuushäiriöitä. Työkyvyttömyyseläkkeistä kolmannes (noin 7 000/vuosi) aiheutuu mielenterveyshäiriöistä, joten kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä sairaus

Mielenterveyden häiriöitä voidaan hoitaa tehokkaasti

Mielenterveyden häiriöitä voidaan tehokkaasti hoitaa niin, että työ- ja toimintakyky säilyy tai palautuu. Masennuksen Käypä hoito –suosituksen mukaan tehokkain hoito sisältää sekä lääkehoidon että psykoterapian. Terveystalossa on mallinnettu suosituksen mukainen hoitopolku masennuksen varhaisen tunnistamisen ja oikea-aikaisen hoidon varmistamiseksi. Seurantakyselyjemme (CORE-OM) mukaan toteutetut lyhytpsykoterapiat ovat vaikuttaneet myönteisesti asiakkaan kokemaan hyvinvointiin, vähentäneet psyykkisiä oireita sekä parantaneet toimintakykyä.

Mielen terveys - Psyykkisen oireilun ja toimintakyvyn muutos työterveyden lyhytpsykoterapiaprosessin aikana

Mielen hyvinvoinnin palvelut Terveystalossa

Terveystalossa on vahvasti panostettu mielen hyvinvoinnin palveluiden kehittämiseen, jotta palvelut olisivat helposti saavutettavissa. Psykologi- ja psykoterapeuttiverkostoa on vahvistettu. Lisäksi sekä ennaltaehkäiseviä että hoidollisia palveluita on tarjolla kaikenikäisille niin paikan päällä kuin digitaalisten kanavienkin kautta. Mielen hyvinvointia tukevia taitoja voi vahvistaa ja digitaaliset palvelut Mielen chat ja Mielen sparri tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden harjoitella stressin- ja tunteidensäätelytaitoja asiantuntijan kanssa.

Asiakkaiden kokemuksia lyhytpsykoterapiajaksosta:

"Terapiajakso tuli oikeaan aikaan ja oli tärkeä tuki kuormittavaan elämänvaiheeseen sekä antoi välineitä työstää myös itsenäisesti asioita eteenpäin."

"Hoito tehosi. Olin oikeastaan yllättynyt, että terapia on näin vaikuttavaa. Kuuntelu ja pienet kysymykset avasivat omia umpikujia ja veivät prosessia eteenpäin. Olen hyvin tyytyväinen. Tulen varmasti takaisin, jos joskus tulee tilanne, että en saa itse mielen solmuja auki."

"Pääsin puhumaan itselleni tärkeistä/mieltä painavista asioista. Lyhytterapia auttoi löytämään erilaisia näkökulmia ja toimintamalleja omaan haastavaan tilanteeseen."

Takaisin päävalikkoon >