Diabeteshoitaja

Diabeteshoitajan työnkuvaan kuuluu sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavan hoidon ohjaus ja omahoidon seuranta. Tavoitteena on diabetesta sairastavan hyvä elämänlaatu ja toimitakyky sairaudesta huolimatta. Olipa kyseessä mikä diabetestyyppi hyvänsä, on diabeteksen hoidossa tärkeää saavuttaa hyvä hoitotasapaino niin verensokerin, verenpaineen kuin kolesteroliarvojenkin suhteen. Diabeteshoitaja auttaa kaikessa tässä.

Diabeteshoitaja ohjaa eri diabetestyyppien hoidossa ja omahoidon seurannassa sairauden eri vaiheissa. Tavoitteena on diabetesta sairastavan hyvä elämänlaatu ja toimintakyky sekä diabeteksen akuuttien komplikaatioiden ja lisäsairauksien ehkäiseminen.

Diabetes on yhteisnimitys ryhmälle sairauksia, joissa verensokeri on normaalia korkeampi. Diabetestyypistä riippumatta tavoitteena on hyvä hoitotasapaino, jossa verensokerin lisäksi huomioidaan verenpaine ja kolesteroliarvot.

Diabetes tai kohonnut riski sairastua diabetekseen voi nousta esiin esimerkiksi terveystarkastuksessa tai lääkärin vastaanottokäynnillä. Diabeteksen toteamiseen tarvitaan verensokeripitoisuuden määritys. Diabeteksen tyypillisimpiä oireita ovat kasvava virtsan määrä, lisääntynyt janon tunne, painon lasku ja väsymys.

Diabeteshoitajalle voit varata ajan, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa missä tahansa sairastamasi diabeteksen vaiheessa. Diabeteshoitajan vastaanotolle voit hakeutua myös ennaltaehkäisevästi silloin, kun sinulla ei ole vielä diagnosoitu diabetesta, mutta epäilet riskisi sairastua kohonneen. Diabeteshoitajalle päädytään usein myös lääkärin lähetteellä tai toisen hoitajan suosituksesta.

Mitä diabeteshoitajan vastaanotolla tapahtuu?

Diabeteshoitajan vastaanotolla saat tukea sairauden hoidon kannalta tärkeissä asioissa, kuten lääkehoidossa ja omaseurannassa. Omaseuranta on diabeetikon tärkein työkalu sairauden hoidossa sekä hoitotasapainon saavuttamisessa ja säilyttämisessä.

Hoitotasapainon saavuttamisen kannalta keskeistä on diabetesta sairastavan omahoidon hallinta ja toteuttaminen. Omahoito tarkoittaa päivittäisiä hoitopäätöksiä ja tekoja, kuten verensokerin mittaamista, ruokapäiväkirjan pitämistä sekä liikunnasta huolehtimista.

Vastaanotolla laaditaan tai päivitetään hoitosuunnitelma ja käydään läpi omahoidon toteutumista. Hoitosuunnitelmassa sovitaan hoidon tavoitteet, keinot, arviointi ja seuranta. Yksilöllinen hoitosuunnitelma mietitään yhdessä hoitavien ammattilaisten ja asiakkaan kanssa. Suunnitelman perustana on lääkärin tekemä diagnoosi, lääkemääräykset sekä mahdolliset jatkotutkimukset.

Diabeteshoitaja pitää huolen siitä, että kaikki hoitoon kuuluva on järjestyksessä; esimerkiksi lääkityksen annostelu ja toteutus, lääkemääräykset, silmänpohjakuvat, säännölliset laboratoriotutkimukset, munuaiskontrollit sekä itse toteutetut verensokerin ja verenpaineen mittaukset.

Saat neuvontaa myös silloin, kun sinulla ei ole vielä diabetesta: tyypin 2 diabetesta voi ennaltaehkäistä pitkäjänteisillä elintapamuutoksilla, joiden toteuttamiseen saat tukea diabeteshoitajalta.

