Irina Järvenpää

Irina Järvenpää

Psykoterapeutti

Näytä vapaat ajat Hinnasto

Esittely

Minulla on pitkä kokemus yksilöiden, parien ja perheiden kanssa työskentelystä liittyen elämänkriiseihin ja erilaisiin mielenterveysongelmiin. Psykoterapialla voidaan hoitaa esimerkiksi masennusta ja ahdistuneisuutta tai siinä voidaan käsitellä ihmissuhteisiin, työhön tai opiskeluun liittyviä ongelmia. Psykoterapeuttisessa työskentelyssä pyrin luomaan luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin ja kohtaamaan jokaisen asiakkaan ainutkertaisena yksilönä. Terapeuttina olen aktiivinen ja keskusteleva. Psykoterapiassa pyritään syventämään asiakkaan itseymmärrystä liittyen esimerkiksi omiin tunteisiin, ajattelu- ja reagointitapoihin. Itseymmärryksen lisääntymisen myötä on usein mahdollista löytää uusia näkökulmia asioihin, mikä osaltaan usein johtaa ongelmien helpottumiseen ja parempaan hyvinvointiin. Tällä hetkellä minulla ei ole valitettavasti tilaa Kelan uusille kuntoutuspsykoterapioille.

Kielitaito

suomi (äidinkieli)

Vastaanotto

Otan vastaan kaikenikäisiä.