Laatu- ja vastuullisuuskirja 2018

Terveystalon laatu- ja vastuullisuuskirjan kansi
PDF

Terveystalon laatu-
ja vastuullisuuskirja 2018

Lataa tästä
Laatumittaristo ja GRI-indeksi 2018
PDF

Laatu- ja
vastuullisuusmittaristo

Lataa tästä
Terveystalo Oyj:n vuosikertomuksen kansi
PDF

Terveystalo Oyj:n
vuosikertomus 2018

Lataa tästä

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme

Laatu ja vastuullisuus ovat toimintamme keskiössä. Meille se tarkoittaa sitä, että kuuntelemme sidosryhmiämme, kehitämme palveluitamme, huolehdimme henkilökunnastamme ja panostamme laatuun niin hoitotyössä kuin johtamisessa. Haluamme toimia alan suunnannäyttäjänä ja uudistaa suomalaista terveydenhuollon kenttää.

Laatu- ja vastuullisuuskirjamme kertoo Terveystalon saavuttamista tuloksista laadun ja vastuullisuuden osa-alueilla. Kerromme Terveystalon yhteiskunnallisesta roolista, tavoitteista julkisen sairaanhoidon tuottajana sekä roolistamme työikäisen väestön työkykyjohtamisen kumppanina.

Vuonna 2018 panostimme voimakkaasti palveluidemme saatavuuteen, asiakaskokemukseen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen, ennaltaehkäiseviin palveluihin ja laatu- ja vastuullisuustyöhömme. Lanseerasimme muun muassa digitaalisen Oma Suunnitelma-palvelun, joka tukee ja seuraa asiakkaan ja hoitohenkilökunnan kanssa yhteistyössä laadittujen tavoitteiden saavuttamista. Rakensimme lisäksi lääketieteellisen raportointimittariston sekä keskityimme henkilöstömme oman työn parantamiseen, johtamiseen ja hyvinvointiin. Kehitystyömme seurauksena asiakastyytyväisyytemme on huippulukemissa ja henkilökunnan työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla.

Uudistettu missiomme: Taistelemme terveemmän elämän puolesta, näkyy työmme jokaisella osa-alueella ja toimii tekemisemme punaisena lankana.


Vuoden 2018 avainluvut

Noin 3,5
miljoonaa lääkärikäyntiä vuonna 2018
 15%
Suomen kaikista lääkärikäynneistä
Vastaanotot71
NPS-suositteluindeksi
Sairaalat 91
NPS-suositteluindeksi
  93%
Työntekijöistä on tyytyväisiä Terveystaloon työpaikkana

Laatu ja vaikuttavuus ovat toimintamme ydintä

Laatu ja vaikuttavuus ovat toimintamme ydintä

Laatu on meille terveystalolaisille kunnia-asia ja se ohjaa toimintaamme. Jaamme laadun käsitteen lääketieteelliseen, toiminnalliseen ja kokemukselliseen laatuun. Kehitämme, mittaamme ja seuraamme aktiivisesti kaikkia laadun osa-alueita.

Palveluidemme laatu ja vaikuttavuus ovat meille tärkeä osa vastuullista toimintaamme. Kehittämällä hoidon korkeaa laatua ja oman toimintamme tehokkuutta parannamme palveluitamme, hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaan palvelukokemusta. Edistämme työllämme suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia. Laadun lisäksi korostamme vastuullisuustyössämme henkilöstön hyvinvointia, yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja hyvää liikkeenjohtoa.

Jaamme laadun käsitteen kolmeen tärkeään osa-alueeseen.

Kokemuksellinen laatu – Ylivertainen palvelukokemus
Asiakkaan kokemus rakentuu jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Meille on tärkeää, että asiakkaamme saavat nopeasti tarvitsemansa hoidon ja apua arjen hyvinvointia edistäviin valintoihin.

Lääketieteellinen laatu – Mitattua vaikuttavuutta
Vaikuttava ja oikea hoito ovat toimintamme peruskiviä. Seuraamme ja mittaamme jatkuvasti toimintaamme sekä vertaamme toteutunutta hoitoa Käypä hoito -suosituksiin sekä Terveystalon verrokkiryhmiin. Laadukas hoitomme ylläpitää asiakkaidemme elämänlaatua ja työkykyä.

Toiminnallinen laatu – Sujuvaa tehokkuutta
Sujuvat ja kehittyvät prosessimme sekä sertifioitu laatujärjestelmämme ohjaavat resurssien viisasta käyttöä ja toimintamme luotettavuutta. Asiakkaamme voivat luottaa hoidon laatuun, asioinnin sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

Päivittyvät sairaalan mittarit

Toimivat mittaristot ovat avain laadun ja toimintamme kehittämiseen. Uskomme tulosten esittämiseen avoimesti ja läpinäkyvästi. Pyrimme kehittämään mittaristoamme yhä parempien tulosten saamiseksi, sillä vain tiedon avulla voimme kehittää toimintaamme

Lue lisää

Caset

Artikkeli

Mielen hyvinvointi

Mielenterveyden häiriöistä kärsii joka toinen suomalainen jossain vaiheessa elämää ja jokaisella on joskus tilanteita, jolloin oma tai läheisen mieli on lujilla.

Lue lisää
Artikkeli

Oma suunnitelma

Terveystalon Terveyskysely ja TyöOptimi ovat kattavia kyselyitä, joiden avulla tunnistetaan riskitekijöitä niin yksilötasolla kuin työyhteisöissä.

Lue lisää
Artikkeli

Etävastaanotto

Terveystalossa lääkärin tai hoitajan voi tavata myös etäyhteydellä, joko chat- tai videovastaanotolla.

Lue lisää
Artikkeli

Mammografia

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Terveystalossa löydettiin noin neljännes Suomen rintasyöpätapauksista.

Lue lisää
diabeteshoitaja ja potilas
Artikkeli

Diabetes

Työterveydellä on merkittävä rooli taistelussa tyypin 2 diabetesta vastaan.

Lue lisää
Tapaturmapolku
Artikkeli

Tapaturmapolku

Laadun kehittämisessä ensimmäinen askel on tulosten mittaaminen ja esittäminen.

Lue lisää