Asiantuntijat

Palvelu sisältyy näihin kategorioihin

Ajanvaraus

Varaa aika verkossa tai puhelimitse asiakaspalvelustamme.

Diabeteksen hoito

Palvelut

Endokrinologi

Endokrinologi tutkii ja hoitaa hormoneja tuottavien eli endokrinologisten elinten sairauksia. Endokrinologiset eli hormoneja tuottavat elimet säätelevät elimistön tasapainoa tuottamalla hormoneja. Endokrinologiset sairaudet voivat johtua hormonien liika- tai vajaatuotannosta. Endokrinologinen sairaus voi olla seuraus muusta sairaudesta, esimerkiksi aikuistyypin diabetes metabolisesta oireyhtymästä. Lisäksi hormoneja tuottavissa kudoksissa voi esiintyä hyvän- ja pahanlaatuisia kasvaimia.

Palvelut

Sisätautilääkäri

Sisätautien erikoisalaan kuuluvat sydän- ja verisuonitaudit, ruuansulatuselimistön taudit, umpieritys ja aineenvaihduntasairaudet kuten diabetes, munuaistaudit, reumataudit, veritaudit, infektiotaudit- eli tulehdussairaudet ja osa syöpätaudeista.

Palvelut

Ravitsemusterapeutin vastaanotto

Ravitsemusterapeutti auttaa asiakasta löytämään yksilöllisen ruokavalion. Ravitsemusterapeuteilla on laaja-alainen ymmärrys ravitsemuskäyttäytymisen syyseuraussuhteista ja ravintotietous elintarvikkeista, ruoka- sekä ravintoaineista. Ravitsemusterapeutti on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Vain laillistettu ravitsemusterapeutti voi toimia ravitsemuksen erityisosaajana terveydenhuollossa. Terveystalon ravitsemusterapeuteilla on lisäksi työterveyshuollon asiantuntija pätevyys.

Palvelut

Diabetes ja ruokavalio

Syöty ruoka ja energiapitoiset nesteet vaikuttavat verensokeriin. Diabeteksessa elimistön kyky käsitellä ruokavaliosta saatua energiaa on häiriintynyt ja tämä johtaa normaalia korkeampiin verensokeriarvoihin. Pitkällä aikavälillä diabeetikon huono hoitotasapaino eli yleensä korkeat verensokeriarvot voivat johtaa moniin diabeteksen liitännäissairauksiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi silmän verkkokalvon sairaudet, hermoston sairaudet, munuaissairaudet sekä sydän- ja verisuonisairaudet.

Palvelut

Heikentynyt sokerinsieto

Heikentyneellä sokerinsiedolla tarkoitetaan tilaa, jossa haiman erittämä insuliini ei riitä laskemaan ruokailun seurauksena noussutta verensokeria riittävästi. Heikentynyt sokerinsieto todetaan laboratoriokokeilla. Verensokerikokeiden yhteydessä otetaan usein muitakin kokeita, kun arvioidaan esimerkiksi valtimotaudin riskiä. Diabeteshoitajan vastaanotolla voidaan antaa ohjausta painonhallintaan, mitata verenpainetta ja käydä läpi diabeetikon ravitsemussuosituksia.

Palvelut

Työterveyshoitaja

Työterveyshoitaja ylläpitää ja edistää sekä työntekijöiden että työyhteisöjen terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Työterveyshoitajan keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa terveysneuvonta, työpaikan terveydellisten olosuhteiden arviointi, kuntoutukseen osallistuminen sekä työterveyden palvelujen koordinointi työpaikkojen kanssa. Työterveyshoitajat tekevät myös terveystarkastuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia – kuten kuulo- ja näöntutkimuksia sekä verenpaineen mittauksia – ja antavat rokotuksia. Lisäksi työterveyshoitajan tehtäviin kuuluu työterveyspainotteinen sairaanhoito.