Etävastaanottojen potilastyytyväisyys huippuluokkaa

Terveystalossa lääkärin tai hoitajan voi tavata myös etäyhteydellä, joko chat- tai videovastaanotolla. Etävastaanotto säästää aikaa ja vaivaa. Chat-vastaanotoillamme voidaan tehdä hoidon tarpeen arviointi tehokkaasti ja ohjata asiakas tarvittaessa myös eteenpäin oikealle lähivastaanotolle oikealla kiireellisyydellä.

etavastaanoton käyttäjät

Terveystalon Lääkäri-chat 24/7 on kolmessa vuodessa vakiintunut erittäin nopeaksi, sujuvaksi ja laadukkaaksi tavaksi hoitaa yleislääkärin vastaanottoja etänä. Lääkäri-chatissä hoidetaan jo noin 6 000– 8 000 vastaanottoa kuukaudessa. Hoitaja-chat 24/7 käynnistyi syksyllä 2017 ja on laajentunut ympärivuorokautiseksi palveluksi kesällä 2018. Syksyn 2018 aikana Terveystalo on laajentanut etävastaanottojen palveluvalikoimaa tuomalla myös ajanvaraukselliset videovastaanotot lääkäreille ja psykoterapeuteille, ajanvaraukselliset puhelinajat sekä uuden tietoturvallisen Viestit asiantuntijalle -palvelun pilotin potilaiden käyttöön.

Uudet palvelut laajenevat uusille erikoisaloille ja entistä laajemmalle palvelutarjonnalle vuoden 2019 aikana. Digitaaliset palvelut mahdollistavat terveyspalveluiden tarjoamisen myös haja-asutusalueilla. Lisäksi ne helpottavat hoitoonpääsyä, tehostavat tuotantokustannuksia ja turvaavat resurssoinnin.

ETÄVASTAANOTTO TUO PALVELUT LÄHELLE POTILASTA AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTA

Terveystalon Lääkäri-chat 24/7 palvelussa potilas voi tavata lääkärin 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Chat on vaivattomin ja nopein tapa olla yhteydessä lääkäriin silloin, kun fyysistä tutkimista ei tarvita tai potilas tarvitsee neuvoja vastaanotolle hakeutumisen kiireellisyyteen tai mahdollisesti ennakkoon tehtäviin tutkimuksiin liittyen. Lääkäri-chatissa lääkäri vastaa erittäin nopeasti – keskimäärin alle 15 sekunnissa vuorokauden ympäri.

LAADUKASTA HOITOA MONIPUOLISELLA PALVELUVALIKOIMALLA

Tavanomaiset yleislääkärin vastaanotolla hoidettavat oireet kuten flunssa, silmätulehdus, ihottumat, virtsatietulehdus ja erektiohäiriöt kuuluvat yleisimpiin päivystyksellisten chat-vastaanottojen syihin. Chat-vastaanotolla lääkäri voi kirjoittaa myös lyhyen sairasloman, mikäli tästä on sovittu työnantajan kanssa. Kiireettömiä kontrolleja kuten pitkäaikaisten lääkitysten välikontrolleja, matkailijan rokotusneuvontaa, kuukautisten siirtoja ja reseptien uusintaa voidaan myös hoitaa chatissä. Etävastaanotolla ei kirjoiteta pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita, kuten unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai voimakkaita kipulääkkeitä. Chat-vastaanottojen lääketieteellistä laatua arvioidaan ja seurataan systemaattisesti. Etävastaanottojen valikoima on laajentunut voimakkaasti hyvinvointipalveluihin erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

ETÄVASTAANOTTO VAATII LÄÄKÄRILTÄ KOKEMUSTA

Etävastaanoton lääkärit ovat kokeneita Terveystalon yleis- ja erikoislääkäreitä. Etävastaanotolla tilanteen arvioiminen on mahdollista silloin, kun lääkärillä on jo vankka kokemus ja ammattitaito lähivastaanottotoiminnasta, jolloin hän pystyy kokemuksensa perusteella paremmin arvioimaan hoitovaihtoehtoja myös potilaan ollessa etäällä, mahdollisesti jopa toisella puolen maailmaa. Terveystalon yleislääkärit chatissä hoitavat kaikenikäisiä potilaita – vauvasta vaariin. Työn monipuolisuus ja välittömyys tuovat lisämaustetta lähivastaanottotyöhön ja chat-lääkäreillä on oma tiivis työyhteisönsä chat-alustalla. Etävastaanottojen potilastyytyväisyys on myös huippuluokkaa ja kaikista chat-vastaanoton potilaista 66 % myös antaa palautetta.

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI – PALVELUJEN OIKEAA KOHDENTUMISTA JA UUDENLAISTA TEHOKKUUTTA

Terveystalon Soita hoitajalle 24/7 palvelu ja Hoitaja-chat 24/7 tuovat asiantuntevien hoitajien palvelut potilaiden käyttöön matalalla kynnyksellä. Hoidon tarpeen arviointiin koulutetut hoitajamme osaavat antaa puhelimessa ohjeet monien lievien oireiden, kuten vatsataudin ja flunssan oireenmukaiseen hoitoon ja ohjata tarvittaessa sopivimman ammattilaisen lähi- tai etävastaanotolle. Yli puolet työterveyshuollon hoidon tarpeen arvioon ohjautuvista yhteydenotoista pystytään hoitamaan koulutetun sairaanhoitajan puhelimitse tai chatissä tekemällä arviolla ja antamilla hoito-ohjeilla yhdellä yhteydenotolla. Hoitajat voivat tarvittaessa konsultoida chat-lääkäreitä, joka mahdollistaa tehokkaan ja laadukkaan hoidon hoitajavastaanotolla.

Etävastaanoton tehokkuus

Takaisin päävalikkoon >