Esihenkilöt ovat avainasemassa päihdeongelmien tunnistamisessa

28. helmikuuta 2022

Alkoholi on laillinen päihde, jota käyttää valtaosa suomalaisista. Työnantajalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta puuttua henkilöstönsä vapaa-ajan toimintaan, mutta tilanteissa, joissa vapaa-ajan käyttö vaikuttaa työhön, puuttuminen on perusteltua. Esihenkilöiden tehtävänä on matalalla kynnyksellä kysyä missä mennään, jos hän huolestuu työntekijän toiminnasta. Terveystalon vastaavan työterveyspsykologi Sanna Erosen mukaan suoruus on arvostavaa käytöstä ja kertoo välittämisestä, mutta toisen käytökseen puuttuminen on asia jota suurin osa ihmisistä välttää. Vaikka puheeksiotto on vaikeaa, on suurempi riski siirtää keskustelua pidemmälle.

Päihdeongelmat voivat näkyä esihenkilölle monella tavalla. Usein havainnot ovat aika epämääräisiä ja laittavat miettimään, että onko taustalla jotain mistä pitäisi olla huolissaan. Mahdollisesti yleinen vireystila ja läsnäolo on muuttunut, minkä johdosta töissä ei saa samalla tavalla asioita aikaiseksi kuten aiemmin. Myös sairauspoissaoloja on voinut tulla lisää. Jotta mahdollinen päihdeongelma ei äityisi suureksi, tulee esihenkilöiden osata ottaa asia puheeksi varhaisessa vaiheessa. 

Esihenkilö voi hienovaraisten signaalien lisäksi havaita merkkejä päihteiden käytöstä vapaa-ajan tilanteissa tai työyhteyksissä. Tällöin terassi-illan tai pikkujoulujen jälkeen tarjolla voi olla omailmoitteinen sairauspoissaolo. Selkeästi päihdeongelma voi näyttäytyä työpaikalla, jos henkilö haisee alkoholille, on toistuvasti krapulassa tai jopa päihtyneenä. 

– Jotta hankaliakin asioita voi ottaa puheeksi, työyhteisössä täytyy jo valmiiksi olla sellainen ilmapiiri joka tukee vaikeita keskusteluita. Esihenkilöiden tulee rakentaa hyvä kontakti- ja keskusteluyhteys työntekijöihin jo ennen kuin syntyy ongelmia. Yksi selkeä tapa on esimerkiksi käydä oman yrityksen päihdemalli säännönmukaisesti läpi omassa työyhteisössä. Näin kaikilla on rohkeutta ottaa asia puheeksi esihenkilön kanssa, jos heillä herää huoli kollegasta, kertoo Eronen. 

Miten ilmaisen huoleni? 

Eronen painottaa, että kaikkein tärkeintä puheeksiotossa on valmistautuminen.  

– Konkretisoi riittävästi itsellesi mistä olet huolissasi, jotta osaat sanoittaa asian. Työntekijän tulee ymmärtää, mistä hän palautetta saa. Hae varmuutta puheeksiottoon keskustelemalla asiasta ennakkoon henkilöstövastaavan sekä oman esihenkilösi kanssa. 

Keskustelutilanteessa työntekijällä täytyy olla tilaa kertoa omin sanoin mistä on kyse. Toisinaan tilanteessa tulee uutta tietoa, jolloin on tärkeä myös korjata omia lähtöoletuksia. 

– Keskustelu on väittelyn sijaan vuorovaikutusta, jossa esihenkilöltä odotetaan kykyä aktiiviseen kuunteluun. Jos työntekijä kiistää kaiken, pyydä häntä kertomaan omin sanoin näkemyksensä tilanteesta ja keskity sopimaan jatkotoimenpiteistä. 

Aktiivinen kuuntelu* on: 

  1. Vastaanottavaista. Kuuntelija pitää viestiä tärkeänä ja merkityksellisenä. 
  2. Keskittynyttä. Kuuntelija keskittyy asiaan koko olemuksellaan. 
  3. Kunnioittavaa. Kuulemme puhujaa sellaisena kun hän on. 
  4. Kärsivällistä. Kuuntelija luottaa siihen, että puhuja kertoo asiat silloin kun hän on siihen valmis. 

Jo pelkkä huolen ottaminen puheeksi voi hyvin usein sytyttää sisäisen motivaation asioiden korjaamiseen. Vaikka työntekijä keskustelussa kiistäisi huolen, hän voi saada keskustelusta kimmokkeen muuttaa asioita.  

– Huolen ilmaiseminen on välittämistä työntekijän hyvinvoinnista. Hoitoon ohjaus tai muu rajojen laittaminen antaa aina mahdollisuuden muutokselle, Eronen päättää. 

