Kolme hoitajaa juttelee taukohuoneessa pöydän ääressä
Terveystalo opiskelijalle

Terveydenhuollon opiskelijat

Terveystalon tärkeimmän tekijät ovat kukin oman alansa huippuosaajia. Tiedämme, että huipuksi kasvaa vain tekemällä ja harjoittelemalla -hyvässä opissa. Haluammekin tarjota myös uransa alkuvaiheessa oleville tulevaisuuden tekijöille mahdollisuuden päästä osaksi joukkoamme. Terveystalossa pääset kasvattamaan ammattitaitoasi turvallisessa, osaavassa ja mukavassa työyhteisössä. ​

Monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia Terveystalossa

Haluamme tukea terveydenhuollon opiskelijoiden valmistumista mahdollistamalla erilaisia harjoittelumahdollisuuksia opintojen eri vaiheisiin. Terveystalossa tarjoammekin laajan kirjon ammatillisesti mielenkiintoisia harjoittelumahdollisuuksia. Opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita eri Terveystalon liiketoimintaosa-alueille:

Terveystalon omat toimipisteet - Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja Pohjoismaiden johtava työterveystoimija. Terveystalolla on kattava toimipisteverkosto, joka ulottuu Hangosta Inariin. Työterveyshuoltomme panostaa sairauksien ennaltaehkäisyyn, mutta sairauden tai tapaturman sattuessa Terveystalossa pääsee nopeasti parhaaseen hoitoon. 

Terveystalon Henkilöstöpalvelut - Terveystalo tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita hyvinvointialueilla sekä yksityisille yrityksille lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on henkilöstöpalveluita perusterveydenhuoltoon, työterveyteen, erikoissairaanhoitoon ja suunterveyteen sekä kokonaisulkoistettuja hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon.

Terveystalon Kumppanuusratkaisut - Julkisen sektorin Kumppanuusratkaisuissamme puolestaan pääset työskentelemään Terveystalolle kokonaan ulkoistetuilla terveysasemilla. Terveysasemillamme pääset työskentelemään terveysasematyöhön kehittämämme moniammatillisen tiimimallin mukaisesti: pyrimme ratkaisemaan asiakkaan hoidon tarpeen tämän ensimmäisen yhteydenoton aikana, mikä sujuvoittaa ammattilaistemme työtä ja asiakkaan hoitoon pääsyä.

Miksi harjoitteluun Terveystaloon?​

 • Terveystalossa tarjoamme sinulle mahdollisuuden lähteä luomaan itsellesi omannäköistä uraa. Harjoittelussa meillä pääset kouluttautumaan ja kehittymään tulevaisuuden ammattilaisena.

 • Terveystalosta saat inhimillisen työntekopaikan, jossa elämääsi jää työn ohessa tilaa niille kaikista tärkeimmille asioille. Tuemme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista muun muassa erilaisin vuoro- ja työaikajärjestelyin sekä etätyön mahdollistamalla. Emme vain siksi, että se on tutkitusti toimivaa, vaan ennen kaikkea siksi, että se on inhimillistä.

 • Panostamme ammattilaistemme osaamisen kehittämiseen niin tekemällä, toisilta oppimalla kuin koulutusten kautta.

 • Terveystalossa kaikki tekemisemme perustuu viimeisimpään lääketieteelliseen tutkimukseen ja tutkittuun tietoon hoidon vaikuttavuudesta. Meillä Terveystalossa sekä hoidon laatu että potilaidemme ja ammattilaistemme hyvinvointi on aina etusijalla.

 • Terveystalossa saat harjoittelupaikan, joka on tutkitusti terveyspalvelualan ammattilaisten suosikki (Universumin ammattilaistutkimus ja opiskelijatutkimus 2020, 2021, 2022 ja 2023).

 • Turvallisen, osaavan ja mukavan terveystalolaisen työyhteisön – niin etänä kuin kivijalassakin. Harjoittelu Terveystalossa on monesti alku vuosien uralle talossa.

