Laatutyö vuonna 2020

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme

Me terveystalolaiset haluamme pysyä kehityksen kärjessä hoidon laadun, läpinäkyvyyden ja vaikuttavuuden mittaamisessa sekä suomalaisen lääketieteen laatutulosten julkaisemisessa. Tarjoamme asiakkaillemme ylivertaisia palvelukokemuksia ja työntekijöillemme
parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet.

Kaikessa toiminnassa meitä ohjaa laatukolmiomme: kokemuksellinen, lääketieteellinen ja toiminnallinen laatu. Takaamme asiakkaillemme vaikuttavimman mahdollisen palvelukokemuksen kehittämällä palveluita entistä laadukkaammiksi ja parantamalla oman toimintamme tehokkuutta meille tärkeää inhimillisyyttä ja empaattisuutta unohtamatta.

Uudistamme suomalaista terveydenhuoltoa rohkeasti ja tarjoamme yhteiskunnalle tuoreita ratkaisuja. Maamme suurimpana yksityisenä terveyspalveluiden tuottajana meillä on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Työmme edistää vuosittain 1,2 miljoonan suomalaisen terveyttä ja samalla
koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Vuonna 2020 kehitimme laadun raportointia ja läpinäkyvyyttä edistävän Laatuindeksin, joka mittaa lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta sekä ennaltaehkäisevää hoitoa. Seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista koostuvalla Laatuindeksillä mittaamme kliinisiä, kokemuksellisia ja prosessituloksia parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Laatuindeksin avulla haastamme kaikki valtakunnalliset toimijat laadun avoimeen raportointiin, jolloin
eri palveluntuottajien vertailtavuus paranee.

Koronapandemia vaikutti myös laatutyöhömme vuonna 2020. Panostimme erityisesti digitaalisten palveluiden saatavuuteen ja koronatestaamiseen ennaltaehkäisevien ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin palveluiden kehityksen ohella. Vastasimme poikkeusoloissa nopeasti kasvavaan kysyntään moninkertaistamalla digitaalisten palvelujemme tarjonnan. Näin asiantuntijamme ovat saatavilla myös etänä ympäri vuorokauden.

Kohokohdat

Noin 3,7
miljoonaa lääkärikäyntiä vuonna 2020
Noin1,8
miljoonaa etävastaanottoa vuonna 2020
Sairaalat94,3
NPS (2019: 89,2)
Hoitoon pääsy (T3)5,7
Julkiset palvelut, kiireetön lääkärin vastaanotto
Chat-lääkäriin noin7
sekunnissa

Avaussanat

“Yksityiset palveluntuottajat olivat vuonna 2020 avainasemassa tukemassa ihmisten terveyttä ja auttamassa yhteiskunnan pitämisessä toimintakykyisenä poikkeuksellisena aikana.”

Lue lisää

Laadun mittarit Terveystalossa

Toimivat mittaristot ovat avain laadun ja toimintamme kehittämiseen. Uskomme tulosten esittämiseen avoimesti ja läpinäkyvästi. Vain tiedon avulla voimme kehittää toimintaamme, ja siksi kehitämme mittaristoamme edelleen yhä parempien tulosten saavuttamiseksi.

Lue lisää

Etäpalvelut

Vuosi 2020 toi etävastaanotoille ennennäkemättömän tarpeen koronan myötä. Terveystalo vastasi siihen ripeästi heti keväällä, ja nyt etänä voi tavata niin lääkärin kuin fysioterapeutinkin. Asiakkaat ovat ottaneet etävastaanotot omakseen.

Lue lisää

Koronapalvelut

Terveystalossa tehtiin hartiavoimin töitä suomalaisen yhteiskunnan toimivuuden takaamiseksi koronavuonna 2020. Vuoden aikana Terveystalo perusti lähes 60 koronatestausyksikköä ja teki jopa 200 000 koronatestiä.

Lue lisää

Olemme sitoutuneita korkeaan laatuun ja kehitystyöhön

Olemme Terveystalossa sitoutuneita korkeaan laatuun ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme ylivertaisen palvelukokemuksen ja työntekijöillemme parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet.

Lue lisää