Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono

Koronapandemia vaikutti vuonna 2020 voimakkaasti terveydenhuollon toimialaan. Lääkärikäyntien vähentyminen kasvatti valtakunnallista hoitovelkaa lähes kymmenkertaiseksi. Viimeisimmän julkaistun tilaston mukaan esimerkiksi yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoidon hoitoa odottavia oli Suomessa lähes 18 000. Yksityiset palveluntuottajat ovat olleet avainasemassa tukemassa ihmisten terveyttä ja auttaneet yhteiskunnan pitämisessä toimintakykyisenä poikkeuksellisena vuotena. Jo nyt on selvää, että hoitovelan purkaminen edellyttää eri palveluntuottajien välistä laajaa yhteistyötä.

Terveystalossa hoitokäynnit vähentyivät koronapandemian ensivaiheessa keväällä, mutta palautuivat normaalille tasolle kesän jälkeen. Ihmisten tarve palveluihin ei hävinnyt mihinkään. Terveystalo reagoi muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti sopeuttamalla palveluitaan: kasvatimme voimakkaasti digitaalisten palveluiden tarjontaa ja kehitimme uusia, koronastrategiaan liittyviä palveluita. Etävastaanottojen määrä kuusinkertaistui Terveystalossa vuoden 2020 aikana, ja niitä tehtiin enimmillään jopa yli 11 000 päivässä. Etäpalveluiden saatavuus ja mitattava laatu säilyivät erittäin hyvänä koko vuoden.

Ratkaisumme osoittautui oikeaksi: poikkeusoloista huolimatta asiakastyytyväisyytemme säilyi ennätyskorkeana kaikilla mittaamisen osa-alueilla, ja pystyimme takaamaan nopean hoitoon pääsyn kaikkialla Suomessa.

Terveystalo toimii lukuisten kuntien ja kuntayhtymien kumppanina perusterveydenhuollossa, ja olemme kehittäneet toimintamalliamme julkisissa palveluissa pitkäjänteisesti sujuvan hoitoon pääsyn varmistamiseksi. Tuotamme terveyskeskusten vastaanottopalvelut 19 terveysasemalla, ja olemme mukana Espoon terveyskeskuksen palvelusetelikokeilussa. Poikkeusoloista huolimatta olemme pystyneet pitämään ns. T3-ajan eli terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle pääsyn erittäin lyhyenä: koko vuoden 2020 mediaaniaika oli vain 5 päivää. Hoidon saatavuus onkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitusten (Avo-Hilmo) vertailutiedon perusteella ollut Terveystalon terveyskeskusten vastaanottopalveluissa selvästi paremmalla tasolla kuin muilla palveluntuottajilla.

Terveystalon omassa kivijalkaverkostossa lääkärin vastaanotolle on päässyt käytännössä aina samana päivänä. Etäpalveluiden kautta lääkärille pääsi vuonna 2020 ja pääsee jatkossakin sekunneissa. Videovastaanottojen käyttö lisääntyi viime vuonna voimakkaasti (+ 5 000 %), ja Terveystalon erikoislääkäripalvelut ovatkin nyt entistä paremmin kaikkien suomalaisten saatavilla. Terveystalossa ei siis ole syntynyt hoitovelkaa, vaan palvelutasomme säilyi hyvänä myös poikkeuksellisena koronavuotena. Tämä on tärkeää, koska valitettavasti hoitovelan kasvun seuraukset tulevat esiin viiveellä, monet vasta vuosien päästä esimerkiksi lisääntyneinä komplikaatioina diabeetikoilla.

Kaikki saatavilla olevat keinot on nyt otettava nopeasti käyttöön hoitovelan purkamiseksi. Käyttökelpoisia yhteistyömalleja ovat palvelusetelit, henkilöstön vuokraaminen, ulkoistukset ja yhteiskehittäminen, joita kaikkia voidaan lisätä merkittävästi Suomessa. Koronatilanteen jatkuessa myös vilkasta hybridistrategian mukaista koronatestaamista ja koronarokotteiden antamista on syytä jatkaa myös yksityisellä puolella, jotta yhteiskunta toipuu mahdollisimman nopeasti pandemiasta. Terveystalo aloitti ensimmäisenä yksityisenä palvelutuottajana koronatestaamisen ja toisaalta myös rokotteiden antamisen, mikä oli erinomainen osoitus ketteryydestämme sopeuttaa toimintaamme kysynnän muuttaessa muotoaan.

Koronapandemia on opettanut kansainvälisen yhteistyön ja avoimen vertailtavuuden tärkeyttä kaikille suomalaisille. Tällä varmistetaan uusien laadukkaiden diagnostiikka- ja hoitomenetelmien nopea saatavuus myös Suomessa. Terveystalo on jo usean vuoden ajan ollut Suomessa edelläkävijä avoimen laatutiedon raportoinnissa. Viime vuonna kehitimme uuden laatuindeksin, joka koostuu seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista ja jonka avulla johdamme oman toimintamme laatua kaikilla organisaatiotasoilla ja laadun eri osa-alueilla (lääketieteellinen, toiminnallinen, kokemuksellinen ja ammattilaisten kokemuksellinen laatu). Uuden laatuindeksin myötä haastamme kaikki terveysalan valtakunnalliset toimijat avoimeen raportointiin ja toimintojen laadun ja vaikuttavuuden suoraan vertailtavuuteen.

Laatutyötä kehitetään Terveystalossa pitkäjänteisesti. Alkuvuonna 2021 lanseeraamamme Terveystalo Fokus -erikoisyksiköt ovat tästä hyvä esimerkki. Uusiin Fokus-erikoisyksiköihimme kootaan erikoisalojen paras osaaminen, ja ne tarjoavat asiakkaille huipputasoista ja moniammatillista hoitoa entistä sujuvammin. Tulemme jatkossa tekemään entistä enemmän kansainvälistä vertailua näillä valituilla erikoisalueilla ja -aloilla. Uskomme siihen, että avoin, vertailtavissa oleva laatutieto on paras oman toiminnan laadun kirittäjä. Asiakkaillamme on oikeus saada vaikuttavaa, kansainvälisen tason hoitoa myös jatkossa.

Petri Bono
Johtava ylilääkäri

Petri Bono
Johtava ylilääkäri

Takaisin päävalikkoon >