Mitä lupaamme opiskelijoille?

Terveysalan opiskelijoiden harjoitteluiden ohjaus toteutetaan Terveystalossa Sosiaali- ja terveysministeriön antamien asetusten mukaisesti. Tämän myötä opiskelijat saavat asianmukaisen perehdytyksen terveydenhuollon toimintaan ja arvoperustaan. Työssäoppimisen ja ohjatun harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti opintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelussa Terveystalossa pääset kehittämään osaamistasi ja ammattitaitoasi tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisena.

"Pyrin siihen, että opiskelijalla olisi mahdollisimman hyödyllinen, opettava, stressivapaa ja sopivan rento harjoittelujakso. Rentous ja hauskuus ei sulje pois ammattimaista ohjaamista. Opiskelijat ovat olleet erityisen iloisia siitä, että he ovat saaneet Terveystalossa monipuolisen harjoittelujakson, jossa he ovat saaneet kokea kuuluvansa myös työyhteisöömme. Ohjaajana, minulle on erityisen tärkeää se, että opiskelija tekee samaa mitä minäkin!" kertoo Turussa opiskelijaohjaajana toimiva Elina.

Terveystalossa olemme kaikki samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Arvostamme moninaisuutta, ja Terveystalossa meillä jokaisella on vastuu inklusiivisen työilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä.

Miten pääsen Terveystaloon harjoitteluun?

Terveystaloon pääsee harjoitteluun Terveystalon oman harjoitteluhaun kautta. Haemme harjoittelijoita kaksi kertaa vuodessa

 • alkusyksyllä seuraavan kevään harjoittelupaikkoihin
 • alkukeväällä seuraavan syksyn harjoittelupaikkoihin

Katso avoimet haut opiskelijoiden työpaikat -osiossa.

Terveystalossa sairaanhoitajat ovat erilaisten sairauksien asiantuntijoita ja heitä työskentelee muun muassa sairaanhoitajien vastaanotolla, asiakaspalvelussa ja Terveystalon sairaaloissa. Sairaanhoitajana meillä Terveystalossa voi toimia erilaisissa erityisrooleissa, kuten leikkaus-, astma-, diabetes-, muisti- ja haavahoitajana.

Tarjoamme sairaanhoitaja/terveydenhoitaja koulutusohjelman opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa eri mittaisia harjoitteluita Terveystalon yksiköissä. 

Terveystalossa voit suorittaa muun muassa harjoitteluita, jotka sijoittuvat sairaanhoitajan vastaanotolle tai leikkaussaliin. Lasten Terveystalo -yksiköissä pääset harjoittelemaan lapsiasiakkaiden parissa. Katso Lasten Terveystalon toimipisteet täältä. 

Leikkaussalissa suoritettavat harjoittelut on mahdollista suorittaa Terveystalon sairaaloissa. Sairaalatasoissa yksiköitä Terveystalossa ovat 

 • Terveystalo Helsinki Kamppi                         
 • Terveystalo Hyvinkää                                
 • Terveystalo Joensuu                     
 • Terveystalo Jyväskylä                               
 • Terveystalo Kouvola                     
 • Terveystalo Kuopio                                  
 • Terveystalo Lahti                                   
 • Terveystalo Lappeenranta                            
 • Terveystalo Oulu                                    
 • Terveystalo Pori Lääkäritalo                        
 • Terveystalo Rovaniemi Revontulikeskus               
 • Terveystalo Ruoholahti Porkkalankatu 
 • Terveystalo Savonlinna                              
 • Terveystalo Seinäjoki                               
 • Terveystalo Tampere Rautatienkatu                            
 • Terveystalo Turku Aninkainen            
 • Terveystalo Turku Pulssi                

Voit hakea Terveystaloon harjoitteluun Terveystalon oman harjoitteluhaun kautta Terveystalon avoimien työpaikkojen Opiskelijat-osiossa. Haemme harjoittelijoita kaksi kertaa vuodessa:

 • alkusyksyllä seuraavan kevään harjoittelupaikkoihin
 • alkukeväällä seuraavan syksyn harjoittelupaikkoihin.