Lisää tukea esihenkilöille päihdeongelmiin puuttumiseen 

Terveystalossa on uudistettu päihdeongelmien hoitomalli ja laadittu sitä tukemaan myös työpaikan päihdeongelmien puuttumiseen esihenkilövalmennus. Valmennus tarjoaa esihenkilöille tietoa ja työkaluja päihdeongelmien tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja toimenpiteisiin tarttumiseen varhaisessa vaiheessa. Koulutus sopii kaiken kokoisten työpaikkojen esihenkilöille ja sen voi suorittaa täysin etänä ja itselle parhaiten sopivana ajankohtana. 

Lisätietoa uudistetusta päihdemallista, valmennuksesta sekä päihdeongelmien hoitamisesta saat 16.3. klo 8:30-9:15 järjestettävässä webinaarissamme. Ilmoittaudu mukaan tapahtumasivullamme.

*Lähde: Ennakoiva ohjaus työelämässä –hankkeen verkkojulkaisu: Työelämän sosiaaliset ja Vuorovaikutustaidot 

Tutustu myös muihin työterveyden sisältöihin

Artikkeli

Ajankohtaista koronaviruksesta työnantajalle

Tältä sivulta löydät kootusti työnantajalle ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen huomioimisesta työpaikalla, koronavirustestauksesta ja -rokotuksista sekä siitä, miten poikkeusoloissa kannattaa toimia.

Artikkeli

Luulitko ettei kukaan työpaikallasi koe vähemmistöstressiä – vinkit esihenkilöille vähemmistöstressin minimointiin

Yhdenvertaisuutta juhlistavan Pride-tapahtuman teema tänä vuonna on Kohtaamisia. Teema korostaa Pride-tapahtuman perustehtävää: ihmisten kohtaamisten mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näillä kohtaamisilla. Työpaikalla kohtaamisia syntyy runsaasti ja on esihenkilöiden vastuulla rakentaa kulttuuria, jossa nämä kohtaamiset ovat yhdenvertaisia eivätkä syrji ketään. Terveystalon työterveyspsykologi Anu Harjumaaskola on koonnut vinkit esihenkilöille vähemmistöstressin minimointiin.

Artikkeli

Yhdenvertainen työelämä lisää sujuvuutta, työtehoa ja sitoutuneisuutta

Työn äärellä vietetään iso osa elämästä ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuus töissä on siksi erityisen tärkeää. Tuomme koko potentiaalimme töihin vain, jos koemme olevamme turvallisessa ympäristössä ja että töissä saa olla kokonainen oma itsensä. Jos arjessa kokee joutuvansa piilottelemaan itseään se nakertaa myös jaksamista. Yhdenvertaisuudella ja monimuotoisuudella ja näiden edistämisellä on näin suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin, suoritukseen, organisaation maineeseen ja tulokseen sekä työnantajakuvaan. Terveystalon työterveyspsykologi Anu Harjumaaskola kertoo, millaisilla teoilla työyhteisöissä voidaan varmistaa ja vaalia yhdenvertaisuutta.

Artikkeli

Loma on parasta aikaa palautumiselle – näin valmistaudut lähestyvään lomaan

Loma lähestyy, ihanaa! Tauko ja hengähdys työelämästä on kuormittavan vuoden jälkeen tarpeen itse kullekin. Loman suunnittelua ei kuitenkaan kannata liikaa aikatauluttaa, jotta loma pysyy palauttavana.

Artikkeli

Vastaanotoillamme voi 1.6. alkaen asioida myös hengitystieoireisena

Terveystalo perusti flunssaklinikat keväällä 2020 äkillisen koronapandemian tarpeisiin. Koronatilanteen ja viranomaisohjeistusten muututtua me Terveystalossa puramme flunssaklinikat ja hoidamme myös hengitystieoireisia asiakkaitamme kaikilla vastaanotoillamme keskiviikosta 1.6.2022 alkaen. Poikkeuksena ovat koronatartuntaa epäilevät ja koronaa sairastavat potilaat, joiden kotona tai laboratoriossa tehdyn koronatestin positiivisesta tuloksesta on alle viisi vuorokautta. Heidät ohjaamme asioimaan etäkanavissamme eli chat-, video- tai puhelinvastaanotoillamme.

Artikkeli

AITO Työterveys on osa Terveystaloa 1.6.2022 alkaen

AITO Työterveys fuusioituu Terveystalon kanssa 1.6.2022. Yhdistymisen myötä AITO Työterveyden toimipisteisiin ja ajanvaraukseen tulee muutoksia 25.5.2022 alkaen.