Tarja Puumala

Tarja Puumala

Neurologian erikoislääkäri

Neurologian asiantuntija

Erikoisalat ja muu pätevyys

Neurologia

Esittely

Olen valmistunut neurologian erikoislääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Nykyisin toimin sekä HYKS:n Meilahden sairaalassa erikoislääkärinä että yksityislääkärinä. Olen perehtynyt laaja-alaisesti neurologian eri osa-alueiden diagnostiikkaan ja hoitamiseen: esim. päänsärky, epilepsia, aivoverenkiertohäiriöt ja liikehäiriöt kuuluvat osaamiseeni. Olen kiinnostunut mm. neurodegeneratiivisista sairauksista, joihin kuuluvat esimerkiksi Parkinsonin tauti ja muistisairaudet. Erityinen kiinnostukseni kohde on vaikeahoitoinen epilepsia. Pyrin hoitamaan potilaitani kokonaisvaltaisesti ja pidän yllä ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti neurologian koti- ja ulkomaisiin koulutuksiin.

Vastaanotto

Otan vastaan yli 16 vuotiaita.

Kielitaito

suomi (äidinkieli), englanti