Työterveyshuollon harjoittelu 

Työterveyshoitajana olet etulinjassa seuraamassa työ- ja elinkeinoelämään liittyviä muutoksia ja kehitystä. Työterveyshuollon asiantuntijana työterveyshoitaja ennaltaehkäisee, edistää ja hoitaa sekä työntekijöiden, työpaikkojen että työyhteisöjen terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. 

Ensimmäinen askel työterveyshoitajan uralle Terveystalossa lähtee liikkeelle työterveyshuollonharjoittelun suorittamisesta meillä. Valmistuttuasi terveydenhoitajaksi voit hakea mukaan myös Terveystalon Tulevaisuuden osaaja työterveyshoitajaksi -ohjelmaan, jossa pääset entisestään syventämään osaamistasi työterveyshuollon ammattilaisena! Lue lisää Terveystalon työterveyshoitajan ja Tulevaisuuden osaaja -ohjelman kasvatin Eeron kokemuksista!

Terveydenhoitaja, voit hakea Terveystaloon harjoitteluun Terveystalon oman harjoitteluhaun kautta Terveystalon avoimien työpaikkojen Opiskelijat-osiossa. Haemme harjoittelijoita kaksi kertaa vuodessa:

 • alkusyksyllä seuraavan kevään harjoittelupaikkoihin
 • alkukeväällä seuraavan syksyn harjoittelupaikkoihin

Onko ihmisten ja yritysten hyvinvointi kiinnostuksesi kohde? Oletko työskentelytavoiltasi ratkaisukeskeinen ja nautitko tiimityöskentelystä? Jos vastasit kyllä, saatat olla etsimämme tulevaisuuden työterveyshoitaja!

Lue lisää työterveyshoitajan työstä Terveystalossa
!

Terveystalon bioanalyytikot ovat kliinisen laboratoriotyön huippuosaajia ja meillä onkin Terveystalossa yli 140 laboratoriotoiminnan yksikköä​. Bioanalyytikoiden tehtävänkuva Terveystalossa on monipuolinen, näytteenoton lisäksi tehtävä sisältää laaja-alaisen paikallisen tutkimusvalikoiman ylläpitotehtäviä, tulosten arviointia ja raportointia.

Laboratorioanalytiikan ja näytteenoton lisäksi pääset syventämään osaamistasi kliinisen fysiologian ja neurofysiologian kokonaisuuksilla. Tärkeä osa työtä on niin ikään asiakaspalvelu sekä potilaan ja kollegojen ohjaaminen tutkimuksia varten ja näytteenottoon valmistauduttaessa.

Tarjoamme bioanalyytikon koulutusohjelman opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa eri mittaisia harjoitteluita Terveystalon laboratoriotoiminnan yksiköissä. Terveystalossa voit suorittaa seuraavat harjoittelut: 

 • asiakaspalvelun ja näytteenoton harjoittelu
 • kliinisen fysiologian harjoittelun
 • kliininen neurofysiologian harjoittelun (Terveystalo Uniklinikka, Helsinki)

Bioanalyytikko, voit hakea Terveystaloon harjoitteluun Terveystalon oman harjoitteluhaun kautta Terveystalon avoimien työpaikkojen Opiskelijat-osiossa. Haemme harjoittelijoita kaksi kertaa vuodessa:

 • alkusyksyllä seuraavan kevään harjoittelupaikkoihin
 • alkukeväällä seuraavan syksyn harjoittelupaikkoihin

Opintojen loppuvaiheessa suoritettuasi 2/3 opinnoistasi voit tehdä Terveystalossa laboratoriotyötä joustavasti esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin.

