Terveystalo etulinjassa koronakriisin hoidossa

Terveystalossa tehtiin hartiavoimin töitä suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden takaamiseksi koronavuonna 2020. Vuoden aikana Terveystalo perusti lähes 60 koronatestausyksikköä, rakensi testauskapasiteettia ja teki yli 200 000 koronatestiä. Pandemian on lisännyt myös mielenterveysongelmia ja niistä johtuvia sairauspoissaoloja.

Terveystalo etulinjassa koronakriisin hoidossa

Koko maailmaa koetteleva koronapandemia laittoi myös Suomen terveydenhuoltojärjestelmän koville. Resursseja on siirretty etenkin julkisella puolella koronan hoitoon, ja kiireetöntä hoitoa on supistettu merkittävästi. Terveystalossa korona on tarkoittanut merkittäviä panostuksia etävastaanottotoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä testauskapasiteetin rakentamiseen ja itse testaukseen.

Koronatestaus käynnistettiin Terveystalossa maaliskuussa 2020. Koko vuoden aikana Terveystalo perusti lähes 60 koronatestausyksikköä. Noin 10 prosenttia kaikista Suomessa tehdyistä koronatesteistä oli Terveystalon tekemiä – kiivaimmillaan niitä tehtiin jopa 11 000 vuorokaudessa. Koko vuoden aikana Terveystalo teki kaikkiaan yli 200 000 koronatestiä.

Mieli järkkyy poikkeustilanteessa

Pandemian vaikutukset mielenterveyteen olivat näkyvissä jo heti keväällä. Mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairaspoissaolot ovat kasvaneet pitkään, ja viime vuonna ne nousivat suurimmaksi yksittäiseksi sairauspoissaolojen syyksi myös Terveystalon asiakaskannassa. Kiinnostus mielen hyvinvoinnista huolehtimiseen on selvästi lisääntynyt, ja kynnys hakea apua on madaltunut.

Terveystalon mielenterveyden hoitopolku ja matalan kynnyksen palvelut ovat auttaneet monia, niin työntekijöitä kuin työnantajia. Terveystalon asiakasyritykset ovat saavuttaneet jopa yli 30 prosentin vähennyksiä mielenterveyden ongelmiin liittyvissä sairauspoissaoloissa ja niihin liittyvissä kustannuksissa samalla, kun asiakkaan kokemus omasta hyvinvoinnistaan on palautunut normaaliksi.

Työ yhteiskunnan eteen jatkuu

Koronapandemia vaikutti voimakkaasti terveydenhuollon toimialaan. Terveystalo sopeutti toimintaansa nopeasti heti kriisin alusta alkaen: yhtiö kasvatti voimakkaasti digitaalisten palveluiden tarjontaa ja kehitti uusia, koronastrategiaan liittyviä palveluita. Asiantuntijoita koulutettiin pitämään etävastaanottoja ja hoitajia koronatestien ottamiseen. Kiitoksena hyvästä työstä poikkeuksellisena vuotena Terveystalo palkitsi noin 5 000 etulinjan työntekijäänsä vuoden lopussa maksetulla ylimääräisellä palkkiolla.

Koronapandemian aiheuttamien hoitojonojen purkaminen ja mielen hyvinvoinnin haasteet tulevat vaatimaan yksityisen sektorin panosta ja yhä enemmän myös digitaalisia ratkaisuja. Terveystalon vahvuus on laajassa lääkärikeskusverkostossa ja digitaalisessa osaamisessa, ja yhtiö jatkaa suomalaisten auttamista koronakriisin keskellä ja sen yli.

Takaisin päävalikkoon >