Interpersonaalinen psykoterapia (IPT)

Interpersonaalinen psykoterapia (IPT) on lyhytterapeuttinen menetelmä masennuksen hoitoon. Interpersonaalisen psykoterapian lähtökohtana on masennuksen ja viimeaikaisten elämäntapahtumien välisen yhteyden tarkastelu keskustelemalla. Terapian keskiöön valitaan jokin ihmissuhteisiin liittyvä ongelma-alue, esimerkiksi surun tai rooliristiriidan käsittely. Terapiassa annetaan tietoa masennuksesta ja pyritään vähentämään masennukseen usein kuuluvia itsesyytöksiä.

Interpersonaalinen psykoterapia (IPT)

Lyhytterapiajaksoon kuuluu tavallisesti noin 10–20 käyntiä. Suunnitelma terapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa.

Varaa aika interpersonaaliseen psykoterapiaan perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos koet tärkeänä ihmissuhteisiin liittyvien aiheiden käsittelyn osana masennusoireidesi hoitoa.

Interpersonaalinen psykoterapia (IPT) lyhyesti

  • masennusoireiden hoito
  • ihmissuhteisiin liittyvän ongelma-alueen käsittely

Etäasiointi

Voit asioida etävastaanotolla useimpien asiantuntijoidemme kanssa. Asioi heti tai varaa aika.