Lue lisää bioanalyytikon työstä Terveystalossa!

Terveystalon kuvantamispalvelumme kattavat röntgen-, ultraääni-, mammografia-, luuntiheysmittaus-, tietokonetomografia-, kartiokeila TT- sekä magneettitutkimukset, ja niissä työskentelee yli 200 röntgenhoitajaa ja yli 100 radiologia.

Ammattilaisemme tekevät yksikön palvelutarjonnasta riippuen muun muassa röntgentutkimuksia, mammografiatutkimuksia, magneettikuvauksia, tietokonetomografiatutkimuksia ja kartiokeilatietokonetomografioita sekä luuntiheysmittauksia. Tärkeä osa työtä on niin ikään potilaan vastaanotto ja ohjaaminen tutkimuksia varten. Tutustu kuvantamispalveluihimme ja röntgenhoitaja-Antin kokemuksiin työstä Terveystalossa!

Tarjoamme röntgenhoitajakoulutusohjelman opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa eri mittaisia harjoitteluita Terveystalon kuvantamisen yksiköissä. 

Röntgenhoitaja, voit hakea Terveystaloon harjoitteluun Terveystalon oman harjoitteluhaun kautta Terveystalon avoimien työpaikkojen Opiskelijat-osiossa. Haemme harjoittelijoita kaksi kertaa vuodessa:

 • alkusyksyllä seuraavan kevään harjoittelupaikkoihin
 • alkukeväällä seuraavan syksyn harjoittelupaikkoihin

Lue lisää röntgenhoitajan työstä Terveystalossa!

Tarjoamme lähihoitajaopiskelijoille harjoittelupaikkoja Terveystalon Kumppanuusratkaisuissa. Terveystalon Kumppanuusratkaisujen harjoittelupaikat sijoittuvat muun muassa julkisen sektorin terveysasemille, neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon sekä kotihoitoon. 

Voit myös hakea suunterveyden suuntaavien opintojen harjoitteluun Terveystalon suunterveyden toimipisteisiin. 

Voit hakea Terveystaloon harjoitteluun Terveystalon oman harjoitteluhaun kautta Terveystalon avoimien työpaikkojen Opiskelijat-osiossa. Haemme harjoittelijoita kaksi kertaa vuodessa:

 • alkusyksyllä seuraavan kevään harjoittelupaikkoihin
 • alkukeväällä seuraavan syksyn harjoittelupaikkoihin

Terveystalossa tarjoamme psykologian opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa yliopisto-opintoihin sisältyvä viiden kuukauden harjoitusjakso. Harjoittelujakson aikana opiskelija tutustuu työterveyspsykologin työhön. Terveystalo on ollut pitkään alan vetovoimaisin työpaikka lääketieteen ja terveysalan opiskelijoiden sekä terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Meillä myös opiskelijat pääsevät osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. 

Harjoittelupaikat haetaan valtakunnallisen haun kautta. Tiedotamme harjoitteluhausta avoimien työpaikkojemme Opiskelijat-osiossa. 

Tutustu psykologina työskentelyyn Terveystalossa!

Lääketieteen kandidaatit

Lääketieteen kandidaatit

Monipuolisia uramahdollisuuksia nuorille lääkäreille: lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt, kesäkandipaikat, terveyskeskustyön perusteet, päivystyskoulu ja paljon muuta.

Tutustu työhön Terveystalossa

Tilaa ammattilaisuutiskirje Ammattilaisille

Tilaa ammattilaisuutiskirje

Tilaamalla Terveystalon ammattilaisuutiskirjeen saat ensimmäisenä sähköpostiisi tiedot ajankohtaisista uramahdollisuuksista ja koulutuksistamme sekä inspiroivia vinkkejä työelämään. Lähetämme uutiskirjeen sinulle noin kerran kuukaudessa. Tilaus on mahdollista peruuttaa koska tahansa sähköpostista löytyvän peruutuslinkin kautta.

