Virtsankarkailu

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi tarkoittaa tahatonta virtsan valumista joko ponnistamisen (kuten yskäisy, aivastaminen tai fyysinen rasitus) yhteydessä (ponnistusinkontinenssi) tai pakonomaisen virtsaamistarpeen myötä (pakkoinkontinenssi). Joskus nämä inkontinenssityypit esiintyvät yhdessä (yhdistelmäinkontinenssi). Naisilla ponnistuskarkailu on tavallista, kun taas miehillä sitä ilmenee harvoin. Pakkoinkontinenssiä esiintyy sekä naisilla että miehillä ja sitä aiheuttavat virtsatieinfektiot, virtsarakon yliaktiivisuus ja eturauhassairaudet. Ponnistuskarkailua voidaan hoitaa leikkauksella (nauhaleikkaus), ja pakkokarkailua lääkehoidolla. Ylivuotokarkailu liittyy rakon vakavaan tyhjenemishäiriöön (virtsaumpi), joka tulee hoitaa katetroinnein tai leikkauksella.

Virtsankarkailun tutkiminen                          

Virtsankarkailun tutkimuksia tekevät urologit ja naispotilaille myös gynekologit. Karkailutyypin selvittäminen tehdään usein miten haastattelun perusteella ja tarvittaessa oirekyselylomakkeita käyttäen. Virtsankulkututkimuksia ovat flowmetria ja jäännösvirtsan määritys ja virtsanäytteen tutkiminen (PLV ja u-bakteeriviljely). Ponnistusvirtsankarkailussa voidaan tehdä ns. yskitystesti. Joskus tarvitaan kystoskopiatutkimusta asian selvittämiseksi.

Virtsakarkailu eli virtsainkontinenssin hoito

Virtsankarkailuun on todettu olevan hyötyä seuraavista elintapamuutoksista: painonhallinta, ummetuksen hoito, tupakoinnin lopettaminen ja lantionpohjan hyvän lihaskunnon ylläpito. Ns. rakon kouluttaminen eli ajoitettu virtsaaminen hiljalleen virtsaamisväliä pidentämällä voi helpottaa lieväoireista inkontinenssia.

Virtsankarkailun hoito riippuu virtsankarkailun tyypistä. Naisten ponnistusvirtsankarkailua hoidetaan yleensä paikallispuudutuksessa tehtävällä nauhaleikkauksella, mikäli omatoimiset tai fysioterapeutin ohjaamat lantionpohjan lihasharjoitteet eivät vähintään 3kk ajan toteutettuna auta riittävästi. Miehillä ponnistusvirtsankarkailu on harvinaisempaa, ja sitä voidaan myös hoitaa fysioterapian tai leikkauksellisin keinoin. Lääkehoidolla on yleensä vaatimaton teho ponnistuskarkailuun.

Pakkovirtsankarkailu on yleensä yliaktiivisen virtsarakon oire tiheävirtsaisuuden ja virtsapakko-oireen lisäksi. Pakkovirtsankarkailua voidaan hoitaa pääsääntöisesti virtsarakkoa rauhoittavalla lääkehoidolla ja harvoin tarvitaan leikkaushoitoa. Naisten lieväoireiseen karkailuun voidaan vaikuttaa paikallisella, emättimeen annosteltavalla estrogeenihoidolla. Sekä miesten että naisten pakkoinkontinenssiin tehoavat yleensä hyvin suun kautta otettavat lääkkeet. Jos tablettilääkitys ei auta riittävästi tai sovi, voidaan karkailua hoitaa rakkolihakseen ruiskutettavalla Botox-lääkeaineella. Yhdistelmävirtsankarkailussa hoidetaan ensisijaisesti sitä karkailutyyppiä, joka haittaa eniten. Tarvittaessa hoidetaan molempia karkailutyyppejä.

Mikäli virtsankarkaaminen on ns. ylivuoto-tyyppistä eli aiheutuu virtsarakon vajaasta tyhjenemisestä, pyritään korjaamaan virtsarakon tyhjenemishäiriötä (lääkitys, katetroinnit tai leikkaushoito).

 

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Urologi