Inkeri Harju, työterveyshoitaja työpaikat Terveystalo

Työterveyshoitajaksi Terveystaloon

Työterveyshoitaja, ota urallasi uusi askel ja tule töihin tärkeimmän tekijöiden moniammatilliseen joukkoon! Terveystalossa pääset osaksi kehittymishaluista ja osaavaa ammattilaistemme yhteisöä. Meillä tulet työpaikkaan, jossa sekä hoidon laatu että potilaidemme ja ammattilaistemme hyvinvointi on aina etusijalla. Kaikki, mitä teemme, perustuu tieteellisesti todistettuun tehoon hoidon vaikuttavuudesta. Uskomme, että tieto lisää terveyttä.

Röntenhoitaja työssään

Röntgenhoitajaksi Terveystaloon

Röntgenhoitaja, ota urallasi uusi askel ja liity tärkeimmän tekijöiden moniammatilliseen joukkoon! Terveystalossa pääset osaksi kehittymishaluista ja osaavaa ammattilaistemme joukkoa. Meillä tulet työpaikkaan, jossa sekä hoidon laatu että potilaidemme ja ammattilaistemme hyvinvointi on aina etusijalla. Uskomme, että tieto lisää terveyttä.

Bioanalyytikko työpaikat Terveystalo

Bioanalyytikoksi Terveystaloon

Bioanalyytikko, ota urallasi uusi askel ja liity tärkeimmän tekijöiden moniammatilliseen joukkoon! Terveystalossa pääset osaksi kehittymishaluista ja osaavaa ammattilaistemme joukkoa. Meillä tulet työpaikkaan, jossa sekä hoidon laatu että potilaidemme ja ammattilaistemme hyvinvointi on aina etusijalla. Uskomme, että tieto lisää terveyttä.

Silmälasipäinen hammashoitaja katsoo kameraan ja hymyilee maskin takaa työnsä lomassa.

Hammashoitajaksi Terveystaloon

Hammashoitaja, ota urallasi uusi askel ja liity tärkeimmän tekijöiden moniammatilliseen joukkoon! Terveystalon hammashoitajana pääset osaksi kehittymishaluista ja osaavaa ammattilaistemme joukkoa, jossa voit tehdä töitä osa- tai kokoaikaisesti. Meillä tulet työpaikkaan, jossa sekä hoidon laatu että potilaidemme ja ammattilaistemme hyvinvointi on aina etusijalla. Uskomme, että tieto lisää terveyttä.

Työ hoitajana Työ hoitajana

Työ hoitajana

Terveystalossa jokainen pääsee tekemään sitä, mikä on itselle tärkeintä. Me kaikki haluamme nähdä hymyjä ja kuulla helpotuksen huokauksia, siksi keskitymme olennaiseen: terveyteen. Meitä hoitoalan ammattilaisia on talossa jo lähes 4000, ja kehittymishaluinen ja osaava joukkomme kasvaa koko ajan Tarjoamme laajan kirjon ammatillisesti mielenkiintoisia työmahdollisuuksia niin Terveystalon lääkäri- ja sairaalayksiköissä, omilla ulkoistetuilla terveysasemillamme, julkisen puolen yhteistyöpisteissämme kuin digiterveyden digihoitajatiimissäkin. Tervetuloa tärkeimmän tekijöiden moniammatillisen joukkoon!

Tarinoita tärkeimmän tekijöistä

Nuori nainen katsoo toiveikkaana tulevaisuuteen. Kuvassa myös Universumin badge. Artikkeli

Opiskelijat: Terveystalo on jälleen yksi alan houkuttelevimmista työnantajista

Lääketieteen ja terveysalan opiskelijat ovat valinneet Terveystalon terveydenhuoltoalan toiseksi houkuttelevimmaksi työnantajaksi Universumin toteuttamassa työnantajakuvatutkimuksessa, johon vastasi tänä vuonna yli 1800 alan opiskelijaa. Jo työelämässä olevien ammattilaisten mielestä Terveystalo on houkuttelevin työnantaja neljättä kertaa peräkkäin.

Piia Bimbergin ja Joni Saarelan yhteiskuva. Artikkeli

Antoisaa yhteistyötä – psykiatrinen sairaanhoitaja Piia ja psykiatri Joni ovat lyömätön työpari

Tärkeimmän tekijät, psykiatrian erikoislääkäri Joni Saarela ja psykiatrinen sairaanhoitaja Piia Bimberg, auttavat työssään mielen haasteiden, neuropsykiatristen vaikeuksien ja riippuvuussairauksien kanssa kamppailevia suomalaisia paikallisesti Meri-Lapissa ja maanlaajuisesti koko Suomessa. Piia ja Joni tekevät paljon yhteistyötä mielen hyvinvoinnin, työterveyshuollon ja muiden erikoisalojen ammattilaisten kanssa. Työpari työskentelee tiiviisti yhdessä esimerkiksi aikuisten ADHD-diagnostiikan parissa. Työssään Jonille ja Piialle tärkeintä ovat kohtaamiset, mahdollisuus keskittyä olennaiseen sekä moniammatillinen yhteistyö.

Kaksi ihotautilääkäriä juttelee keskenään iloisesti Artikkeli

Valttina visuaalisuus – ihotautien erikoislääkärin tärkein työväline on harjaantunut silmä

Ihotautilääkäri tutkii ja hoitaa allergioita, ihon sairauksia sekä iholla ilmeneviä yleissairauksia sekä tekee monesti ihon pientoimenpiteitä. Moni potilas ei tiedä, että ihotautilääkärin työ poikkeaa monen muun lääkärin työstä usealla tapaa: diagnoosi perustuu usein silmällä tehtävään arviointiin, ja laboratoriokokeita tarvitaan ani harvoin. Ihotautilääkärin työssä vuorovaikutustaidot nousevat erityisellä tavalla keskiöön – monelle ehkä yllättävästäkin syystä. Dermatologit Ave Kokk ja Eriika Mansikka ovat nyt luvanneet kertoa työstään ja paljastaa, mikä siinä on heidän mielestään kaikkein tärkeintä.

Terveystalon työterveys sai NLY:n koulutuspaikkakyselyssä jälleen 5 tähteä Artikkeli

Terveystalon työterveys sai NLY:n koulutuspaikkakyselyssä jälleen 5 tähteä

Jo kuudetta kertaa tehty selvitys listaa Suomen parhaat erikoistuvien lääkäreiden koulutuspaikat. Kyselyn tulos paljastaa, että Terveystalon työterveys on erikoistuvien lääkäreiden mielestä 5 tähden arvoinen koulutuspaikka – koko Suomen laajuisesti.

Mieshammaslääkäri katsoo kameraan ja hymyilee työpisteellä Artikkeli

Hammaslääkäri Jonni löysi unelmatyönsä Terveystalosta – johtamisen laatu löi ällikällä: ”Saan toteuttaa itseäni”

Jonni Nykänen löysi Terveystalosta työpaikan, jossa hän saa vapaasti toteuttaa itseään hammaslääkärin työssä. Nyt hän kertoo, miten hyvä johtaminen ja selkeät prosessit helpottavat työarkea ja auttavat keskittymään olennaiseen.

Nuori mieshoitaja mittaa asiakkaan verenpainetta Artikkeli

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalassa 2023

Terveystalon sotealalle kouluttava ja sitouttava juniorityö sai tunnustusta Rekrygaalan Vuoden rekrytointiteko -ehdokkaana. Vuoden rekrytointiteon finalistit julkistettiin 11.10. ja voittaja palkittiin 2.11. järjestetyssä Rekrygaalassa, joka palkitsee vuosittain rekrytointialan parhaat teot ja tekijät.